Hoppa till huvudinnehåll

Juutuanjoki, Alakoski 1527

Tillståndsområde 1527 Juutuanjoki, Alakoski ersätter delvis det tidigare tillståndsområdet för spöfiske 1578 Juutuanjoki. De fem andra tillståndsområden som ersätter Juutuanjokis tidigare zoner är följande:

Juutuanjoki (Juvduujuuhâ) rinner ut i Enare träsk mitt i Enare kyrkby efter sin 12 km långa väg från Solojärvi. Juutua, med sina fantastiska landskap, är särskilt uppskattat bland flugfiskare på grund av de ovanligt stora öringar som stiger upp från Enare träsk. Juutua är också ett utmärkt ställe att fiska harr.

Tillståndsområde 1527 Juutuanjoki, Alakoski börjar där väg E75 korsar Juutuanjoki och slutar vid Alakoski forsnacke.

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 9.4.2024 klockan 9.00.

Juutuanjoki, Alakoski

Rekreationsfiske
I regel 3.6–31.8. Kontrollera undantag från fisketider i tillståndsvillkoren.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats

Köp tillstånd

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas.

ANTALET TILLSTÅND

Till spöfisketillståndsområdet är antalet tillstånd begränsat. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.

Till spöfisketillståndsområdet Juutuanjoki, Alakoski säljs 312 fiskedygn. Högst fyra (4) personer kan köpa spöfisketillstånd för samma dygn.

I augusti (1–31.8.) är fiske tillåtet endast från torsdag kl. 12.00 till söndag kl. 12.00.

PRISER OCH GILTIGHET AV TILLSTÅND

Spöfisketillstånd till Juutuanjoki, Alakoski kostar 25 euro per 24 timmar.

Tillståndet börjar alltid klockan 12.00.

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

I regel 3.6–31.8. Kontrollera undantag från fisketider i tillståndsvillkoren.

Undantag från fisketid

I augusti (1–31.8.) är fiske tillåtet endast från torsdag kl. 12.00 till söndag kl. 12.00.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

Tillåtna fångstredskap är drag och fluga.

I Övre Lappland (d.v.s. också i Juutuanjoki, Alakoski tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar man att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

För att förhindra spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris och vattenpest (Elodea canadensis) måste fiskeredskapen som tas med sig till tillståndsområdet Juutuanjoki, Alakoski vara helt torra. Dessutom rekommenderas att fiskeredskapen desinficeras vid desinficeringspunkterna innan man börjar fiska. Fiskeredskapen kan desinficeras

  • på SEO bensinstation i Ivalo och
  • i Enare fiskhamn i Enare.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

Vattenfordon

Användning av båt är förbjuden.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell: 

fiskart kvoten per 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11. *
Harr Minst 35 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

*Under fredningstiden för öring är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Juutuanjoki Alakoski ligger alldeles intill Enare kyrkby.

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Mer information om fiske i området kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.