Hoppa till huvudinnehåll

Enare träsk 1504

Enare träsk kallas ibland vildmarkshav (erämeri), och det är en väldigt bra beskrivning av Finlands tredje största sjö. I Enare träsk finns stora fjärdar, över 3 000 öar och många grund som sätter sin prägel på sjön. Trots de många öarna och den långa strandlinjen finns det väldigt lite bebyggelse eller stugor vid Enare träsks stränder. Särskilt i sjöns norra delar får vandraren verkligen vara i fred, långt från motorljud och städernas larm.

Enare träsk är särskilt lämpligt för dragfiske och för att spinnfiska harr. Flugfiske ger ofta sik på kroken. De stora fjärdarna rekommenderas för dem som vill fånga öring. Även sjön Nitsijärvi som ligger i anslutning till Enare träsk är populär bland dem som fiskar med drag.

Om man vill fånga öring kan man fiska där det sluttar brant. Harr får man bäst tag på där det är mindre än två meter djupt, vilket det är i de grunda, steniga områdena och vid stränderna på de talrika öarna. Vill man fånga röding är det bra att fiska där det är relativt djupt, på upp till 10–20 meter.

Det är populärt att pilka harr och abborre över hela sjön. Man kan också fånga sik när man pilkar vintertid. De bästa vattnen för att pilka abborre börjar vid Jokisuunselkä några hundra meter från Veskoniemi fiskehamn.

Numret för detta tillståndsområde ändras 2024. Det nya numret är 1504.

Enare träsk

Rekreationsfiske
Ett kalenderår
Trolling, Pilkfiske, Kastfiske, Flugfiske
Öring, Röding, Harr, Sik, Abborre, Gädda, Insjölax
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd, Egen båt, Sjösättningsplats for båt, Stuga, Lämplig för personer med nedsatt rörlighet, Hyresstuga

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.1.2024.

Antalet tillstånd

Till spöfisketillståndsområdet Enare träsk säljs 13 000 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

Totalt säljs 500 säsongstillstånd.

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Enare träsk kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 15 €
Hela säsongen (kalenderår) 100 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Ivalo: Ivalon Eräsoppi
Ivalo: Ivalo kundtjänst (utinaturen.fi)
Enare: Övre Lapplands naturum Siida (utinaturen.fi)
Rovaniemi: Pilke vetenskapscentrum (utinaturen.fi)
Sodankylä: Urheilu Harjus Sportia

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår

 

Kontrollera mer detaljerade fiske angående författningar: Enare fiskeområdes fiskeregler för året 2024 (PDF, 156 kb, öppnas i en ny flik, på finska).

Undantag från fisketid

I Nuoransuunselkä-området är allt fiske, förutom fiske med spö och bete, förbjudet 1.9. – 15.12. Områdets gräns har märkts ut på kartan över tillståndsområdet.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Spöfisketillstånd för Enare träsk 1504 behövs om du fiskar med fler än ett spö. I tillståndsområdet Enare träsk 1504 gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa lugnvatten för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön eller linor samtidigt.

I Övre Lappland (d.v.s. också i tillståndsområdet Enare träsk) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

För att förhindra spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris och vattenpest (Elodea canadensis) måste fiskeredskapen som tas med sig till tillståndsområdet Enare träsk vara helt torra. Dessutom rekommenderas att fiskeredskapen desinficeras vid desinficeringspunkterna innan man börjar fiska. Fiskeredskapen kan desinficeras

  • på SEO bensinstation i Ivalo och
  • i Enare fiskhamn i Enare.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

 

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp högst tre (3) öringar, rödingar eller insjölaxar. (Exempel: en fiskare får ta upp två öringar och en röding, men inte två öringar och två rödingar.)

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Insjölax Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Öring Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Harr Minst 30 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Röding Minst 45 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Ytterligare information

Vid sjön finns två hyrstugor, flera ödestugor och eldplatser. På vintern finns markerade snöskoterrutter. 

Mer information om tillståndsområdet Enare träsk och fiske där kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Sevärdheter i Enare träsk är bland annat gränsstenen för freden i Teusina och Isgrottan. Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.

Ytterligare information om reglerna i Enare fiskeområde finns på adressen www.inarinkalatalousalue.fi (på finska).