Lieksa 7003

Metsähallituksen vesialueet Lieksassa yhteensä noin 8 000 ha. Runsaasti pieniä järviä ja lampia. Luonnonkalastona ahven, hauki, made ja särkikalat, Lieksanjoen vesistöalueella myös siika, muikku ja kuha, satunnaisesti taimen. Siikaa on istutettu useisiin järviin. Ravustus on tällä hetkellä kokonaan kielletty! Huom. Lupa-alueeseen kuuluu myös Kolin edustalla oleva 186 ha vesialue Pielisellä.

Lieksa

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku
Ahven, Hauki, Kuha, Made, Muikku, Siika, Särkikalat

Luvan ostaminen

Hinnat:

 • 6 € / pyydysmerkki

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Lupa ja maksukuitti ovat oltava mukana kalastettaessa.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

Lieksa: Tmi Lieksan Retkiaitta A. Karjalainen
Nurmes: Konesola Ky
Jongunjoki: Annukan kahvila

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Kalastuslain 49 §:n mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä enintään 240 metriä verkkoa / pyynti- tai venekunta.
 • Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen, jota koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista, eräsuunnittelija Eero Hartikainen, 040-8219679, tai eero.hartikainen@metsa.fi.
 • Ruunaan retkeilyalueen vesillä saavat pyydyksillä kalastaa vain lähikylien asukkaat.
 • Moottoriveneen käyttö Ruunaan luonnonsuojelualueella (mukaan lukien Heinälampi ja Säynäsemänlampi) ja Patvinsuon kansallispuistossa on kielletty.
 • Ruunaan Neitijärvellä on pyydyskalastus sallittu vain Neitijärven tien varrella asuville, talvinen koukkukalastus myös muille.
 • Ruunaan retkeilyalueella ja Patvinsuon kansallispuistossa on veneiden säilytys sallittu vain osoitetuilla venepaikoilla ja maksullisella luvalla.
 • Alle 10 hehtaarin lampivesissä ei suositella kalastusta verkoilla.
 • Lupa oikeuttaa kalastamaan Rekusenjärvessä ja Naarajärvessä myös osakaskunnan vesialueella.
 • Ruunaan kalastusaluen myymä Lieksanjoen pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan Nurmijärven, Sauvonjärven, Hämeenjärven ja Pankajärven Metsähallituksen vesialueella.
 • Pyydyslupa sisältää oikeuden veneenpitoon metsätalousmaalla. Veneessä tulee olla omistajan nimi ja yhteystiedot. Omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Lupa ei oikeuta kalastamaan:

 • Rajavyöhykkeellä sijaitsevissa vesissä.
 • Tauluin merkityissä vuokravesissä.
 • Niissä vesissä, joita ei ole mainittu vesialueluettelossa
 • Isossa Hietajärvessä (Patvinsuon kansallispuisto), Valkealammessa
 • Ruunaan vapakalastusalueella, koskee myös Kattilalampea.
 • Änäkäisen Saarijärven vapakalastusalueella, koskee myös Änäkäisenjärveä ja Mäntyjärveä
 • Seuraavilla viehevesillä:
  • Lieksanjoen Naara-, Käpy- ja Saarikoskella sekä niiden välisillä virta-alueilla ja Tuulijoen koskilla Aittovirralta Aittokoskelle, Pudasjoella ja Pieni-Valkealammella (Ritovaara).
  •  

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat mm.

 • Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm (kal. as.2 §).
 • Rasvaevätön taimen vähintään 50 cm (kal. as.2 §).
 • Kuha vähintään 45 cm (Huom! Kalastusasetusta korkeampi mitta)
 • Harjus vähintään 35 cm (kal. as.2 §).

Kalastusasetuksen mukaiset rauhoitukset mm.

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu leveyspiirin 64o00'N eteläpuolella (kal.as 1 §).
 • Rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu Vuoksen vesistössä (kal.as.1 §)
 • Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Pielisellä 1.6. - 31.8. (kal. as.1§ 3 mom)
 • Harjus on rauhoitettu 1.4. - 31.5 (kal.as 1 §).

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

1 rasvaeväleikattu järvilohi / vrk (kalastus asetus 4§)

Sallitut pyydykset

Yksi verkkomerkki oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • 1 verkko, pituus enintään 31 m,
 • 1 rysä, korkeus alle 1,5 m
 • 3 katiskaa
 • 1 pitkäsiima, enintään100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • Atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi

Pyydysten merkintä uuden kalastusasetuksen mukaisesti.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2016 mukaisesti sekä pyydykset on merkittävä  luvan mukana annetuilla pyydysmerkeillä. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero tai postiosoite.

Katso esite pyydysten merkinnästä.

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa on voimassa vesialueluettelossa mainituilla Metsähallituksen vesialueilla.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi
 • Pyydyslupa on pyynti- ja venekuntakohtainen ja lupa on voimassa kalenterivuoden.

Lisätiedot

Kalaveden hoito

Siikaa ja kuhaa on istutettu useisiin järviin.