Ilomantsi 7004

Ilomantsin kunnan alueella olevan Metsähallituksen vesialueet, yhteensä noin 2700 hehtaaria. Tärkeimmät pyydysvedet Hattujärvi, Syväjärvi, Ilajanjärvi ja Niemijärvi. Luontainen kalasto on ahven, hauki ja särkikalat, istutettuna siika ja kuha. Katso oheinen vesialueluettelo.

Ilomantsi

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku
Ahven, Hauki, Järvilohi, Kuha, Made, Siika, Särkikalat

Luvan ostaminen

Hinnat:

 • 6 € / pyydysmerkki

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Lupa ja maksukuitti ovat oltava mukana kalastettaessa.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Kalastuslain 49 §:n mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä enintään 240 metriä verkkoa / pyynti- tai venekunta.
 • Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen, jota koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista, eräsuunnittelija Eero Hartikainen, 040-8219679, tai eero.hartikainen@metsa.fi.
 • Alle 10 hehtaarin lampivesissä ei suositella kalastusta verkoilla.
 • Koitereella saa myös kalastusalueen luvalla kalastaa MH:n vesialueilla.
 • Pyydyslupa sisältää oikeuden veneenpitoon metsätalousmaalla. Veneessä tulee olla omistajan nimi ja yhteystiedot. Omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

 

Lupa ei oikeuta kalastamaan:

 • Rajavyöhykkeellä sijaitsevissa vesissä.
 • Tauluin merkityissä vuokravesissä.
 • Petkeljärven kansallispuiston Isossa ja Pienessä Kuikkalammessa, Savulammessa ja Mustalammessa sekä Koivusuon luonnonpuiston vesissä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat mm.

 • Rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm (kal. as.2 §).
 • Rasvaevätön taimen vähintään 50 cm (kal. as.2 §).
 • Kuha Ilajanjärvessä ja Hattujärvessä vähintään 45 cm muualla vähintään 42 cm.
 • Harjus vähintään 35 cm (kal. as.2 §).

Kalastusasetuksen mukaiset rauhoitukset mm.

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu leveyspiirin 64o00'N eteläpuolella (kal.as 1 §).
 • Rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu Vuoksen vesistössä (kal.as. 1 §)
 • Harjus on rauhoitettu 1.4. -31.5 (kal. as.1 §)..

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

1 rasvaeväleikattu järvilohi / vrk (kalastus asetus 4§)

Sallitut pyydykset

Yksi verkkomerkki oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • 1 verkko, pituus enintään 31 m,
 • 1 rysä, korkeus alle 1,5 m
 • 3 katiskaa
 • 1 pitkäsiima, enintään100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • Atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi

Pyydysten merkintä uuden kalastusasetuksen mukaisesti.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2016 mukaisesti sekä pyydykset on merkittävä  luvan mukana annetuilla pyydysmerkeillä. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero tai postiosoite.

Katso esite pyydysten merkinnästä.

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa on voimassa vesialueluettelossa mainituilla Metsähallituksen vesialueilla.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi
 • Pyydyslupa on pyynti- ja venekuntakohtainen ja lupa on voimassa kalenterivuoden.

Lisätiedot

Kalaveden hoito

Siikaa ja kuhaa istutettu, katso oheinen vesialueluettelo