Oulujärvi ja ympäristö 5006

Oulujärven pyydyslupa-alueeseen kuuluu Oulujärvessä ja lähijärvissä sijaitsevien valtion vesialueiden lisäksi 1.1.2016 alkaen myös valtion yleiset vesialueet Ärjän – ja Niskanselällä.

Pyydysluvat on tarkoitettu harrastusmuotoiseen pyydyskalastukseen. Kaupallisen kalastuksen luvat hankitaan erikseen Metsähallitukselta (kts. alueelliset lupaehdot kohta)

Oulujärvessä sijaitsevien, lupaan kuuluvien vesialueiden sijainnin voit tarkistaa PDF-kartoista

Lue tiedote Oulujärven kalastuksesta

Oulujärvi ja ympäristö

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku, Atrain, Harppuuna, Jousi
Ahven, Hauki, Kuha, Muikku, Made, Siika, Taimen, Harjus

Luvan ostaminen

Hinnat:

 • 6 € / pyydysmerkki

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Lupa ja maksukuitti ovat oltava mukana kalastettaessa.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

Kontiomäki: Kainuun Tähti Oy (Neste huoltoasema)
Vaala: K-Market Tervaportti

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen (ammattikalastus), jota koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista löydät täältä tai eräsuunnittelija Pasi Korhoselta, 040-1589412, pasi.korhonen@metsa.fi

Kalastuslain 49 §:n mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä enintään 240 metriä verkkoa / pyynti- tai venekunta.

Pyydyslupa sisältää oikeuden veneenpitoon metsätalousmaalla. Veneessä tulee olla omistajan nimi ja yhteystiedot. Omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat mm.

 • järvilohi vähintään 60 cm
 • rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm
 • rasvaevätön taimen vähintään 50 cm
 • kuha vähintään 45 cm

Kalastusasetuksen mukaiset rauhoitukset mm.

 • rasvaevällinen taimen rauhoitettu 64 leveyspiirin eteläpuolella.
 • Tarkista vesialuekohtaiset solmuväli- ym. rajoitukset vesialueluettelosta

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Ei saaliskiintiöitä.

Sallitut pyydykset

Yksi verkkomerkki oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • 1 verkko, pituus enintään 31 m,
 • 1 rysä, korkeus alle 1,5 m
 • 3 katiskaa
 • 1 pitkäsiima, enintään100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • Atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi

Pyydysten merkintä uuden kalastusasetuksen mukaisesti.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2016 mukaisesti sekä pyydykset on merkittävä  luvan mukana annetuilla pyydysmerkeillä. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero tai postiosoite.

Katso esite pyydysten merkinnästä.

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa on voimassa vesialueluettelossa mainituilla Metsähallituksen vesialueilla.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi
 • Pyydyslupa on pyynti- ja venekuntakohtainen ja lupa on voimassa kalenterivuoden.

Lisätiedot

Kalaveden hoito

Lupa-alueen säännösteltyihin vesiin istutetaan velvoitteina siikoja, taimenia, kuhia ja harjuksia. Lisäksi Metsähallitus istuttaa säännöstelyalueen ulkopuolelle sijaiseviin vesiin kesänvanhoja siianpoikasia.