Puruveden yleisvesi 7014

Yleisvesialueet Puruveden Enanselällä, Harvanselällä, Rauvitsanselällä ja Hummonselällä sekä Metsähallituksen yksityisvedet Puruveden Kokonselällä, Laukanlahdella ja Kyhärässä, Kerimäen Hytermissä ja Kömpyränniemellä. Yhteensä 9220 hehtaaria.

Puruveden yleisvesi

Pyydyskalastus, Ammattikalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska
Ahven, Hauki, Järvilohi, Made, Muikku, Siika, Taimen

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 6 euroa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksukuitti mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovutaan vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

 

Eräluvat-verkkokaupassa luvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Eräluvat-sovelluksella voi ostaa pyydysluvat helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka on avoinna arkisin kello 9–16.

 

Huom! Laajentuneet ns. norppa-asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset ovat voimassa, ks. lupaehdot. Lisätietoa asiasta eräluvat.fi/ajankohtaista ja eräsuunnittelija Eero Hartikainen, eero.hartikainen(a)metsa.fi, p. 040 821 9679.

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Kalastuslain 49 §:n mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä enintään 240 metriä verkkoa / pyynti- tai venekunta.
 • Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen, jota koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista, eräsuunnittelija Eero Hartikainen, 040 821 9679, tai eero.hartikainen(a)metsa.fi.
 • Verkkokalastus on kokonaan kielletty 15.4.–30.6. välisenä aikana karttaan merkityllä alueella, lukuun ottamatta solmuväliltään alle 22 millimetriä olevia muikkuverkkoja (ns. norpparajoitukset).
 • Lisäksi on kiellettyä käyttää karttaan merkityllä alueella seuraavia pyydyksiä (ns. norpparajoitukset):
 1. Pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalan palaa.
 2. Riimuverkko.
 3. Verkko, jonka liina tai riimu on tehty monisäikeisestä tai- kuituisesta langasta (multifiililanka).
 4. Solmuväliltään alle 60 mm:n verkko, jonka liina on tehty 0,17 mm paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililangasta).
 5. Solmuväliltään 60 mm tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 mm paksummasta yksisäikeisestä langasta.
 6. Päältä suljettu rysä.
 7. Päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä.
 8. Katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.
 9. Verkkokalastus 15.4.-30.6. välisenä aikana, lukuun ottamatta solmuväliltään alle 22 millimetriä olevia muikkuverkkoja.
 • Pinta- ja välivesipyynnissä käytettävien verkkojen solmuväli tulee olla vähintään 80 mm lukuun ottamatta muikkuverkkoja, solmuväli alle 27 mm.
 • Harjuksen lisääntymis- ja elinalueille perustetuilla rauhoitusalueilla (ks. kartta) on kaikki kalastus kielletty lukuun ottamatta nuottakalastusta ja muikun avorysä- ja paunettipyyntiä. Karttaan merkittyjen saarien, luotojen tai niiden osien läheisyydessä on kalastus kielletty 100 metriä lähempänä rantaa. Kalastuskielto koskee myös jokamiehenoikeuteen perustuvaa onkimista ja pilkkimistä sekä kalastonhoitomaksuun perustuvaa viehekalastusta. (Pohjois-Savon Ely-keskus. Päätös 13.12.2018, Dnro POSELY/1845/5716-2018)
 • Perinteisillä nuotta-apajapaikoilla (ks. kartta) on seisovilla pyydyksillä (verkko, rysä, syöttikoukut, pitkäsiima) kalastus kielletty.

Suositukset verkkokalastukseen

 • Verkkokalastusta ei suositella solmuväliltään alle 50mm:n verkoilla yli 10 metrin syvyisillä vesialueilla. Suositus ei koske muikkuverkkoja, solmuväli alle 27 mm.
 • Hummon- ja Pihlajaniemenselällä suositellaan, että verkkokalastusta ei harjoiteta solmuväliltään alle 80 mm:n pohjaverkoilla yli 20 metrin syvyisillä vesialueilla. Suositus ei koske muikunpyyntiä pinta- ja välivesiverkoilla.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat:

 • Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm (kal. as.2 §)
 • Rasvaevätön taimen vähintään 50 cm (kal. as.2 §)
 • Nieriä vähintään 60 cm (kal. as.2 §)
 • Harjus vähintään 35 cm (kal. as.2 §)
 • Kuha vähintään 42 cm (kal. as.2 §)

Kalastusasetuksen mukaiset rauhoitukset:

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu leveyspiirin 64o00'N eteläpuolella (kal.as 1 §)
 • Rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu Vuoksen vesistössä (kal.as. 1 §)
 • Nieriä on rauhoitettu 1.9.-30.11.(kal. as.1 §)
 • Harjus on rauhoitettu 1.4. -31.5. (kal. as.1 §)

Huom! Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen on rauhoitettu ympäri vuoden.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

1 rasvaeväleikattu järvilohi / vrk (kalastusasetus 4 §).

Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi.

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä
 • yksi rysä, jonka korkeus on alle 1,5 metriä
 • 3 katiskaa
 • yksi pitkäsiima, jossa on enintään 100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso esite pyydysten merkinnästä (PDF, 515 kt) >

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.
 • Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.
 • Lupa on voimassa niillä Metsähallituksen vesialueilla, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.
 • Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–64-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu, paitsi jos kalastus on onkimista tai pilkkimistä.
 • Metsähallitus suosittelee kalastajaa antamaan saalispalautteen osoitteessa www.tuikki.fi jokaisen kalastuskerran jälkeen.
 • Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen, ja se on voimassa kalenterivuoden.