Hoppa till huvudinnehåll

Vaskojoki, nedre del 1532

Tillståndsområde 1532 Vaskojoki, nedre del ersätter delvis det tidigare tillståndsområdet för spöfiske 1578 Juutuanjoki. De fem andra tillståndsområden som ersätter Juutuanjokis tidigare zoner är följande:

Tillståndsområdet Vaskojoki, nedre del täcker Vaskojoki mellan Närrijärvi forsnacke och Paatari.

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 9.4.2024 klockan 9.00.

Vaskojoki, nedre del

Rekreationsfiske
1.6–31.8
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats

Köp tillstånd

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas.

ANTALET TILLSTÅND

Till spöfisketillståndsområdet är antalet tillstånd begränsat. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.

Till spöfisketillståndsområdet Vaskojoki, nedre del säljs 70 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

PRISER OCH GILTIGHET AV TILLSTÅND

Spöfisketillstånd till Vaskojoki, nedre del kostar 20 euro per 24 timmar.

Tillståndet börjar alltid klockan 18.00.

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6–31.8

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet och områdesvisa begränsningar

I tillståndsområdet finns privata vatten. Vaskojoki, nedre del spöfisketillstånd berättigar inte till fiske i dessa vattenområden. Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

Tillåtna fångstredskap är drag och fluga.

I Övre Lappland (d.v.s. också i Vaskojoki, nedre del tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar man att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

För att förhindra spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris och vattenpest (Elodea canadensis) måste fiskeredskapen som tas med sig till tillståndsområdet Vaskojoki, nedre del vara helt torra. Dessutom rekommenderas att fiskeredskapen desinficeras vid desinficeringspunkterna innan man börjar fiska. Fiskeredskapen kan desinficeras

  • på SEO bensinstation i Ivalo och
  • i Enare fiskhamn i Enare.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell: 

fiskart kvoten per 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11.*
Harr Minst 30 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

*Under fredningstiden för öring är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Vaskojoki, nedre del rinner nära norra gräns av Lemmenjoki nationalpark. I nationalpark finns utflyktstjänster som Heikkilä ödestuga.

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.

YTTERLIGARE INFORMATION

Mer information om området kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen: