Hoppa till huvudinnehåll

Näätämö 1605

Tillståndsområdet ligger i den nordöstra delen av Enare kommun i området Sevettijärvi-Näätämö. Den norra delen hör till Kaldoaivi ödemarksområde. Terrängen består huvudsakligen av myrar och björkdungar, i den östra delen av högfjäll.  Rennäringen på området ska beaktas inför jakt och i användning av hund. Ta kontakt med renbeteslaget.

Näätämö

110915 Hektar
Ja
Dalripa (Övre Lappland), Sjöfågel, Småvilt, Hare
Dalripa (Övre Lappland), Sjöfågel och hare
Sjöfågel och hare, Småvilt
Dalripa, små rovdjur

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 17 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

I Enontekis, Enare och Utsjoki inleds försäljningen den 8 juni och den 31 augusti 2021.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 10 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 14 juni 2021.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Säsongstillstånd för jakt på hönsfågel finns inte tillgängligt i området.

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 14 juni 2021.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Vänligen observera att säsongstillstånd för jakt på sjöfågel och hare inte längre söks via systemet för tillståndsansökan, utan kan köpas från webbutiken eller via servicenumret i samband med köp av kortvariga tillstånd för jakt på sjöfågel och hare.

Tillstånd

Pris

Säsong (1.8–30.4) 80 €
Del av säsongen (1.11–30.4) 55 €
Bågtillstånd för säsongen (1.8–30.4) 40 €

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 10 €

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Näätämös tillståndområde är dalripors (Lagopus lagopus) område i Övre Lappland. Tillståndsvillkoren samt kartan över tillståndsområdet skall vara med under jakten och skall vid begäran uppvisas till en person som har övervakningsrätt.

Jaga inte fjällripor (Lagopus muta), eftersom fjällripornas population finns endast ställvis i finska Lappland. Kontrollera de regionala begränsningarna från en gällande jaktområdeskarta. Snarfångst är förbjudet under hela jaktåret.

RENSKÖTSEL & KONTAKTPERSONER

Du säkrar väl att du med dina handlingar inte stör renskötseln.

På hösten mellan 10.9.–31.10. bör de som jagar norr om älven Näätämöjoki fråga Wille Feodoroff, renägare i Näätämös renbeteslag hur det ligger till med renskötseln i området innan de förflyttar sig till jaktområdet och innan jakten påbörjas.

Renägare

Näätämös renbeteslag: Wille Feodoroff, tel.  040 502 4887

Kontaktens registrering

Information om kontakten som togs skall skrivas på raderna nedan eller på ett dylikt sätt på ett tillståndsformulär.

Kontakten togs: _____/_____, kl. ____:____
Kontaktpersonens namn: ________________________
Namnet på personen som tog kontakt: ________________________

RÅDGIVNING

Rådgivning om jaktområden i Enare, Utsjoki och Enontekis fås på följande servicepunkter.

SERVICE I OMRÅDET

Inarisaariselkä.fi (på finska)

Fångstkvot och fångstrespons

Fångstrespons

Jägare bör alltid göra en bytesanmälan oberoende av om man fått något byte eller inte (jaktlagen 46§). Lämna fångstrespons i första hand via internet på saalispalaute.eraluvat.fi.

Hönsfågeltillstånd (endast dalripa)

Hönsfågeltillstånd berättigar till jakt på allt småvilt utom tjäder, orre, järpe och bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin, ringduva och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

  • 4 bytesdjur per dygn, högst 3 dalripor
  • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda

För ungdomstillstånd gäller samma kvoter som för dygnstillstånden för hönsfågeljakt.

Tillstånd för jakt på sjöfågel och hare

Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare berättigar till jakt på allt småvilt förutom hönsfåglar och bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin, ringduva och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygntillstånd
  • 3 bytesdjur per dygn
  • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda
Säsongtillstånd
  • 15 bytesdjur under jaktsäsongen
  • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda

Tillstånd för jakt på små rovdjur

Tillståndet berättigar till jakt utan kvot på alla små rovdjur, bisamråtta, ekorre, vildsvin och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut och havstrut. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Inga fångstkvoter finns för dessa arter. Fångst av mink och mårdhund, som hör till skadliga främmande arter, får fortsätta fram till den 31 juli.

De fångstredskap som används vid jakt på små rovdjur ska vara tydligt läsbara och väderbeständigt märkta med tillståndsnumret.

Jakttid

Utanför fredningstiden under den lagstadgade jakttiden för viltarten.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom en förordning förbjuda eller begränsa viltjakten. Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga. Ytterligare information: www.riista.fi och www.mmm.fi.