Alla fiskare mellan 18‒64 år ska betala fiskevårdsavgiften, alltså efter den artonde and före den sextiofemte födelsedag. Fiskevårdsavgiften kan betalas för ett kalenderår, en vecka (7 dygn) eller ett dygn. Om man enbart fiskar med pilk, metspö eller strömmingshäckla behöver man inte betala avgiften. Med betald fiskevårdsavgift är det tillåtet att fiska med ett spö i nästan hela landet.

Det finns några undantag: Det finns fredade vattenområden. Dessutom finns det specialområden samt fors- och strömområden i vattendrag med vandringsfisk som kräver ett separat fisketillstånd. Områden med fiskeförbud eller begränsningar hittar du på Kalastusrajoitus.fi. För trolling med flera spön behövs också separat tillstånd.

Den nya fiskevårdsavgiften ersätter från början av 2016 den gamla fiskevårdsavgiften och de fiskelänsspecifika spöfiskeavgifterna. När fiskare har betalt den nya fiskevårdsavgiften kan han eller hon fiska med ett spö på alla vattenområden där man förut fick fiska med en länsspecifik avgift.

Fiskelagen kräver att den som betalar fiskevårdsavgiften antecknas i fiskevårdsavgiftsregistret.

Betalning

Fiskevårdsavgiften är personlig. I samband med betalningen ska fiskaren uppge namn, kontaktuppgifter och födelsedatum (inte personbeteckning).

Fiskevårdsavgiften kan också betalas för enannan. Då ska betalaren registrera sig i tjänsten och ange de
behövliga uppgifterna även för fiskaren/fiskarna som han eller hon gör betalningen för.

Priser:

  • 45 € / kalenderår
  • 15 € / 7 dygn
  • 6 € / 1 dygn

 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Fiskevårdsavgiften fömedlas även via jakt- och fisketillståndens telefontjänst. Öppet vardagar 9-16.

 

Fiskevårdsavgiften kan även betalas vid Forststyrelsens naturum och vid R-kiosker.

 

 

Vilket fisketillstånd behöver jag?

Behovet av fisketillstånd bestäms utifrån fiskesätt och fiskarens ålder.

Fiskevårdsavgift på Båtmässan

Mässan Vene 19 Båt ordnas den 8–17 februari på Mässcentrum i Helsingfors. Forststyrelsen säljer fiskevårdsavgifter på avdelning 2a48.