Hoppa till huvudinnehåll

Urho Kekkonen nationalpark 1563

Områden i Urho Kekkonens nationalpark i vattendragen Kiertämäoja, Anterijoki och Jaurujoki. Även vattendragen Repojoki, Luirojoki och Kopsusjoki, som rinner söderut i nationalparken hör till fiskeområdet. Noggrannare information om fiskeområdet, fredningar och begränsningar finns på kartan över fiskeområdet. Muorravaarakka och Kulasjoki är fredade året runt.

Urho Kekkonen nationalpark

Rekreationsfiske
Kalenderåret, förutom i Lutto-, Kolmos- och Suomujoki samt Anterijokis övre lopp, där fiske är tillåtet endast 16.6 – 31.8. I övriga älvar och bäckar är fiske förbjudet 1.9 - 30.11.
Flugfiske, Kastfiske
Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Vindskydd, Stuga

Köp tillstånd

Priser: 

 • 10€ / dygn 
 • 35€ / vecka 
 • 50 € / kalenderår 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla. 

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Saariselkä:Servicepunkt Kiehinen tfn 0206 39 7200 
Ivalo:Forststyrelsens servicepunk ttfn 0206 39 7701 
Sodankylä: Urheilu Harjus Sportia 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderåret, förutom i Lutto-, Kolmos- och Suomujoki samt Anterijokis övre lopp, där fiske är tillåtet endast 16.6 – 31.8. I övriga älvar och bäckar är fiske förbjudet 1.9 - 30.11.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • FLUGFISKEOMRÅDEN (fluga utan kasttyngd): Luttojoki; avsnittet Kulasjokisuu – Kattajokisuu, Suomujoki; avsnittet Snellmanninmaja – Luttojoki. Flugfiskeområdena är utmärkta med grönt på kartan. Flugfiskeområdena är utmärkta med skyltar i terrängen.
 • Tillståndet gäller inte de två privata vattenområdena i Kopsusjoki.
 • Fiske är förbjudet i Kulasjoki, Muorravaarakkajoki och Sarviojas och Harrijokis huvudfåror som mynnar ut i den, samt i Anterijoki från Anterinmukka-stugan nedströms. I gränszonen är fiske förbjudet.
 • I Lutto-, Kolmos- och Suomujoki samt Anterijokis övre lopp är fiske tillåtet endast 16.6 – 31.8.
 • I övriga älvar och bäckar är fiske förbjudet 1.9 - 30.11.
 • I Urho Kekkonens nationalpark måste man följa parkens ordningsregler.
 • Det är förbjudet att röra sig på Repo-, Paju- och Lamminaava 15.5 – 15.7. Mer information om ordningsreglerna i Urho Kekkonens nationalpark får du här.
 • Användning av motorbåt är förbjuden i Urho Kekkonens nationalpark.
 • Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet (Lutto-, Suomu-, Anteri- och Jaurujoki med sina bifåror), ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasiten gyrodactylus salaris.
 • Fiskeredskap som hämtas till länen i Övre Lappland från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe.
 • Desinfektionsställen: Vid Tana älv finns möjlighet till desinficering på 15 ställen där man säljer tillstånd, vid Näätämöjoki i anslutning till skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi. Enare fiskhamn. Mer information om desinficeringsplikten får man av Lapplands NTM-central och på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats.
 • Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004, utfärdad 30.12.2004, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden i Övre Lapplands kommuner (t.ex. Tulomajokis vattendrag: Luttojoki, Suomujoki, Anterijoki och Jaurujoki med sina bifåror).
 • Ytterligare information om fiskereglerna i Enare fiskeområde får du här: http://www.inarinkalastusalue.fi/
 • Karta. För att röra dig i nationalparken behöver du: Koilliskaira friluftskarta (1:100 000), Sokosti - Suomujoki friluftskarta (1:50 000)
 • Skräpfritt friluftsliv förebygger uppkomsten av avfall! Forststyrelsen har under senare år koncentrerat avfallshanteringen till sorteringsstationer vid friluftsområdenas infarts/utfartsleder. Rastplatsernas kärl för blandavfall har blivit färre och i stället har informationen om avfallshantering ökat. Alla som rör sig i området ska själv ta med sig sitt avfall till en sorteringsstation.

Fångstkvot och fångstrespons

Öring    1 fisk / dygn 
Andra laxfiskar 3 fiskar / dygn 

 

Fångstmått och fredningstider

Lutto-, Kolmos-, Suomu-, Anteri- och Jaurujoki: 

 • Alla slag av öring 50 cm 
 • Harr 35 cm 

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Palvelupiste Kiehinen, Saariselkä tfn 0206 39 7200

Annan service i området:

Enare Saariselkä