Siirry pääsisältöön

Puruveden yleisvesi 7014

Yleisvesialueet Puruveden Enanselällä, Harvanselällä, Rauvitsanselällä ja Hummonselällä sekä Metsähallituksen yksityisvedet Puruveden Kokonselällä, Laukanlahdella ja Kyhärässä, Kerimäen Hytermissä ja Kömpyränniemellä. Vesialueet ovat kooltaan yhteensä 9220 hehtaaria.

Kalastusrajoitusalueet laajenevat Puruveden pyydyslupa-alueella 1.7.2023. Lue 22.6. julkaistu uutinen aiheesta (eräluvat.fi).

Puruveden yleisvesi

Pyydyskalastus, Ammattikalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska
Ahven, Hauki, Järvilohi, Made, Muikku, Siika, Taimen

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 8 euroa. 1.1.2024 alkaen hinta on 12 euroa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksukuitti mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovuttiin vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa luvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Eräluvat-sovelluksella voi ostaa pyydysluvat helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai credit-kortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Laajentuneet niin kutsutun norppa-asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset ovat voimassa, katso lupaehdot. Lisätietoa asiasta saa kalastuksen erityisasiantuntija Eetu Karhuselta soittamalla numeroon 040 611 7362 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eetu.karhunen@metsa.fi.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Yhdellä pyynti- tai venekunnalla saa olla pyynnissä verkkoja enintään 240 metriä, ellei kyseinen pyynti- tai venekunta harjoita kaupallista kalastusta. Näin on määrätty kalastuslain 49. pykälässä.

Mihin lupa oikeuttaa

Pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan niillä vesillä, jotka on merkitty Retkikartta.fi-palveluun Puruveden pyydyslupa-alueeksi.

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen. Kaupallisen kalastuksen luvat kalastajan täytyy hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista saa erikoissuunnittelija Eetu Karhuselta soittamalla numeroon 040 611 7362 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eetu.karhunen@metsa.fi.

Pinta- ja välivesipyynnissä on kiellettyä käyttää verkkoja, joiden solmuväli on alle 80 millimetriä. Kuitenkin muikkuverkkojen solmuvälin täytyy olla alle 27 millimetriä.

Nuotta-apajien kohdalla on kiellettyä kalastaa seisovilla pyydyksillä eli verkolla, rysällä, syöttikoukuilla ja pitkälläsiimalla.

Harjuksen lisääntymis- ja elinalueet on rauhoitettu kaikelta muulta kalastukselta paitsi nuottakalastukselta sekä muikun avorysä- ja paunettipyynniltä. Rauhoitusalueet on merkitty lupa-alueen karttaan. Kalastus on kielletty sataa metriä lähempänä niiden saarien, luotojen ja niiden osien rantoja, jotka on merkitty karttaan kieltoalueena. Kalastuskieltoalueella eivät päde yleiskalastusoikedet, joten niillä on kiellettyä onkia, pilkkiä sekä viehekalastaa kalastonhoitomaksun viehekalastusoikeudella. Rauhoituspäätöksen on tehnyt Pohjois-Savon ELY-keskus.

Pyydysrajoitukset saimaannorpan suojelemiseksi

Suuri osa pyydyslupa-alueesta on saimaannorpan suojelualuetta, jossa on kiellettyä käyttää tiettyjä pyydyksiä. Tämä rajoitusalue on merkitty lupa-alueen karttaan. Lisätietoa valtioneuvoston antamasta asetuksesta koskien eräitä pyydyksiä löydät täältä. Asetus on voimassa 2021 - 2026.

Huom! Rauvitsan- ja Ukonniemenselän pyydyslupa-alueilla valtioneuvoston asetuksen mukaiset rajoitukset voimassa 1.7.2023 lähtien. Lupakartta päivitetty. 

Suositukset verkkokalastukseen

Yli 10 metriä syvissä vesissä Metsähallitus suosittelee kalastamaan verkoilla, joiden solmuväli on vähintään 50 millimetriä. Tämä suositus ei koske muikkuverkkoja, sillä niiden solmuvälin täytyy olla alle 27 millimetriä.

Metsähallitus suosittelee, että pohjaverkkojen solmuväli on vähintään 80 millimetriä Hummonselällä ja Pihlajaniemenselällä yli 20 metriä syvissä vesissä. Tämä suositus ei koske muikunpyyntiä pinta- ja välivesiverkoilla.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen järvilohi Kaiken kokoiset vapautettava Vuoksen vesistössä ympäri vuoden
Rasvaevätön järvilohi Vähintään 60 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Rasvaevällinen taimen Kaiken kokoiset vapautettava Ympäri vuoden
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Kuha Vähintään 42 cm Ei rauhoitusaikaa
Harjus Vähintään 35 cm 1.4.–31.5.
Nieriä Vähintään 60 cm 1.9.–30.11.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen 24 tunnin aikana vain yhden (1) rasvaeväleikatun järvilohen. Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä pyydyslupa-alueella.

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

  • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä
  • yksi rysä tai mertapyydys, jonka korkeus on alle 1,5 metriä
  • 3 katiskaa
  • yksi pitkäsiima, jossa on enintään 100 koukkua
  • 10 syöttikoukkua
  • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso tästä esitteestä, kuinka pyydykset merkitään oikein (PDF, 1 Mt).

Yleiset lupaehdot

Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.

Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.

Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen, ja se on voimassa kalenterivuoden.

Lupa on voimassa niillä Metsähallituksen vesialueilla, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa ja/tai lupa-alueen kartalla. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.

Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.

Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–69-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidän ei tarvitse suorittaa maksua.

Lisätiedot