Hoppa till huvudinnehåll

Enare friluftsområde 1506

Området passar på grund av sin lättillgänglighet bra för familjer och nybörjare inom fiske. Myössäjärvi-området mellan Ivalo och Enare är gammalt urskogsområde och fiskesjöarna (Myössäjärvi, Mukkajärvi, Harrijärvi och Lentokonelampi) ligger nära riksväg 4.

Tuulisjärvi, som ligger 8 km söderut från Enare, väster om Tuulispää-fjället är ett utmärkt fiske- och friluftsmål för hela familjen. Sjön har gott om fjällröding av olika storlekar. I övre ändan av vägen som leder till Tuulispää (2,8 km) finns en P-plats därifrån en markerad stig går till sjöstranden. Sjön ligger högt uppe på fjället och på stranden finns en eldplats som underhålls. Tuulisjärvi är en populär sjö bland dem som vill pimpla röding på vintern; den passar bra för dagsutfärder.

Numret för detta tillståndsområde ändras 2024. Det nya numret är 1506.

Enare friluftsområde

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Älvar och bäckar är fredade 1.9.–30.11.
Pilkfiske, Kastfiske, Flugfiske
Röding, Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Ungfiskar av naturliga arter planterats, Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Eldplats, Skärmskydd, Kåta
Lättillgänglig fiske- och rekreationsplats nära Enares kyrkby och Ivalo. I området finns ett flertal rödingsjöar såsom Tuulijärvi, Myössäjärvi och Mukkajärvi. I området finns även utmarkerade stigar och eldplatser.
I Tuulijärvi kan du beundra Enares vackraste natur och att fånga röding är endast upp till dig.

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.1.2024.

Antalet fisketillstånd är begränsat. Kontrollera på före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

Antalet tillstånd

Till spöfisketillståndsområdet Enare friluftsomeråde säljs 1800 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Enare friluftsområde kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar (från och med 1.1.2024) 15 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Älvar och bäckar är fredade 1.9.–30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Enare friluftsområde 1579 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa lugnvatten för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

I Övre Lappland (d.v.s. också i tillståndsområdet Enare friluftsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

För att förhindra spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris och vattenpest (Elodea canadensis) måste fiskeredskapen som tas med sig till tillståndsområdet Enare friluftsområde vara helt torra. Dessutom rekommenderas att fiskeredskapen desinficeras vid desinficeringspunkterna innan man börjar fiska. Fiskeredskapen kan desinficeras

  • på SEO bensinstation i Ivalo och
  • i Enare fiskhamn i Enare.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

fiskart Kvoten per 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar

Fångstmängden för andra fiskarter, såsom röding, är inte begränsad.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm

I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Fiske i älvar och bäckar är helt förbjudet från den 1.9–30.11.)

Harr Minst 30 cm Harr har ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men fiske i älvar och bäckar är helt förbjuded från den 1.9–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Ytterligare information

Mer information om reglerna i Enare fiskeområde får du på adressen www.inarinkalatalousalue.fi. (på finska).

I friluftsområdet finns markerade stigar, eldplatser, hyresstugor och trevliga lägerplatser. Till Tuulisjärvi leder en markerad stig som börjar från parkeringsplatsen i ändan av Tuulispään tie.

Mer information om tillståndsområdet Enare friluftsområde och fiske där kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.