Hoppa till huvudinnehåll

Vetsijoki 1571

Vetsijoki är en biälv som går genom Galdoaivi ödemark och rinner ut i Tana älv. Den grunda och snabbt strömmande älven som är ca 30 km lång får sin början i Vetsijärvi. Älven har bara få bredare ställen och djupa lugnvatten. Höjdskillnaden mellan startstället och Tana älv är över 200 meter. Vetsijoki är en viktig fortplantningsälv för ishavslaxen. Tryggandet och ökandet av laxbestånden grundar sig på att det ska finnas ett tillräckligt lekbestånd och därför är antalet fisketillstånd begränsat. Fisket regleras med biälvsregler och tillståndsvillkor. 

I området finns ingen fast bosättning förutom de fritidsbostäder som ligger på privata marker. 

Veckofredning: Fiske är förbjudet från söndag kl. 19.00 till måndag kl. 19.00. 

Antalet fisketillstånd är begränsat, så kolla tillgången på förhand. Tillstånd säljs för tiden 1.7.-20.8. 

Vetsijoki

Rekreationsfiske
1.7. - 20.8. Tillstånd börjar kl. 7.00 eller 19.00.
Flugfiske, Kastfiske
Havslax, Öring, Harr
Naturliga fiskstammar, inga planteringar

Köp tillstånd

Obs! Om du beställt ditt tillstånd per telefon under förhandsförsäljningen så observera att tillståndet ska vara betalt på förfallodagen på räkningen.  

Tillståndskvoter: 100 tillståndsdygn. För ett dygn säljs högst 6 tillstånd. Fisketillstånd som inte lösts ut eller inte sålts kommer till försäljning senare under fiskeperioden. Om tilläggsdygn meddelas på webbplatsen Eräluvat.fi. 

Tillståndspris: 20 €/12 timmar 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.7. - 20.8. Tillstånd börjar kl. 7.00 eller 19.00.

Tillåtna fångstredskap: drag och fluga 

Tillståndsområde: Tillståndet berättigar till fiske enbart i det område som utmärkts på kartan över tillståndsområdet. I Vetsijoki finns också privata vatten som inte hör till tillståndsområdet. Vattenområdenas gränser är utmärkta på kartan som kan skrivas ut med tillståndet. 

Fångstanmälan: Enligt fiskereglerna för Tana älv och dess biälvar är fångstanmälan obligatorisk. Efter avslutat fiske kan fångstanmälan läggas i postens uppsamlingslåda (Postavgiften betald). 

Veckofredning: Fiske är förbjudet söndag kl. 19.00 till måndag kl. 19.00.  

Desinficering av fiskeredskapen: Fiskeredskap som hämtas från utanför kommunerna i Övre Lappland ska desinficeras före fiskandet, för att förhindra spridning av fisksjukdomar. Ett intyg på desinficerandet ska kunna uppvisas. Desinficering som man får intyg på kan göras i följande turistföretag vid Tana älv: Kalastajan Majatalo (Karigasniemi), Juha Lohi (Seitala), Tenon Tunturituvat ky (Tanssijoki), Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu (Yläköngäs), Lomakylä Valle (Utsjoki), Uulan Säästö (Utsjoki), Tenon Lohituvat (Niemelä), Pub Restaurant Rastigaisa (Utsjoki), Vetsituvat (Vetsikko), Vetsikon leirintämökit (Vetsikko), Tenon Lohiranta (Niittyranta), Nuorgamin Lomakeskus (Nuorgam).

Användning av agnfisk samt fiskrensning: Det är förbjudet att hämta agnfisk från andra vattendrag till Tana älvs sjösystem. Användning av agnfisk är förbjuden i Tana älvs sjösystems avrinningsområde. Fisk som fångats i andra vattendrag får inte rengöras i sjösystemets avrinningsområde i omedelbar närhet av naturliga vatten(Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004). 

Fångstkvot och fångstrespons

Lax och öring 1 fisk / tillstånd
Andra laxfiskar 3 laxfiskar / tillstånd

Från och med 2020 lämnas fångstrespons för detta fiskeställe genom att svara på Naturresursinstitutets och Forststyrelsens fiskeenkät. En länk till enkäten i fråga finns under punkten Beställningshistorik på ditt kundkonto i webbutiken. Under sommaren 2020 får du också per e-post en uppmaning att svara på enkäten.

Du får enkäten per e-post under sommaren 2020 om du har köpt ditt fisketillstånd i webbutiken utan att logga in.

Fångstmått och fredningstider

  • Lax 30 cm
  • Alla former av öring 50 cm
  • Harr 30 cm

Övriga uppgifter

Tjänster i området

I området finns inte märkta stigar, underhållna eldplatser, ödestugor eller hyrstugor. 

Tillståndsområdet börjar ca två kilometer från älvmynningen uppströms från landsvägen mellan Utsjoki och Nuorgam. Vid älvmynningen finns privata vatten- och landområden, via vilka vi inte rekommenderar att man rör sig. Bilar ska inte heller parkeras vid vägarna eller i vägskälen som leder till privata marker.