Hoppa till huvudinnehåll

Simojoki, Ranua 2580

Simo älv börjar i Simojärvi i Ranua och mynnar ut i Simo i Bottenviken. Älven är 180 km lång och indelad i två tillståndsområden för spöfiske. Tillståndsområdet Simojoki, Ranua 2580 omfattar den del av Simo älv, som ligger i Ranua kommun. Tillståndsområdet börjar vid gränsen till Simo kommun och slutar vid Simojärvi. Den del av Simo älv som ligger i Simo kommun hör till tillståndsområdet Simojoki, Simo 2581.

Simo älv lämpar sig utmärkt för flugfiske från stranden. De säkraste bytesfiskarna är harr och gädda, men i älvens nedre lopp kan man också få lax som vandrat upp från havet. Älven lämpar sig också utmärkt för paddling.

Naturresursinstitutet utreder hur laxar som släppts fria ur fångstredskap i havet överlever och vandrar. Fångar du en märkt lax ska du skicka uppgifterna på märket till Naturresursinstitutet. Naturresursinstitutet betalar 25 euro för uppgifterna. Anvisningar finns på adressen luke.fi (på finska).

Simojoki, Ranua

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Fiske av lax och öring förbjudet 1.9 - 30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4 – 31.5.
Flugfiske, Kastfiske
Abborre, Harr, Gädda, Havslax, Sik
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Eldplats, Skärmskydd

Köp tillstånd

I samtillståndsområdet Simojoki 2580 kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar, 7 dygn eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 10 €
7 dygn 25 €
Hela säsongen (kalenderår) 50 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Posio: Neste-service Säkkinen
Rovaniemi: Pilke vetenskapscentrum (utinaturen.fi)

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Fiske av lax och öring förbjudet 1.9 - 30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4 – 31.5.

På sommaren, den 15 juni - 31 augusti, finns en fridlysningstid på 24 timmar varje vecka, då alla typer av fiske är förbjudet. Fridlysningstiden börjar måndagar kl. 19.00 och slutar på tisdagar kl. 19.00.

Undvik att fiska och röra dig i den omedelbara närheten av stugor, bastur och bryggor.

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp högst tre (3) laxfiskar varav en (1) kan vara lax. (Exempel: en fiskare får ta upp två harrar och en lax, men inte två harrar och två laxar.)

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Minst 60 cm 1.9.–30.11.
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm 1.9.–30.11.
Lax Minst 50 cm 1.9.–30.11.
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.

Övervintrande laxar måste omedelbart släppas fria.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.