Siirry pääsisältöön

Perämeri 4015

Perämeren pyydyslupa-alueeseen kuuluu pieniä Metsähallituksen hallinnassa olevia vesialueita merialueella Kemin ja Kokkolan välillä. Tarkemmat tiedot vesialueista löytyy liitteenä olevasta vesialueluettelosta. Retkikartasta löytyy alueiden tarkempi sijainti kartalla.

Perämeri

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku
Ahven, Made, Muikku, Siika, Merilohi, Silakka, Särkikalat, Made

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 12 euroa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksukuitti mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovuttiin vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa luvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Eräluvat-sovelluksella voi ostaa pyydysluvat helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai credit-kortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen. Kaupallisen kalastuksen luvat kalastajan täytyy hankkia erikseen. Lisää tietoa kaupallisen kalastuksen luvista saa eräsuunnittelija Eero Hartikaiselta soittamalla numeroon 040 8219679 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eero.hartikainen@metsa.fi.

Yhdellä pyynti- tai venekunnalla saa olla pyynnissä verkkoja enintään 240 metriä, ellei kyseinen pyynti- tai venekunta harjoita kaupallista kalastusta. Näin on määrätty kalastuslain 49. pykälässä.

Lohta merestä pyydettäessä verkon solmuvälin tulee olla vähintään 80 millimetriä. Näin on määrätty kalastusasetuksen 12. pykälässä.

Jos siikaa pyydetään merestä leveyspiirin 64º00 N pohjoispuolella (tämä leveyspiiri kulkee Lohtajan Hakunninniemen kohdalta), tulee verkon solmuvälin olla vähintään 27 millimetriä ja 30 millimetriä taikka vähintään 45 millimetriä. Leveyspiirien 64º00 N ja 63º30 N välisellä merialueella (Stora Kallberget) vähintään 30 millimetriä ja enintään 35 millimetriä taikka vähintään 45 millimetriä. Siian verkkopyyntinä pidetään kalastusta, jossa saaliin painosta vähintään puolet on siikaa. Verkon solmuvälistä on määrätty kalastusasetuksen 12. pykälässä.

Taimenta on kiellettyä kalastaa pintaverkoilla.

Kalastajan tulee tarkistaa vesialuekohtaiset pyydysrajoitukset, rauhoitusalueet ja mahdolliset muut ohjeet vesialueluettelosta. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Lohi Vähintään 60 cm, leveyspiirin 63º30 N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Rasvaevällinen taimen Kaiken kokoiset vapautettava Merialueilla ympäri vuoden
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Kuha Vähintään 42 cm Ei rauhoitusaikaa
Harjus Kaiken kokoiset vapautettava Meressä ympäri vuoden

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastajan tulee noudattaa kalastuslain ja -asetuksen mukaisia saaliskiintiöitä. Kalastusasetuksen mukaiset saaliskiintiöt voi tarkistaa Pyyntimitat ja rauhoitusajat -sivulta.

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

  • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä
  • yksi rysä tai mertapyydys, jonka korkeus on alle 1,5 metriä
  • 3 katiskaa
  • yksi pitkäsiima, jossa on enintään 100 koukkua
  • 10 syöttikoukkua
  • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso tästä esitteestä, kuinka pyydykset merkitään oikein (PDF, 1 Mt).

Yleiset lupaehdot

Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.

Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.

Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen, ja se on voimassa kalenterivuoden.

Lupa on voimassa niillä Metsähallituksen vesialueilla, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa ja/tai lupa-alueen kartalla. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.

Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.

Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–69-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidän ei tarvitse suorittaa maksua.