Siirry pääsisältöön

Kala- ja riistaelinympäristöpainotteinen valuma-aluekunnostus valtion alueilla -projektin tavoitteena oli pilotoida uusi valtakunnallinen toimintatapa valuma-alueiden kunnostustoimien suunnitteluun ja toteutukseen valtion alueilla. Vuosina 2020–2021 toteutuneessa projektissa painopisteenä oli kala- ja riistaelinympäristöjen kunnostaminen.

Kunnostustoimia puroilla ja valuma-alueilla on tehty Metsähallituksessa ennenkin, mutta valuma-aluetasoinen kokonaissuunnittelu kaikilla valtion alueilla ei ole ollut kenenkään vastuulla. Suunnittelun tukena käytettiin Metsähallituksen paikkatietojärjestelmiä, ja kunnostustöiden toteutukset ostettiin urakoitsijoilta. Tavoitteena on, että valuma-aluetason kunnostustoiminta jatkuu projektin jälkeen valtakunnallisesti osana Metsähallituksen normaalia toimintaa.

Projektia rahoitti Metsähallituksen Eräpalvelujen, Luontopalvelujen ja Metsätalous Oy:n lisäksi maa- ja metsätalousministeriö riistatalouden ja kalastonhoitomaksujen varoista.

Tutustu projektin julkaisuihin

Loppuraportti (PDF, 1 Mb, avautuu uudessa välilehdessä)

Liite 1. Projektin työt ja toimenpiteet (PDF, 5 Mb, avautuu uudessa välilehdessä)

Liite 2. Kuvia kunnostuskohteilta (PDF, 5 Mb, avautuu uudessa välilehdessä)

Liite 3. Projektin toteutuneet kustannukset (PDF, 76 kt, avautuu uudessa välilehdessä)