Ounasjoki 2008

Ounasjoen Metsähallituksen vedet (Kemijoki Oy:n koskitilat, jotka on muodostettu yksinomaan valtion luovuttamista tiloista) välillä Sinettä-Enontekiön kunnanraja, Rovaniemen ja Kittilän kunnan alueella n. 654 ha.

Ounasjoki

 • Pyydyskalastus
 • Kalenterivuosi
 • Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku
 • Ahven, Hauki, Made, Siika, Taimen

Kohdekartta

Lappi, Kittilä Rovaniemi

Luvan ostaminen

Hinnat:

 • 6 € / pyydysmerkki

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Lupa ja maksukuitti ovat oltava mukana kalastettaessa.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

Rovaniemi: Pilke-talo

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen (entinen ammattikalastus), jota koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista, erikoissuunnittelija Markku Vierelä 040 667 4656, tai markku.vierela@metsa.fi.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat mm.

 • rasvaevällinen taimen 67 leveyspiirin pohjoispuolella vähintään 50 cm ja eteläpuolella vähintään 60 cm
 • rasvaevätön taimen vähintään 50 cm
 • kuha vähintään 42 cm
 •  
 • Leveyspiirin 67°00 N eteläpuolella harjuksen kalastus kielletty 1.4 – 31.5

Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15. päivästä marraskuun 30. päivään.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Ei saaliskiintiöitä.

Sallitut pyydykset

Yksi verkkomerkki oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • 1 verkko, pituus enintään 31 m,
 • 1 rysä, korkeus alle 1,5 m
 • 3 katiskaa
 • 1 pitkäsiima, enintään100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • Atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi

Pyydysten merkintä uuden kalastusasetuksen mukaisesti.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2016 mukaisesti sekä pyydykset on merkittävä  luvan mukana annetuilla pyydysmerkeillä. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero tai postiosoite.

Katso esite pyydysten merkinnästä.

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa on voimassa vesialueluettelossa mainituilla Metsähallituksen vesialueilla.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi
 • Pyydyslupa on pyynti- ja venekuntakohtainen ja lupa on voimassa kalenterivuoden.