Siirry pääsisältöön

Enontekiön verkkovedet 1272

Enontekiön verkkovedet

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Katiska, Syöttikoukku
Ahven, Hauki, Made, Siika, Harjus, Taimen

Lupa-alueen kartta

Ei karttaa tällä hetkellä Lappi, Enontekiö

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 12 euroa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovuttiin vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

 

Verkkokalastuslupa on ostettavissa vain Tunturi-Lapin Luontokeskuksesta, Peuratie 15, 99400 Enontekiö
Puhelinnro: 0206 39 7950

 

Vesialueluetteloa ei ole vielä saatavilla. Lisätietoja saat Tunturi-Lapin Luontokeskuksesta.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi
  • Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen (entinen ammattikalastus).
  • Lupa ei oikeuta käyttämään pitkäsiimaa.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat mm.

  • Taimen vähintään 50 cm. Naimakkajärvessä taimenen- ja lohenkalastus on kielletty.
  • Harjus vähintään 30 cm
  • Kilpisjärvessä Nieriä (Rautu) vähintään 60 cm
  • Naimakkajärvessä taimenen- ja lohenkalastus on kielletty ja kaikki saadut yksilöt tulee vapauttaa.

Saaliskiintiöt

Ei saaliskiintiöitä.

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

  • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä
  • 3 katiskaa
  • 10 syöttikoukkua. Lupa ei kuitenkaan oikeuta käyttämään pitkääsiimaa.
  • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi. Kuitenkaan Kilpisjärvellä ja Naimakkajärvellä atrainta, harppuunaa ja jousta ei saa käyttää.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso tästä esitteestä, kuinka pyydykset merkitään oikein (PDF, 515 kt, avautuu uuteen välilehteen).

Yleiset lupaehdot

Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.

Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.

Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen, ja se on voimassa kalenterivuoden.

Lupa on voimassa niillä Metsähallituksen vesialueilla, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa ja/tai lupa-alueen kartalla. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.

Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.

Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–64-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu, paitsi jos kalastus on onkimista tai pilkkimistä.