Hoppa till huvudinnehåll

Tsarmitunturi 1612

Tillståndsområdet består av gammal skog och fjäll i Tsarmitunturi ödemarksområde samt plantskog och ekonomiskog i områdena Kessi, Nellim, Rajajooseppi och Kuutua. Tack vare det goda skogsvägnätet kan man ta sig till detta vidsträckta område i Enare kommun från olika håll. Skogsnäringens inverkan är påtagbar i området. Med sjöfågel- och hartillstånd (inbegriper inte hönsfåglar) får man man dessutom jaga på statens vatten- och markområden på Enare träsk.

Detta tillståndsområde ligger i ett särskilt renskötselområde där renskötselns ställning som näring är särskilt betydande. Renskötseln ska beaktas särskilt vid jakt med hund. Bekanta dig med de praktiska anvisningarna och kontakta områdets renvärd innan du börjar jaga. Läs mer på denna sida under Observera på detta område och på sidan Jakt i Norra Finland

Områdets areal och avgränsningen av jaktområdet har ändrats. Kartan över jaktområdet har uppdaterats för jaktsäsongen 2024. Kontrollera det nya tillståndsområdet på kartan.

Tsarmitunturi

138802 Hektar
Ja
Hönsfåglar, Sjöfågel, Hare, Småvilt
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Sjöfågel och hare, Småvilt
Dalripa, sjöfåglar, små rovdjur

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 20 €
För under 18-åringar, dygn 5 €

I Enontekis, Enare och Utsjoki inleds försäljningen den 11 juni och den 27 augusti 2024.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

1 dygn

12 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 17 juni 2024.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Säsongstillstånd för jakt på hönsfågel finns inte tillgängligt i området.

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 17 juni 2024.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Vänligen observera att säsongstillstånd för jakt på sjöfågel och hare inte längre söks via systemet för tillståndsansökan, utan kan köpas från webbutiken eller via servicenumret i samband med köp av kortvariga tillstånd för jakt på sjöfågel och hare.

Tillstånd

Pris

Säsong (1.8.–30.4) 90 €
Del av säsongen (1.11.–30.4) 70 €
Bågtillstånd för säsongen (1.8.–30.4) 50 €

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 12 €

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Snarfångst är förbjudet under hela jaktåret.

Renskötsel

Försäkra dig alltid om att din verksamhet inte stör renskötseln. Renar och renskötselarbeten ska beaktas särskilt när du jagar med hund. Bekanta dig med dessa praktiska anvisningar före jakten och kontakta det lokala renbeteslaget för att utreda pågående renskötselarbeten. 

Gränszon

Detta tillståndsområde gränsar till en gränszon i öster där jakt är förbjuden. Fäst särskild uppmärksamhet om du släpper hunden lös i närheten av gränszonen. Ingrip i hundens färd i ett tidigt skede och ta fast hunden om den rör sig efter viltet i riktning mot gränsen. För att röra sig i gränszonen krävs alltid tillstånd. Mer information om ansökan om tillstånd finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats (raja.fi).

Rådgivning

Mer information om jaktområdena i Enare, Utsjoki och Enontekis fås på följande serviceställen:

Tjänster i området