Hoppa till huvudinnehåll

Kemihaara 3548

Kemihaara rekreationsfiskeområde ligger nära Kemi älvs källflöden, mellan Uuraojansuu och Kemihaara bro. Tillståndsområdet är ca 11 km långt. Området har i över 30 år varit fredat från allt fiske. Älven består här av lätt ström- och forsområde och är vadbar nästan överallt. I älvdalen finns en kåta. Öster om älven går en skogsbilväg i dåligt skick, som inte nödvändigtvis är farbar med vanlig personbil.

Kemihaara

Rekreationsfiske
1.6 – 10.9. Öringfiske är förbjudet 1.9 – 30.11.
Flugfiske
Harr, Bäckröding, Sik, Öring
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Kåta

Köp tillstånd

Till området säljs högst 8 tillstånd/fiskedygn.

Fiskedygnet börjar kl. 18.00

  • Priser:

20 € / dygn

 

Fisketillstånd fås endast i Kemihaaran Loma: tfn 040 5387 969.

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
  • Flera kvar
  • Mindre än 5 kvar
  • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6 – 10.9. Öringfiske är förbjudet 1.9 – 30.11.
  • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
  • Varje fiskare får använda ett spö eller en lina, som ska vara inom räckhåll för fiskaren.
  • Fiskaren ska bokföra alla fiskar han eller hon fått. Med tillståndet ges en blankett där uppgifterna om fiskarna antecknas. Efter fisket returneras blanketten till tillståndsförsäljningsstället.
  • Fluga utan kasttyngd, krokar utan hulling

Fångstkvot och fångstrespons

Dygnstillstånd 1 harr eller öring

 

Det rekommenderas att alla bäckrödingar tas som fångst

 

Fångstmått och fredningstider

  • Harr 30-35 cm
  • Öring minst 50 cm

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Om transport-, övernattnings- och måltidstjänster kan man höra sig för på Kemihaaran Loma, tfn 040 5387 969.