Hoppa till huvudinnehåll

Urho Kekkonen nationalpark 1563

I Urho Kekkonens nationalparks tillståndsområde för spöfiske strömmar flera älvar som lockar fiskare, såsom Kiertämäoja, Anterijoki och Jaurujoki. Även vattendragen Repojoki, Luirojoki och Kopsusjoki som mynnar söderut i nationalparken hör till tillståndsområdet. I nationalparken finns flera eldplatser samt öde- och reserveringsstugor. I området finns också mycket att se för vandrare som är intresserade av områdets historia.

Man kan komma till Urho Kekkonens nationalpark från flera håll. Du kan ge dig ut på en tur mot fiskevattnen till exempel från Raja-Jooseppi längs Anteris cykelrut, längs markerade vandringsleder från Saariselkä eller från Vuotso by i parkens södra kant längs Sompiojärventie.

Närmare uppgifter om tillståndsområdet, dess fridlysningar och begränsningar finns på kartan över tillståndsområdet. Muorravaarakanjoki och Kulasjoki är fredade året runt.

Urho Kekkonen nationalpark

Rekreationsfiske
Kalenderåret, förutom i Lutto-, Kolmos- och Suomujoki övre lopp, där fiske är tillåtet endast 16.6 – 31.8. I övriga älvar och bäckar är fiske förbjudet 1.9 - 30.11.
Flugfiske, Kastfiske
Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd, Stuga

Köp tillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

I tillståndsområdet 1563 kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller under hela perioden (kalenderår). Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 10 €
Kalenderår 60 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Till spöfisketillståndsområde säljs 2800 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot. Totalt säljs 50 säsongstillstånd.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Saariselkä: Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst Kiehinen (utinaturen.fi)
Ivalo: Ivalon Eräsoppi
Ivalo: Ivalo kundtjänst (utinaturen.fi)
Sodankylä: Urheilu Harjus Sportia

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderåret, förutom i Lutto-, Kolmos- och Suomujoki övre lopp, där fiske är tillåtet endast 16.6 – 31.8. I övriga älvar och bäckar är fiske förbjudet 1.9 - 30.11.

Undantag från fisketid

I Kiertämä-, Torko-, Anteri- och Jaurujoki samt deras lugnvatten är fiske endast tillåtet den 16 juni–31 augusti.

Älvar och bäckar är helt fredade den 1 september – 30 november, så då är fiske helt förbjudet i dem.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Urho Kekkonens nationalpark 1563 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa lugnvatten för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller är under 18 år eller 65 år fyllda.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet och områdesbegränsningar

Fiske är förbjudet i Kulasjoki, Muorravaarakkajoki och Anterijoki från Anterinmukka-stugan nedströms. Dessa älvar är fredade året runt.

Kopsusjoki har privata vattenområden där fiske med detta spöfisketillstånd (1563) är förbjudet. Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser i tjänsten Utflyktskarta.fi.

I gränszonen är fiske förbjudet.

Spöfisketillstånd för Urho Kekkonens national park 1563 berättigar inte till fiske i Luttojoki och Suomujoki som hör till tillståndsområdet 1568.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

I Övre Lappland (d.v.s. också i Urho Kekkonens national park tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet Urho Kekkonen national park utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Du kan desinficera fiskeredskapen på SEO bensinstation i Ivalo och Enare fiskhamn.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Vattenfordon

Användning av motorbåt är förbjuden i Urho Kekkonens nationalpark.

Skräp och friluftsliv i nationalparken

För att röra dig i nationalparken behöver du Urho Kekkonens national park friluftskarta (1:100 000) eller Saariselkä - Sokosti friluftskarta (1:50 000).

Skräpfritt friluftsliv förebygger uppkomsten av avfall! Forststyrelsen har under senare år koncentrerat avfallshanteringen till sorteringsstationer vid friluftsområdenas infarts/utfartsleder. Rastplatsernas kärl för blandavfall har blivit färre och i stället har informationen om avfallshantering ökat. Alla som rör sig i området ska själv ta med sig sitt avfall till en sorteringsstation.

I Urho Kekkonens nationalpark måste man följa parkens ordningsregler. Information finns bl a på adressen Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

fiskart Kvoten per 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9.–30.11. (Fiske i älvar och bäckar är helt förbjudet från den 1.9–30.11.)
Harr Minst 30 cm; i Kiertämä-, Anteri- och Jaurujoki minst 35 cm Harr har ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men fiske i älvar och bäckar är helt förbjuded från den 1.9–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

I Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst Kiehinen (utinaturen.fi) kan man boka stugor, och fråga om mer information om fiske i nationalpark. Telefonnumret till kundtjänst är 0206 39 7200.

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).