Haukivesi 7008

Metsähallituksen Linnasaaren kansallispuiston vedet Savonlinnan ja Varkauden välissä Rantasalmen Haukivedellä yhteensä 5518 ha. Saimaannorpan kotivesiä. Vesialueita mm. Äimisvedellä, Vuorisaaren ympäristössä, Linnansaari-Laattaa-Tuunanselkä-Hevossalo, Iso Virkasaari, Seurasaari sekä Savonlinnan Joutenveden Varissaari (n. 60 ha) sekä Rantasalmen Putkilahden järven vesialue (138 ha). Verkkokalastus kielletty koko vuoden.

Haukivesi

Pyydyskalastus, Ammattikalastus
Kalenterivuosi
Rysä, Katiska, Viehekalastus
Ahven, Hauki, Kuha, Made, Muikku, Siika, Taimen

Luvan ostaminen

Hinnat:

 • 4 € / pyydysmerkki

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Lupa ja maksukuitti ovat oltava mukana kalastettaessa.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Kalastus Linnasaarenlammessa on kielletty.
 • Verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden.
 • Lisäksi on kiellettyä käyttää seuraavia pyydyksiä, ns. norpparajoitukset:
 1. kalatäkyiset koukkupyydykset (mm. pitkäsiima, iskukoukku ja täkykoukku)
 2. päältä suljettu rysä.
 3. päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä.
 4. katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.
 • Katiskassa on oltava 15 cm nielurajoitin. Norpan suojelualuetta, joten turvaa norpan elämä!
 • Poikkeavat alamitat: kuha 45 cm.
 • Kuhan pyyntimitta on Haukiveden kalastusalueen päätös.
 • Putkilahden järven vesialueella vain kalastuslain ja -asetuksen mukaiset säädökset.
 • Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen, jota koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista, eräsuunnittelija Eero Hartikainen, 040-8219679, tai eero.hartikainen@metsa.fi.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat mm.

 • rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm (kal. as.2 §).
 • rasvaevätön taimen vähintään 50 cm (kal. as.2 §).
 • nieriä vähintään 60 cm (kal. as.2 §).
 • harjus vähintään 35 cm (kal. as.2 §).
 • kuha vähintään 45 cm (Huom! Kalastusasetusta korkeampi pyyntimitta).

Kalastusasetuksen mukaiset rauhoitukset mm.

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu leveyspiirin 64o00'N eteläpuolella (kal.as 1 §).
 • Rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu Vuoksen vesistössä (kal.as. 1 §).
 • Rasvaeväleikattu järvilohi rauhoitettu 1.6-31.8 (kal. as. 1§ 3 mom).
 • Nieriä on rauhoitettu 1.9.-30.11. (kal. as.1 §).
 • Harjus on rauhoitettu 1.4. -31.5. (kal. as. §).

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

1 rasvaeväleikattu järvilohi / vrk (kalastusasetus 4 §).

Sallitut pyydykset

Yksi pyydysmerkki oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • 1 rysä, korkeus alle 1,5 m
 • 3 katiskaa
 • 1 pitkäsiima, enintään 100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2016 mukaisesti sekä pyydykset on merkittävä  luvan mukana annetuilla pyydysmerkeillä. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero tai postiosoite.

Katso esite pyydysten merkinnästä.

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa on voimassa vesialueluettelossa mainituilla Metsähallituksen vesialueilla.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi
 • Pyydyslupa on pyynti- ja venekuntakohtainen ja lupa on voimassa kalenterivuoden.