Pyhäselän yleisvesi 7015

Yleisvesialue Pyhäselällä Joensuun kaupungin ja Liperin kunnan alueella. Yhteensä 6588 hehtaaria. Pyydyskalastusluvat vapaa-ajan- ja kotitarvekalastajille sekä kaupallisille kalastajille myy Metsähallitus. Uisteluluvat Pyhäselälle myy Oriveden kalastusalue.

Pyhäselän yleisvesi

Pyydyskalastus, Ammattikalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska
Ahven, Hauki, Järvilohi, Made, Muikku, Siika, Taimen

Luvan ostaminen

Hinnat:

4 € / pyydyslupa

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Lupa ja maksukuitti on oltava mukana kalastettaessa.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovutaan vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Sovelluksella voit ostaa pyydysluvat helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Kalastuslain 49 §:n mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä enintään 240 metriä verkkoa / pyynti- tai venekunta.
 • Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen, jota koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista, eräsuunnittelija Eero Hartikainen, 040-8219679, tai eero.hartikainen@metsa.fi.
 • Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä on kielletty (kal. as. 14 §).
 • Yli 3 metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu vain solmuväliltään 55 mm. ja sitä harvemmilla verkoilla.
 • Pinta- ja välivesipyynnissä verkon solmuväli vähintään 80 mm yli kolme (3) metriä syvemmillä vesialueilla.
 • Siian pyyntiaikaan 15.10.–15.11 pohjaverkoilla ei ole rajoituksia.
 • Solmuvälirajoituksen eivät koske muikkuverkkoja.
 • Kohosiimapyynti(ml pinta- eli lohisiimakalastus) on kielletty ympärivuotisesti.

 

Lisäksi on kiellettyä käyttää seuraavia pyydyksiä, ns. norpparajoitukset karttaan merkityllä alueella:

Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Seuraavien pyydysten ja pyyntitapojen käyttö on kielletty 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla saimaannorpan keskeisillä elinalueilla:

 1. pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalan palaa.
 2. riimuverkko.
 3. verkko, jonka liina tai riimu on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta (multifiililanka).
 4. solmuväliltään alle 60 mm:n verkko, jonka liina on tehty 0,17 mm paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililangasta).
 5. solmuväliltään 60 mm tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 mm paksummasta yksisäikeisestä langasta.
 6. päältä suljettu rysä.
 7. päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 mm.
 8. katiska, merta tai rantarysä, jonka nielu on leveydeltään yli 150 millimetriä
 9. kalastus verkoilla 15.4.-30.6. välisenä aikana, lukuun ottamatta solmuväliltään alle 22 millimetriä olevia muikkuverkkoja.

 

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat:

Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm (kal. as.2 §).
Rasvaevätön taimen vähintään 50 cm (kal. as.2 §).
Nieriä vähintään 60 cm (kal. as.2 §).
Harjus vähintään 35 cm (kal. as.2 §).
Kuha vähintään 45 cm (Huom ! asetusta suurempi pyyntimitta).

Kalastusasetuksen mukaiset rauhoitukset:

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu leveyspiirin 64o00'N eteläpuolella (kal.as 1 §).
 • Rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu Vuoksen vesistössä (kal.as. 1 §).
 • Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6 – 31.8 (kal. as. 1§ 3 mom).
 • Nieriä on rauhoitettu 1.9.-30.11.(kal. as.1 §).
 • Harjus on rauhoitettu 1.4. -31.5. (kal. as.1 §).

Huom! Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen on rauhoitettu ympäri vuoden!

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

1 rasvaeväleikattu järvilohi / vrk (kalastusasetus 4 §).

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • 1 verkko, pituus enintään 31 m,
 • 1 rysä, korkeus alle 1,5 m
 • 3 katiskaa
 • 1 pitkäsiima, enintään100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • Atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2016 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Katso esite pyydysten merkinnästä (PDF, 515 kt) >

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa on voimassa vesialueluettelossa mainituilla Metsähallituksen vesialueilla.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi
 • Pyydyslupa on pyynti- ja venekuntakohtainen ja lupa on voimassa kalenterivuoden.

Lisätiedot

Kalastussuositukset alueella

Lohikalapyynnissä suositellaan käytettäväksi solmuväliltään 80 mm tai sitä suurempia verkkoja.