Siirry pääsisältöön

Itäinen Suomenlahti 6020

Suomenlahden ulkosaariston vesialueita Itäisen Suomenlahden kansallispuiston alueella.

Vesiala:

Metsähallituksen vesialueet Loviisan, Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden rannikolla yhteensä 3970 ha: Orrengrund 434-447-1-1 (Loviisa) 1738 ha, Ahvenkoskenlahti 434-481-1-587 (Loviisa) 84 ha, Pitkäviiri 624-893-2-2 (Pyhtää) 511 ha, Kilpisaari 285-893-2-2 (Kotka) 322 ha, Rankki 285-893-3-3 ja 285-871-1-0 (Kotka) 275 ha, Koivuluoto 75-893-2-2 (Hamina) 189 ha, Ulko-Tammio 75-893-2-2 (Hamina) 642 ha, Suur-Pisi 935-893-2-2 Virolahti) 210 ha.

Itäinen Suomenlahti

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Katiska, Pitkäsiima, Rysä, Syöttikoukku, Verkko, Viehekalastus
Ahven, Hauki, Kuha, Made, Siika, Taimen

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 12 euroa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovuttiin vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa luvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Eräluvat-sovelluksella voi ostaa pyydysluvat helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai credit-kortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen. Kaupallisen kalastuksen luvat kalastajan täytyy hankkia erikseen. Lisää tietoa kaupallisen kalastuksen luvista saa kalastuksen erityisasiantuntija Eetu Karhuselta soittamalla numeroon 040 611 7362 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eetu.karhunen(a)metsa.fi.

HUOM1. lokakuuta – 15. toukokuuta on kiellettyä kalastaa sataa metriä lähempänä rantaa sellaisilla verkoilla, joiden solmuväli on alle 80 millimetriä. Pitkäviirin ja Kilpisaaren vesialueilla pyydyskalastus on kuitenkin kokonaan kielletty 1. lokakuuta – 15. toukokuuta.

Aluerajoitukset

Kalastajan tulee tarkistaa rauhoitusalueet, liikkumiskieltoalueet, maihinnousukiellot ja muut rajoitukset Itäisen Suomenlahden kansallispuiston säännöistä, jotka ovat luettavissa Luontoon.fi:ssä. Muun muassa avotulenteko ja leiriytyminen on sallittu vain kyseiseen tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla.

Merivoimilla on harjoituksia Rankin ympäristössä. Tarkista merivoimien toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset Puolustusvoimien verkkosivujen Ajankohtaista-osiosta (puolustusvoimat.fi).

Pyydysrajoitukset

Yhdellä pyynti- tai venekunnalla saa olla pyynnissä verkkoja enintään 240 metriä, ellei kyseinen pyynti- tai venekunta harjoita kaupallista kalastusta. Näin on määrätty kalastuslain 49. pykälässä.

Lohta merestä pyydettäessä verkon solmuvälin tulee olla vähintään 80 millimetriä. Näin on määrätty kalastusasetuksen 12. pykälässä.

Jos siikaa pyydetään merestä leveyspiirin 62º30 N eteläpuolella (tämä leveyspiiri kulkee Närpiön Öskatan-niemen kohdalta), tulee verkon solmuvälin olla vähintään 45 millimetriä 1.1.2024 lähtien (847/2022). Siian verkkopyyntinä pidetään kalastusta, jossa saaliin painosta vähintään puolet on siikaa. Verkon solmuvälistä on määrätty kalastusasetuksen 12. pykälässä.

Taimenta on kiellettyä kalastaa pintaverkoilla meressä.

Meritaimenen pohjaverkkokalastuksessa pienin sallittu verkon solmuväli 80 millimetriä.

Vaellussiian ja kuhan kalastuksessa pienin sallittu verkon solmuväli on 50 millimetriä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Lohi Vähintään 60 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Rasvaevällinen taimen Kaiken kokoiset vapautettava Ympäri vuoden
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Kuha Vähintään 42 cm Ei rauhoitusaikaa
Harjus Kaiken kokoiset vapautettava Ympäri vuoden

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Yksi vapaa-ajankalastaja saa ottaa saaliiksi enintään kaksi (2) lohta vuorokaudessa. Näin on määrätty kalastusasetuksen 4. pykälässä.

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

  • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä
  • yksi rysä tai mertapyydys, jonka korkeus on alle 1,5 metriä
  • 3 katiskaa
  • yksi pitkäsiima, jossa on enintään 100 koukkua
  • 10 syöttikoukkua
  • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso tästä esitteestä, kuinka pyydykset merkitään oikein (PDF, 1 Mt).

Yleiset lupaehdot

Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.

Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.

Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen, ja se on voimassa kalenterivuoden.

Lupa on voimassa niillä Metsähallituksen vesialueilla, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa ja/tai lupa-alueen kartalla. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.

Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.

Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–69-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidän ei tarvitse suorittaa maksua.