Hoppa till huvudinnehåll

Östra Lapplands spöfisketillstånd 3410

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Östra Lappland kan du fiska med fluga eller drag på statens vattenområden inom Östra Lappland. Tillståndet omfattar ca 62 000 hektar insjö- och dammvatten samt knappa 1 400 kilometer älvsträckor och bäckar. Spöfisketillståndet berättigar även till fiske i de vandringsfiskvattendrags fors- och strömområden som är i statens ägo, där inte enbart fiskevårdsavgiften berättigar till fiske.

Fördelen med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Östra Lappland är att det är familjevist och tillståndet omfattar även trollingfiske med flera spön (max 8 st). 

Varje tillstånd är en investering i naturen. Inkomsterna används för fiskevattenvård.

Östra Lapplands spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Handredskapsfiske, Trolling, Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Gös

Köp tillstånd

Spöfisketillstånd för östra Lappland för vuxna

För en vuxen person spöfisketillstånd kan kunden välja en giltighetstid på 24 timmar, sju dygn eller hela kalenderåret. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 10 €
7 dygn 15 €
Kalenderår 25 €

En vuxen persons spöfisketillstånd gäller för hela familjen. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Spöfisketillstånd för östra lappland för 15–17-åringar

Spöfisketillståndet för 15–17-åringar gäller för hela kalenderåret och kostar 10 euro. Tillståndet är personligt, så det berättigar inte andra innehavare än tillståndshavaren att fiska.

Spöfisketillstånd för östra lappland för under 15-åringar

Tillståndet för personer under 15 år gäller för hela kalenderåret och kostar ingenting. Tillståndet är personligt, så det berättigar inte andra innehavare än tillståndshavaren att fiska.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Tillståndet omfattar endast de områden som ägs av Forststyrelsen. Kolla upp de områden som omfattas av tillståndet via retkikartta.fi- tjänsten.
 • Med spöfisketillståndet för Västra Lappland kan man fiska på Forststyrelsens vattenområden i Västra Lappland (se karta linkki). Fiskaren är skyldig att ta reda på eventuella särskilda begränsningar eller reglering av fångstmått som utfärdats av NTM-centralen eller fiskeområdet. Tilläggsuppgifter om de områdesvisa begränsningarna finns på fiskeplatsbeskrivningens mellanblad ”områdesbegränsningar”.
 • Tillståndet är i kraft när det är betalt. Tillståndet samt betalningskvittot bör medföras och på begäran uppvisas för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (= det namn som nämns i tillståndet) ansvarar för det fiske som bedrivs. Fiskaren är skyldig att utreda lovligheten och lagligheten för fisket som bedrivs med stöd av tillståndet.
 • Tillståndet kan återtas om tillståndsvillkoren inte efterföljs.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift bör 18-64 åringar betala statens fiskevårdsavgift när fiskesättet är något annat än mete eller pilkfiske.
 • Tillståndet berättigar till betes- eller agnmete från is (sk. ismete). Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i rinnande vattendrag med vandringsfiskstatus (förbudet gäller förutom fors- och strömområden även lugnvatten).
 • Spöfisketillståndet är familjevist. Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Tillåtna beten

 • Drag och fluga. Antalet spön/linor är begränsat till 8 st / tillstånd.

Områdesbegränsningar

Östra Lapplands spöfisketillstånd berättigar inte till fiske vid följande fiskeplatsspecifika tillståndsområden: Ahvenlampi, inom Korvatunturi-området, Vasaköngäs, Nuorttijoki, i Kemi älv fåran, inte heller i Urho Kekkonens nationalpark.

Därtill berättigar spöfisketillståndet inte till fiske på bl a Forststyrelsens följande vattenområden: Kuolpujoki, Iissijoki med biflöden, Kemi älvs övre lopp: ovan om Uuraoja mynning Uuraoja inberäknat.

Minsta mått och övriga begränsningar

Spöfisketillståndet omfattar möjligheten till förvaring av båt på skogshushållningsmarker. Båten skall förses med ägarens namn och ägaren är skyldig att se till att båtplatsen är städad.

 

Fångstkvot och fångstrespons

I fors- och strömområden får en fiskare ta upp högst tre (3) öringar, regnbågslaxar eller harrar under 24 timmar. (Till exempel: man kan fånga två öringar och en harr, men inte två öringar och två harrar.)

I Oulanka- och Savinajoki samt deras bifloder är öring helt fredad.

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Söder om 67˚00  ́N minst 60 cm. Inom insjöområdet norr om breddgraden 67˚00  ́N minst 50 cm. I älv och bäck 1.9.–30.11.
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I älv och bäck 1.9.–30.11.
Öring, som lever i bäck eller damm utan vandringsförbindelse till hav eller insjö Högst 45 cm I älv och bäck 1.9.–30.11.
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr

I insjöområdet söder om breddgraden 67˚00  ́N och i Naruskajoki* minst 35 cm. Norr om breddgraden 67˚00  ́N minst 30 cm.

I insjöområdet söder om breddgraden 67˚00  ́N och i Naruskajoki* 1.4.–31.5.

*Harren är årligen fredad under april - maj i Naruskajoki mellan Naruskas tammi och Naruskaflodmynning. Beslutet har fattats av NTM-centralen.

För att trygga de naturliga harrbestånden rekommenderar Forststyrelsen att undvika harrfiske även i norra Finland under artens lektid i april - maj. Rekommendationen gäller i synnerhet forssträckornas lugnvatten i de mindre älvarna och åarna, där vårfisket kan äventyra lokala harrbestånd.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området