Pudasjärvi 4005

Pudasjärvi

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku
Ahven, Hauki, Made, Muikku, Siika, Särkikalat

Luvan ostaminen

Hinnat:

 • 6 € / pyydysmerkki

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Lupa ja maksukuitti ovat oltava mukana kalastettaessa.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

Pudasjärvi: Neste Pudasjärvi
Pudasjärvi: Syötteen luontokeskus

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen (entinen ammattikalastus), jota koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista, eräsuunnittelija Kari Sarajärvi, 0400-296113, tai kari.sarajarvi@metsa.fi.

Tarkista järvikohtaiset solmuvälirajoitukset, rauhoitusalueet ja muut ohjeet vesialueluettelosta.

Kalastuslain (49§) mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä enintään 240 metriä verkkoja / pyynti- tai venekunta. Lisäksi järvikohtaisesti verkkomäärää on voitu rajata tätäkin pienemmäksi (tarkista rajoitukset vesialueluettelosta).

Pyydyslupa sisältää oikeuden veneenpitoon metsätalousmaalla. Veneessä tulee olla omistajan nimi ja yhteystiedot. Omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat mm.

 • järvilohi vähintään 60 cm
 • rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm
 • rasvaevätön taimen vähintään 50 cm
 • kuha vähintään 42 cm
 • harjus vähintään 35 cm

Kalastusasetuksen mukaiset rauhoitukset mm.

 • rasvaevällinen taimen rauhoitettu 64 leveyspiirin eteläpuolella
 • harjus leveyspiirin 67 eteläpuolisissa sisävesissä huhtikuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään
 • siika mereen laskevassa joessa ja purossa syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään

 

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Ei saaliskiintiöitä.

Sallitut pyydykset

Yksi verkkomerkki oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • 1 verkko, pituus enintään 31 m,
 • 1 rysä, korkeus alle 1,5 m
 • 3 katiskaa
 • 1 pitkäsiima, enintään100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • Atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi

Pyydysten merkintä uuden kalastusasetuksen mukaisesti.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2016 mukaisesti sekä pyydykset on merkittävä  luvan mukana annetuilla pyydysmerkeillä. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero tai postiosoite.

Katso esite pyydysten merkinnästä.

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa on voimassa vesialueluettelossa mainituilla Metsähallituksen vesialueilla.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi
 • Pyydyslupa on pyynti- ja venekuntakohtainen ja lupa on voimassa kalenterivuoden.

Lisätiedot

Kalaveden hoito

Lupa-alueen vesiin istutetaan kesänvanhoja siianpoikasia.