Simojoki, Ranua 2580

Tillståndet gäller den del av Simo älv som ligger i Ranua kommun, från Simo kommuns gränstill Simojärvi. På Simo kommuns sida gäller ett eget tillstånd.

De säkraste bytesfiskarna är harr och gädda, men i nedre delen av älven kan man också få enlax som stigit från havet.

Simo älv är en 180 km lång älv, som börjar i Simojärvi i Ranua och mynnar ut i Simo i Bottenviken. Älven lämpar sig utmärkt för flugfiske från stranden.

Övre delen av älven rinner genom lugn vildmarksmiljö, nedre delen mer genom kulturlandskap. Älven lämpar sig också utmärkt för paddling. Forsklassificeringen hittar du på infokartan.

Simojoki, Ranua

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Fiske av lax och öring förbjudet 1.9 - 30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4 – 31.5.
Flugfiske, Kastfiske
Abborre, Harr, Gädda, Havslax, Lake, Sik, Mörtfiskar
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Vindskydd

Köp tillstånd

Priser:

 • 8 € / dygn
 • 20€ / vecka
 • 42€ / kalenderår

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.  

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 


Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa tillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha:

Tillståndstyp Nummer Pris
Ett dygn 0600 55 1640 8,01 € + msa
Vecka 0600 55 1641 20,03 € + msa
Under 18 år ett dygn 0600 55 1643 4,01 € + msa
Under 18 år / vecka 0600 55 1644 10,01 € + msa

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer. Noggrannare anvisningar >

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

Posio: Neste-service Säkkinen
Rovaniemi: Forststyrelsen / Pilke-huset

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Fiske av lax och öring förbjudet 1.9 - 30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4 – 31.5.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • Allt fiske är förbjudet 15.6-31.8 från måndag kl. 19:00 till tisdag kl. 19:00.
 • Övervintrande laxar måste omedelbart släppas fria.
 • Undvik att fiska och röra dig i den omedelbara närheten av stugor, bastur och bryggor.

Fångstkvot

 • 3 laxfiskar/dygn, av vilka en får vara en lax.
 • Enligt statsrådets förordning får man vid handredskapsfiske i Simo älvtaen lax som fångst per fiskare och dygn.

Fångstmått

 • Öring minst 60cm
 • Öring utan fettfena minst 50cm
 • Lax minst 50cm
 • Harr minst 35cm