Hoppa till huvudinnehåll

Kommuninvånares älvtillstånd för spöfiske, Enontekis 1520

Davvisámegillii (PDF, 118 ks, ođđa gilkor rahpasa)

Tillstånd att fiska med spö i älv för kommuninvånare i Enontekis beviljas för områden där lax och öring stiger och som ligger på statens vattenområden inom området för Enontekis kommun.

Kommuninvånarna beviljas avgiftsfritt fisketillstånd för övriga statliga vatten i hemkommunens område. Läs mer om fisketillstånd för kommuninvånare i övre Lappland.

Älvtillstånd är ett säsongstillstånd som alla kommuninvånare kan få om de vill. Tillståndet är personligt och fås till självkostnadspris. Priset är fastställt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter.

Områden som hör till Enontekis älvtillstånd för kommuninvånare

Älvtillstånd för kommuninvånare i Enontekis ger rätt till fiske med handredskap på de älvområden som hör till statens vattenområden, inklusive följande av Forststyrelsens områden med spöfisketillstånd:

I Muonio älv och Könkämä älv ger älvtillståndet rätt att fiska på finska statens vattenområden från Enontekis kommungräns till Kilpisjärvi. På grund av avtalet mellan Finland och Sverige ger tillståndet endast rätt att fiska andra fiskarter än lax och öring. För att fiska lax och öring behövs samtillstånd för Torne älv-Muonio älv-Könkämä älv 2502, som kan köpas i Eräluvat-webbutiken.

Gränserna för statens vattenområden finns i tjänsten Utflyktskarta.fi.
Tillståndsområden för spöfiske finns markerade i lila färg på kartan.

Kommuninvånares älvtillstånd för spöfiske, Enontekis

Rekreationsfiske
Muonio älv–Könkämä älv: Fiske är tillåtet 23.5–15.9. Palojoki–Hietajoki: Fiske är tillåtet 23.5–15.9, förutom lax och öring som är fredade från och med 1.9. Lätäseno–Poroeno: Fiske är tillåtet 23.5–15.9, förutom lax och öring som är fredade från och med 1.9. Fiske i andra vatten som omfattas av tillståndet är tillåtet under smältvattenperioden, förutom lax och öring som är fredade 1.9–30.11.

Karta över tillståndsområdet

Ei karttaa tällä hetkellä Lappland, Enontekis

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.3.2024.

Fisketillstånd Pris
Säsongtillstånd, vuxen 40 €
Säsongtillstånd, under 18 år 0 €

Observera att även avgiftsfria tillstånd för minderåriga ska lösas ut från ett försäljningsställe för tillstånd.

 

Fjällapplands naturum (utinaturen.fi)
Peuratie 15, 99400 Enontekiö
Telefon 0206 39 7950

Kundtjänsten i Ivalo (utinaturen.fi)
Ivalontie 10, 99800 Ivalo
Telefon 0206 39 7701

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Muonio älv–Könkämä älv: Fiske är tillåtet 23.5–15.9. Palojoki–Hietajoki: Fiske är tillåtet 23.5–15.9, förutom lax och öring som är fredade från och med 1.9. Lätäseno–Poroeno: Fiske är tillåtet 23.5–15.9, förutom lax och öring som är fredade från och med 1.9. Fiske i andra vatten som omfattas av tillståndet är tillåtet under smältvattenperioden, förutom lax och öring som är fredade 1.9–30.11.

På grund av avtalet mellan Finland och Sverige ger tillståndet inte rätt att fiska lax och öring i Muonio älv eller Könkämä älv.  Fiske i Muonio älv och Könkämä älv är tillåtet endast på finska statens vattenområde. Tillståndet berättigar inte till fiske på svenska statens vattenområde.

Tillståndet berättigar inte till fiske i privata vatten.

Tillståndet berättigar inte till fiske med fångstredskap.

Fångstkvot

FISK KVOT
Lax 2 st. / dygn
Öring 2 st. / dygn

 

Fångstmått och fredningstider

Fisk Fångstmått
Öring Minst 50 cm
Lax Minst 60 cm
Harr Minst 30 cm

Man bör kontrollera fredningstiderna i fiskebegränsningar för Enontekis fiskeområden (på finska) (enontekionkalatalousalue.fi).

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.