Hoppa till huvudinnehåll

Urho Kekkonen Nationalpark 1563

Områden i Urho Kekkonens nationalpark i vattendragen Kiertämäoja, Anterijoki och Jaurujoki. Även vattendragen Repojoki, Luirojoki och Kopsusjoki, som rinner söderut i nationalparken hör till fiskeområdet. Noggrannare information om fiskeområdet, fredningar och begränsningar finns på kartan över fiskeområdet. Muorravaarakka och Kulasjoki är fredade året runt. 

Kulasjoen yli menevä silta Kuutuan metsäautotiellä joudutaan huonokuntoisuuden vuoksi korjaamaan. Silta on pois käytöstä 28.9.–9.10.2020. Lue uutinen siltaremontista.

Bron över Kulasjoki är stängd 28.9.–9.10.2020 på grund av reparation. Läs mer (på finska).

Urho Kekkonen Nationalpark

Rekreationsfiske
Kalenderåret, förutom i Lutto-, Kolmos- och Suomujoki samt Anterijokis övre lopp, där fiske är tillåtet endast 16.6 – 31.8. I övriga älvar och bäckar är fiske förbjudet 1.9 - 30.11.
Flugfiske, Kastfiske
Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Vindskydd, Stuga

Köp tillstånd

Priser: 

 • 10€ / dygn 
 • 35€ / vecka 
 • 50 € / kalenderår 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla. 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Saariselkä:Servicepunkt Kiehinen tfn 0206 39 7200 
Ivalo:Forststyrelsens servicepunk ttfn 0206 39 7701 
Sodankylä: Urheilu Harjus Sportia 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderåret, förutom i Lutto-, Kolmos- och Suomujoki samt Anterijokis övre lopp, där fiske är tillåtet endast 16.6 – 31.8. I övriga älvar och bäckar är fiske förbjudet 1.9 - 30.11.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • FLUGFISKEOMRÅDEN (fluga utan kasttyngd): Luttojoki; avsnittet Kulasjokisuu – Kattajokisuu, Suomujoki; avsnittet Snellmanninmaja – Luttojoki. Flugfiskeområdena är utmärkta med grönt på kartan. Flugfiskeområdena är utmärkta med skyltar i terrängen.
 • Tillståndet gäller inte de två privata vattenområdena i Kopsusjoki.
 • Fiske är förbjudet i Kulasjoki, Muorravaarakkajoki och Sarviojas och Harrijokis huvudfåror som mynnar ut i den, samt i Anterijoki från Anterinmukka-stugan nedströms. I gränszonen är fiske förbjudet.
 • I Lutto-, Kolmos- och Suomujoki samt Anterijokis övre lopp är fiske tillåtet endast 16.6 – 31.8.
 • I övriga älvar och bäckar är fiske förbjudet 1.9 - 30.11.
 • I Urho Kekkonens nationalpark måste man följa parkens ordningsregler.
 • Det är förbjudet att röra sig på Repo-, Paju- och Lamminaava 15.5 – 15.7. Mer information om ordningsreglerna i Urho Kekkonens nationalpark får du här.
 • Användning av motorbåt är förbjuden i Urho Kekkonens nationalpark.
 • Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet (Lutto-, Suomu-, Anteri- och Jaurujoki med sina bifåror), ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasiten gyrodactylus salaris.
 • Fiskeredskap som hämtas till länen i Övre Lappland från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe.
 • Desinfektionsställen: Vid Tana älv finns möjlighet till desinficering på 15 ställen där man säljer tillstånd, vid Näätämöjoki i anslutning till skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi. Enare fiskhamn. Mer information om desinficeringsplikten får man av Lapplands NTM-central och på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats.
 • Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004, utfärdad 30.12.2004, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden i Övre Lapplands kommuner (t.ex. Tulomajokis vattendrag: Luttojoki, Suomujoki, Anterijoki och Jaurujoki med sina bifåror).
 • Ytterligare information om fiskereglerna i Enare fiskeområde får du här: http://www.inarinkalastusalue.fi/
 • Karta. För att röra dig i nationalparken behöver du: Koilliskaira friluftskarta (1:100 000), Sokosti - Suomujoki friluftskarta (1:50 000)
 • Skräpfritt friluftsliv förebygger uppkomsten av avfall! Forststyrelsen har under senare år koncentrerat avfallshanteringen till sorteringsstationer vid friluftsområdenas infarts/utfartsleder. Rastplatsernas kärl för blandavfall har blivit färre och i stället har informationen om avfallshantering ökat. Alla som rör sig i området ska själv ta med sig sitt avfall till en sorteringsstation.

Fångstkvot och fångstrespons

Öring    1 fisk / dygn 
Andra laxfiskar 3 fiskar / dygn 

 

Fångstmått och fredningstider

Lutto-, Kolmos-, Suomu-, Anteri- och Jaurujoki: 

 • Alla slag av öring 50 cm 
 • Harr 35 cm 

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Palvelupiste Kiehinen, Saariselkä tfn 0206 39 7200

Annan service i området:

Enare Saariselkä