Siirry pääsisältöön

Lieksa 7003

Metsähallituksen vesialueet Lieksassa, yhteensä noin 8 000 hehtaaria. Runsaasti pieniä järviä ja lampia. Luonnonkalastona ahven, hauki, made ja särkikalat, Lieksanjoen vesistöalueella myös siika, muikku ja kuha, satunnaisesti taimen. Siikaa on istutettu useisiin järviin.

Lupa-alueeseen kuuluu myös Kolin edustalla oleva 186 hehtaarin vesialue Pielisellä.

Lieksa

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku
Ahven, Hauki, Kuha, Made, Muikku, Siika, Särkikalat

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 12 euroa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksukuitti mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovuttiin vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa luvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Eräluvat-sovelluksella voi ostaa pyydysluvat helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai credit-kortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

 

Lieksa: Tmi Lieksan Retkiaitta A. Karjalainen
Nurmes: Konesola Ky

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen. Kaupallisen kalastuksen luvat kalastajan täytyy hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista saa kalastuksen erityisasiantuntija Eetu Karhuselta soittamalla numeroon 040 611 7362 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eetu.karhunen@metsa.fi.

Pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan niillä vesillä, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa sekä merkitty Retkikartta.fi-palveluun Lieksan pyydyslupa-alueeksi. Lupa ei oikeuta kalastamaan esimerkiksi rajavyöhykkeellä sijaitsevissa vesissä eikä Isossa Hietajärvessä, joka sijaitsee Patvinsuon kansallispuistossa.

Rekusenjärvessä ja Naarajärvessä tämä pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan Metsähallituksen vesialueiden lisäksi myös osakaskuntien vesialueilla.

Yhdellä pyynti- tai venekunnalla saa olla pyynnissä verkkoja enintään 240 metriä, ellei kyseinen pyynti- tai venekunta harjoita kaupallista kalastusta. Näin on määrätty kalastuslain 49. pykälässä.

Pyydyslupa oikeuttaa kalastajan pitämään venettä sellaisella lupa-alueeseen kuuluvan vesistön rannalla, joka on Metsähallituksen metsätalouden monikäyttömetsää (retkikartta.fi). Mikäli alueella on voimassa oleva kaava, joka ohjaa veneiden säilytystä tiettyyn paikkaan, tulee veneet säilyttää niille osoitetuissa paikoissa. Veneessä tulee olla omistajan nimi, ja omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Aluerajoitukset

Metsähallitus ei suosittele kalastamaan verkoilla alle 10 hehtaarin kokoisissa lampivesissä.

Jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun verkon solmuvälin täytyy olla vähintään 55 millimetriä seuraavissa järvissä:

 • Neitijärvi,
 • Siikajärvi,
 • Rekusenjärvi,
 • Naarajärvi,
 • Pankajärvi,
 • Joutenjärvi,
 • Pudasjärvi.

Päätöksen tästä solmuvälirajoituksesta on tehnyt Pohjois-Savon ELY-keskus, jotta järvilohismoltit (eli vaelluspoikaset) pääsisivät vaeltamaan Pieliseen.

Vesikulkuneuvot

Moottoriveneen käyttö on kielletty Patvinsuon kansallispuistossa ja Ruunaan luonnonsuojelualueella, myös Heinälammella ja Säynäsemänlammella.

Ruunaan retkeilyalueella ja Patvinsuon kansallispuistossa veneitä saa säilyttää vain osoitetuilla venepaikoilla, kun hankkii veneenpitoluvan. Lupa on maksullinen.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen järvilohi Kaiken kokoiset vapautettava Vuoksen vesistössä ympäri vuoden
Rasvaevätön järvilohi Vähintään 60 cm Pielisellä 1.6.–31.8.
Rasvaevällinen taimen Kaiken kokoiset vapautettava Ympäri vuoden
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Kuha Vähintään 45 cm Ei rauhoitusaikaa
Harjus Vähintään 35 cm 1.4.–31.5.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen 24 tunnin aikana vain yhden (1) rasvaeväleikatun järvilohen. Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä pyydyslupa-alueella.

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä
 • yksi rysä tai mertapyydys, jonka korkeus on alle 1,5 metriä
 • 3 katiskaa
 • yksi pitkäsiima, jossa on enintään 100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso tästä esitteestä, kuinka pyydykset merkitään oikein (PDF, 1 Mt).

Yleiset lupaehdot

Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.

Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.

Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen, ja se on voimassa kalenterivuoden.

Lupa on voimassa niillä Metsähallituksen vesialueilla, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa ja/tai lupa-alueen kartalla. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.

Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.

Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–69-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidän ei tarvitse suorittaa maksua.

Lisätiedot

Pielisen-Karjalan kalatalousalueen myymä Lieksanjoen pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan Metsähallituksen vesialueilla, jotka sijaitsevat Nurmijärvessä, Sauvonjärvessä, Hämeenjärvessä ja Pankajärvessä. 

Kalaveden hoito

Useihin pyydyslupa-alueen järviin istutetaan siikaa ja kuhaa.