Hoppa till huvudinnehåll

Vetsijoki 1571

Laxfisket i Tana älvs vattendrag är förbjudet i Finland och Norge under fiskeperioden 2021 (mmm.fi). Fisketillstånd till Vetsijoki och Utsjoki (som rinner ut i Tana älv) säljs inte i år.


Den grunda och snabbt strömmande Vetsijoki får sin början i Vetsijärvi och rinner ut i Tana älv. Vetsijoki går genom Galdoaivi ödemark och är ca 30 km lång. Höjdskillnaden mellan startstället och Tana älv är över 200 meter. Älven har bara få bredare ställen och djupa lugnvatten.

Vetsijoki är en viktig fortplantningsälv för ishavslaxen. Tryggandet och ökandet av laxbestånden grundar sig på att det ska finnas ett tillräckligt lekbestånd och därför är antalet fisketillstånd begränsat. Fisket regleras med biälvsregler och tillståndsvillkor.

I området finns ingen fast bosättning förutom de fritidsbostäder som ligger på privata marker.

Vetsijoki

Rekreationsfiske
I regel 1.7.–20.8. Kontrollera veckofredning i tillståndsvillkoren.
Flugfiske, Kastfiske
Havslax, Öring, Harr
Naturliga fiskstammar, inga planteringar

Köp tillstånd

Antalet fisketillstånd är begränsat. Kontrollera på förhand om det finns tillstånd kvar.

Antalet fisketillstånd är 100 i Vetsijoki tillståndsområde. Giltighetstid av tillstånd är 12 timmar. Högst sex (6) personer köpa spöfisketillstånd för samma dygn.

Om du beställt ditt tillstånd per telefon observera att tillståndet ska vara betalt på förfallodagen på räkningen.

PRIS OCH GILTIGHET AV TILLSTÅND

Vetsijokis spöfisketillstånd kostar 20 euro per 12 timmar. Giltighetstid inleds klockan 7.00 eller 19.00.

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

I regel 1.7.–20.8. Kontrollera veckofredning i tillståndsvillkoren.

Veckofredning

Under 24 timmars fredningstid är allt fiske förbjudet från varje söndag klockan 19.00 till varje måndag klockan 19.00.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till spöfisketillståndet

Vetsijokis spöfisketillstånd berättigar till fiske enbart i det området som utmärkts på kartan över tillståndsområdet. I Vetsijoki finns också privata vatten och vatten med fiskeförbud. Vetsijokis spöfisketillstånd berättigar inte till fiske i dessa vattenområden.

Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Fiskeredskap och bete

Drag och fluga är tillåtna.

Det är förbjudet att hämta agnfisk från andra vattendrag till Tana älvs vattendrag, d.v.s. också till Vetsijoki. Fisk som fångats i andra vattendrag får inte rengöras i Tana älvs avrinningsområde i omedelbar närhet av naturliga vatten.

Desinfektion av redskapen

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet utifrån Utsjoki måste desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids i vattendrag som mynnar ut i Ishavet.

Du ska kunna visa upp ett intyg över desinficeringen för fiskeövervakaren på begäran. Desinfektionsställen där man får bevis:

 • Kalastajan Majatalo (Karigasniemi)
 • Juha Lohi (Seitala)
 • Tenon Tunturituvat ky (Tanssijoki)
 • Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu (Yläköngäs)
 • Lomakylä Valle (Utsjoki)
 • Uulan Säästö (Utsjoki)
 • Tenon Lohituvat (Niemelä)
 • Pub Restaurant Rastigaisa (Utsjoki)
 • Vetsituvat (Vetsikko)
 • Vetsikon leirintämökit (Vetsikko)
 • Tenon Lohiranta (Niittyranta)
 • Nuorgamin Lomakeskus (Nuorgam).

Fångstkvot och fångstrespons

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell: 

Fiskart kvot för 24 timmar
Lax 1 fisk
Öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Forststyrelsen rekommenderar att fiskare fångar puckellax och hundlax.

Fångstrespons för detta fiskeställe lämnas genom att svara på Naturresursinstitutets och Forststyrelsens fiskeenkät. En länk till enkäten i fråga finns under punkten Beställningshistorik på ditt kundkonto i webbutiken. Du får också per e-post en uppmaning att svara på enkäten.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Lax Minst 30 cm 1.9.–30.11. *
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11. *
Harr Minst 30 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

* Under fredningstiden för lax och öring är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

I området finns inte märkta stigar, underhållna eldplatser, ödestugor eller hyrstugor.

Observera på detta område

Tillståndsområdet börjar ca två kilometer från älvmynningen uppströms från landsvägen mellan Utsjoki och Nuorgam. Vid älvmynningen finns privata vatten- och landområden, via vilka Forststyrelsen inte rekommenderar att man rör sig eller parkerar bilar. Bilar ska inte heller parkeras vid vägarna eller i vägskälen som leder till privata marker.