Hoppa till huvudinnehåll

Östra Lapplands spöfisketillstånd 3410

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Östra Lappland kan du fiska med fluga eller drag på statens vattenområden inom Östra Lappland. Tillståndet omfattar ca 62 000 hektar insjö- och dammvatten samt knappa 1 400 kilometer älvsträckor och bäckar. Spöfisketillståndet berättigar även till fiske i de vandringsfiskvattendrags fors- och strömområden som är i statens ägo, där inte enbart fiskevårdsavgiften berättigar till fiske.

Fördelen med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Östra Lappland är att det är familjevist. Med ett spöfisketillstånd får man samtidigt använda högst åtta (8) spön eller revar, som får vara försedda med högst två (2) beten var.

Vattentemperaturen i Savinajoki kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Östra Lapplands spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår
Trolling, Flugfiske, Kastfiske
Gädda, Abborre, Öring, Harr, Gös
Ungfiskar av naturliga arter planterats

Karta över tillståndsområdet

Lappland,

Köp tillstånd

Spöfisketillstånd för östra Lappland för vuxna

För en vuxen person spöfisketillstånd kan kunden välja en giltighetstid på 24 timmar, sju dygn eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar  15 €
7 dygn  20 €
Hela säsongen (kalenderår) 30 €

En vuxen persons spöfisketillstånd gäller för hela familjen. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Spöfisketillstånd för östra lappland för under 18-åringar

Spöfisketillståndet för under 18-åringar gäller för hela kalenderåret och kostar 12 euro. Tillståndet är personligt, så det berättigar inte andra innehavare än tillståndshavaren att fiska.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Du behöver inte spöfisketillstånd om du fiskar med endast ett spö eller ett bete i sjöområden eller i andra vatten som inte strömmar. Då räcker det att du betalar fiskevårdsavgiften. Personer under 18 år och över 65 år behöver inte betala fiskevårdsavgiften. Förutom att betala fiskevårdsavgiften behöver du ett spöfisketillstånd om du fiskar i strömmande vatten i vattendrag med vandringsfisk eller om du använder flera spön.

I vatten som inte strömmar får man meta och pilka med ett spö utan att betala fiskevårdsavgiften eller spöfisketillstånd. Det är ändå förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

I tjänsten Kalastusrajoitus.fi kan du kontrollera de områden där fisket är begränsat.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till spöfisketillståndet

Tillståndet omfattar endast de områden som ägs av Forststyrelsen i Östrä Lappland. Kolla upp de områden som omfattas av tillståndet via retkikartta.fi-tjänsten.

Östra Lapplands spöfisketillstånd berättigar inte till fiske på

  • gränszonen
  • vattenområden i privat ägo,
  • Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden,
  • samtillståndsområden,
  • uthyrningsområden med full fiskerätt eller
  • vattenområden med specialstatus.

I följande Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden berättigar spöfisketillståndet för Östra Lappland 3410 inte till fiske på:

Därtill berättigar spöfisketillståndet för Östra Lappland inte till fiske på bl a Forststyrelsens följande vattenområden: 

  • Kemi älvs övre lopp, ovan om Uuraoja mynning Uuraoja inberäknat.

Fiskaren är skyldig att utreda eventuella separata fiskebegränsningar och bestämmelser om fångstmått som NTM-centralen och fiskeriområdena fastställt. I tjänsten Kalastusrajoitus.fi kan du kontrollera de områden där fisket är begränsat.

Fiskeredskap

Drag och fluga är tillåtna.

Med ett spöfisketillstånd får man samtidigt använda högst åtta (8) spön eller revar, som får vara försedda med högst två (2) beten var.

Spöfisketillståndet berättigar till betes- eller agnmete på isen (sk. ismete) med flera spön. Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i  fors- och strömområden samt lugnvatten i vattendrag för vandringsfisk.

Vattenfordon

Spöfisketillstånd för Östra Lappland ger fiskaren rätt att hålla sin båt vid stranden av vattendrag som hör till spöfiskeområdet i fråga och finns i Forststyrelsen Skogsbruks mångbruksskog. Om det i området finns en gällande plan som styr förvaringen av båtar till en viss plats, ska båtarna förvaras på anvisade platser. Båten ska vara försedd med ägarens namn. Båtens ägare är skyldig att hålla sin båtplats snygg och prydlig.

 

Fångstkvot

I fors- och strömområden får en fiskare ta upp högst tre (3) öringar, regnbågslaxar eller harrar under 24 timmar. (Till exempel: man kan fånga två öringar och en harr, men inte två öringar och två harrar.)

I Oulanka- och Savinajoki samt deras bifloder är öring helt fredad.

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Söder om breddgraden 67˚00  ́N minst 60 cm. I insjöområdet norr om breddgraden 67˚00  ́N minst 50 cm. I älv och bäck 1.9.–30.11.
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I älv och bäck 1.9.–30.11.
Öring, som lever i bäck eller damm utan vandringsförbindelse till hav eller insjö Högst 45 cm I älv och bäck 1.9.–30.11.
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr

I insjöområdet söder om breddgraden 67˚00  ́N och i Naruskajoki* minst 35 cm. I insjöområdet norr om breddgraden 67˚00  ́N minst 30 cm.

I insjöområdet söder om breddgraden 67˚00  ́N och i Naruskajoki* 1.4.–31.5.

Dessutom rekommenderar Forststyrelsen att man undviker harrfiske även på andra håll norr om 67°00 N breddgraden under artens lektid i april–maj. Rekommendationen gäller i synnerhet fiske i lugnvattnen mellan forsarna i de mindre älvarna och åarna. Vårfiske i sådana lugnvatten kan äventyra den lokala harrstammen.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Savinajoki kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet.