Hoppa till huvudinnehåll

Vuolijoki 5615

Vuolijoki tillståndsområde är ett jaktområde bestående av vidsträckta myrområden och ekonomiskog på gränsen mellan Kajanaland och Norra Savolax. Till jaktområdet hör även Talaskangas skyddsområde där du kan hitta naturlig gammal skog. Det förekommer i allmänhet rikliga orrbestånd i området.

I den västra delen av Vuolijoki jaktområde finns en vindkraftspark. Mer information om jakt på område med vindkraftspark hittas här.

Vuolijoki

29405 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Hare, Bäver
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Sjöfågel och hare, Småvilt, Bäver
Hönsfåglar

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 20 €
För under 18-åringar, dygn 5 €

I Österbotten och Kajanaland inleds försäljningen den 14 juni och den 30 augusti 2024.

 

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

1 dygn

12 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 17 juni 2024.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Säsongstillstånd för jakt på hönsfågel finns inte tillgängligt i området.

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 17 juni 2024.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Vänligen observera att säsongstillstånd för jakt på sjöfågel och hare inte längre söks via systemet för tillståndsansökan, utan kan köpas från webbutiken eller via servicenumret i samband med köp av kortvariga tillstånd för jakt på sjöfågel och hare.

Tillstånd

Pris

Säsong (1.8.–30.4) 90 €
Del av säsongen (1.11.–30.4) 70 €
Bågtillstånd för säsongen (1.8.–30.4) 50 €

Tillstånd för bäverjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (20.8–30.4) 25 €

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Inom Vuolijoki jaktområde finns en del av Rimpineva naturskyddsområde som inrättades i september 2017 genom statsrådets förordning 644/2017. I enlighet med förordningen är det förbjudet att jaga sjöfågel i den del av Rimpineva naturskyddsområde som ligger på Kajana stads sida. Därtill är jakt på övriga villebråd enligt jaktlagen tillåten under jaktsäsongen endast under tiden 20.9–14.4 (med undantag av jakt av mårdhund och mink med fälla). Förordningen gäller både personer med jakttillstånd och lokalbefolkningens jakträtt. Förordningen trädde i kraft den 1.11.2017. Läs förordningen här (finlex.fi).

Karta över området finns i webbtjänsten Utflyktskarta.fi. och på kartan över tillståndsområdet.

Dessutom är det inom Talaskangas naturskyddsområde, som hör till tillståndsområdet, endast tillåtet att göra upp eld på utmärkta eldplatser.

Rådgivning

  • Eräluvat servicenumret 020 69 2424 (vardagar klockan 9–15)

Tjänster i området