Hoppa till huvudinnehåll

Karigasniemi 1601

Karigasniemi småviltsområde ligger i den sydvästra delen av Utsjoki kommun. Området  består av fjällbjörkdungar och trädlöst högland. Jaktområdet är populärt bland ripjägare, varför också tillstånden säljs snabbt.

Detta tillståndsområde ligger i ett särskilt renskötselområde där renskötselns ställning som näring är särskilt betydande. Renskötseln ska beaktas särskilt vid jakt med hund. Bekanta dig med de praktiska anvisningarna och kontakta områdets renvärd innan du börjar jaga. Läs mer på denna sida under Observera på detta område och på sidan Jakt i Norra Finland

Karigasniemi

94883 Hektar
Ja
Småvilt, Dalripa (Övre Lappland), Sjöfågel, Hare
Dalripa (Övre Lappland), Sjöfågel och hare
Sjöfågel och hare, Småvilt
Dalripa, små rovdjur

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 17 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

I Enontekis, Enare och Utsjoki inleds försäljningen den 6 juni och den 29 augusti 2023.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 10 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 12 juni 2023.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Säsongstillstånd för jakt på hönsfågel finns inte tillgängligt i området.

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 12 juni 2023.

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 10 €

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Karigasniemi tillståndområde är dalripors (Lagopus lagopus) område i Övre Lappland. Jaga inte fjällripor (Lagopus muta), eftersom fjällripornas population finns endast ställvis i finska Lappland.

Kontrollera de regionala begränsningarna från en gällande jaktområdeskarta.

Snarfångst är förbjudet under hela jaktåret.

Jakt är förbjudet i Kevo naturreservat.

RENSKÖTSEL 

Försäkra dig alltid om att din verksamhet inte stör renskötseln. Renar och renskötselarbeten ska beaktas särskilt när du jagar med hund. Bekanta dig med dessa praktiska anvisningar före jakten och kontakta det lokala renbeteslaget för att utreda pågående renskötselarbeten. 

Rådgivning

Mer information om jaktområdena i Enare, Utsjoki och Enontekis fås på följande serviceställen:

Tjänster i området