Siirry pääsisältöön

Enontekiön verkkovedet 1210

Pyydyslupien myynti alkaa 4.1.2024.

Tämän lupa-alueen numero muuttuu vuonna 2024. Uusi numero on 1210.

Enontekiön verkkovedet

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Katiska, Syöttikoukku
Ahven, Hauki, Made, Siika, Harjus, Taimen

Lupa-alueen kartta

Ei karttaa tällä hetkellä Lappi, Enontekiö

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 12 euroa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovuttiin vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

Mistä luvan voi hankkia 

 

Tunturi-Lapin luontokeskus (luontoon.fi)
Peuratie 15, 99400 Enontekiö
Puhelinnumero: 0206 39 7950

 

Vesialueluetteloa ei ole vielä saatavilla. Lisätietoja saat Tunturi-Lapin Luontokeskuksesta.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen (entinen ammattikalastus).

Lupa ei oikeuta käyttämään pitkäsiimaa.

Gyrodactylus salaris -loisen ja Kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden ja veneiden, jotka tuodaan lupa-alueelle Enontekiön ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia. Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm

Naimakkajärvessä taimenen- ja lohenkalastus on kielletty.

Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella.
Nieriä eli rautu Kilpisjärvessä vähintään 40cm 15.9. – 30.11.

Naimakkajärvessä taimenen- ja lohenkalastus on kielletty ja kaikki saadut yksilöt tulee vapauttaa.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Tällä pyydyslupa-alueella saalismääriä ei ole rajoitettu.

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

  • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä
  • 3 katiskaa
  • 10 syöttikoukkua. Lupa ei kuitenkaan oikeuta käyttämään pitkääsiimaa.
  • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi. Kuitenkaan Kilpisjärvellä ja Naimakkajärvellä atrainta, harppuunaa ja jousta ei saa käyttää.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso tästä esitteestä, kuinka pyydykset merkitään oikein (PDF, 1 Mt).

Yleiset lupaehdot

Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.

Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.

Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen.

Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.

Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–69-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidän ei tarvitse suorittaa maksua.