Hoppa till huvudinnehåll

Yli-Vuokki 5505

Ett pärlband avsmå sjöar, strömmar och forsar som får sin början i Vitahavskarelen och som går genom nästan obebodd ödemark i Kajanaland.

Här kan man fiska i forsarnas brus, på öde sjöar eller i små skogstjärnar. I sjöar och tjärnar finns abborre, gös och gädda - riktigt stora till och med! I forsarna kan man få prickiga öringar och silverglänsande harrar. Största delen av forsarna och de andra vattendragen är lättåtkomliga, eftersom det finns ett omfattande vägnät i området.

Fiskbeståndet i Kevättijärvi, som hör till tillståndsområdet, har under flera år förstärkts med utplantering av öring och insjölax. Nu kan man i den här sjön fiska värdefisk som fyller måttet! I Kevätti finns också präktiga abborrar. Fisket går bäst med egen roddbåt, som man kan sjösätta vid båtstranden som syns på PDF-kartan (naturramp). Det finns också ett par hyrbåtar som hyrs ut av butiken i Ala-Vuokki (mer information under punkten Service). 

Yli-Vuokki

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Öringsfiske är förbjudet i forsar och andra strömmande områden 1.9.–30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4.–31.5.
Kastfiske, Flugfiske, Trolling, Pilkfiske, Mete
Abborre, Öring, Gädda, Harr, Sik, Insjölax, Gös
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats, Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Skärmskydd, Hyresbåt, Egen båt, Flytring, Sjösättningsplats for båt, Stuga

Karta över tillståndsområdet

Österbotten och Kajanaland, Suomussalmi

Köp tillstånd

I tillståndsområdet Yli-Vuokki kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller 7 dygn. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 13 €
7 dygn 40 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd. 

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

Suomussalmi: TB-Turjanhovi

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Öringsfiske är förbjudet i forsar och andra strömmande områden 1.9.–30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4.–31.5.

Vad får man göra med tillståndet

Spöfisketillståndet Yli-Vuokki 5505 gäller

  • handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) 
  • mete och pilkfiske förutom i fors- och strömområden.

I Kevättijärvi och Louhilampi gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. I dessa vattendrag är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om du inte har skaffat spöfisketillstånd. NTM-centralen i Lappland har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

Handredskapsfiske utan spöfisketillståndet 5505 i fors- och strömområden är förbjudet. Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Fiskeredskap och bete

I tillståndsområdet Yli-Vuokki är det förbjudet att använda konstgjorda beten.

Fiskaren får använda ett (1) spö med en lina vid fiske från stranden, en förankrad båt eller fiske från isen. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska. Vid dragrodd eller flugrodd får fiskaren använda högst två (2) spön, som vardera har en lina.

Vattenfordon

Användning av egen båt, hyrbåt eller flytring är tillåten vid fiske.

Användning av utombordsmotor är tillåten på ruttens sjöar. På Kevättijärvi får användas endast eldriven utombordsmotor.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många laxfiskar som anges i följande tabell:

område kvoten per 24 timmar
Kevättijärvi 10 abborrar och 1 öring eller insjölax
De andra vattendrag 1 öring eller insjölax

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Minst 60 cm I fors- och strömområden den 1.9.–30.11.
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I fors- och strömområden den 1.9.–30.11.
Insjölax Minst 60 cm I fors- och strömområden den 1.8.–30.11.
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.
Abborre Högst 35 cm i Kevättijärvi* Ingen fredningstid

*Ett maximimått har fastställts för abborre i Kevättijärvi. Fiskar som är större än maximimåttet ska kastas tillbaka i vattnet. Läs mer om motiveringen till fångstmåttet (PDF, 85 kb, öppnas i en ny flik)

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

För Kevättijärvi kan båtar hyras i Ala-Vuokkis butik (K-Mäkeläisen pojat Ky).

  • Adressen är Kuhmontie 311, Suomussalmi.
  • Butiken är öppen från måndag till fredag 9–17 och på lördag 9–13.  
  • Båthyror är 15 euro per dygn och 45 euro per vecka.
  • Mer information om båtuthyrningen ger Saku Mäkeläinen på numret 040 588 1271.

Tipsar

Yli-Vuokki är en bra plats särskilt för dem som vill fiska abborre. I ruttens sjöar, Kevättijärvi och områdets små tjärnar simmar stora abborrar. Fiskare har fått stora abborrar både i de stora sjöarna och i riktigt små tjärnar. Små och relativt små 5-7,5 grams jiggar fungerar bäst i tjärnarna. På vintern lönar det sig att prova balansare. Stora abborrar kan ibland vara väldigt lata och vägra smaka på godsakerna man bjuder på. Då kan en larvjigg i färgen motorolja rädda dagen.

Kevättijärvi är ett fint område för alla som är intresserade av att fiska abborre och gädda med ytbeten. I mitten av juni har vattnet blivit något varmare och gäddorna nappar på olika ytbeten i de grunda vikarna. Poppers, wobblers och andra beten som används vid vattenytan ger spektakulära ythugg! Värmen i juli–augusti får liv i abborrarna, som rör sig i stim i de grunda vattnen vid stränderna i Kevättijärvi. Du kan naturligtvis fiska dessa arter också med spinnare eller jigg, men mest spännande är det att fiska med ytbete. När tre stora abborrar dyker upp i kölvattnet efter en wobbler utan haksked blir nog också en erfaren fiskare lite spänd!

Är du intresserad av flugfiske efter abborre från stranden? För flugfiskare är Kevättijärvi ett utmärkt fiskeställe – ytflugor lockar till sig både gäddor och abborrar effektivt i de grunda vattnen! På många ställen är stranden hård och grund, alltså lätt att vada. När du hittat ett bra ställe kan du förtöja båten och fortsätta att fiska från stranden.

Vård av fiskevatten

I Yli-Vuokki-ruttens Paasi-, Palo-, Saapas och Saarikoski utplanteras under sommaren öring som uppfyller det nya minimimåttet.  I Kevättijärvi utplanteras 2-3-årig öring och insjölax och i många sjöar i området små yngel av harr och sik.