Hoppa till huvudinnehåll

Utsjoki 1326

Fisketillstånd till Vetsijoki och Utsjoki (som rinner ut i Tana älv) säljs inte i år.


Utsjoki huvudfåra är en av Tana älvs viktigaste stora biälvar. Älven rinner genom många ganska stora och även mindre sjöar. Älvområdet kan lätt nås från landsvägen mellan Enare och Utsjoki.

Utsjoki är en viktig fortplantningsälv för ishavslaxen. Tryggandet och ökandet av laxbestånden grundar sig på att det ska finnas ett tillräckligt lekbestånd och därför är antalet fisketillstånd begränsat. Fisket regleras med biälvsregler och tillståndsvillkor.

I området finns fast bosättning och privata vattenområden som inte hör till tillståndsområdet.

Numret för detta tillståndsområde ändras 2024. Det nya numret är 1326.

Utsjoki

Rekreationsfiske
I regel 1.7–20.8. Kontrollera veckofredning i tillståndsvillkoren.
Flugfiske, Kastfiske
Havslax, Öring, Harr, Sik
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)

Köp tillstånd

Antalet fisketillstånd är begränsat. Kontrollera på förhand om det finns tillstånd kvar.

På Utsjokis spöfisketillståndsområde säljs 180 (12 timmar) fisketillstånd. Högst sex (6) personer kan köpa spöfisketillstånd för samma dygn.

Om du beställt ditt tillstånd per telefon observera att tillståndet ska vara betalt på förfallodagen på räkningen.

PRIS OCH GILTIGHET AV TILLSTÅND

Utsjokis spöfisketillstånd kostar 20 euro per 12 timmar. Giltighetstid inleds klockan 7.00 eller 19.00.

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Med mobilappen kan du skaffa fisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

I regel 1.7–20.8. Kontrollera veckofredning i tillståndsvillkoren.

Veckofredning

I området finns en fridlysningstid på 24 timmar varje vecka, då alla typer av fiske är förbjudet. Fridlysningstiden börjar söndagar kl. 19.00 och slutar på måndagar kl. 19.00.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till spöfisketillståndet

Tillståndsområdet börjar vid den punkt där Utsjoki-Nuorgam vägen korsar Utsjoki och slutar vid Kevojärvi.

Utsjokis spöfisketillstånd berättigar till fiske enbart i det området som utmärkts på kartan över tillståndsområdet. Det finns privata vatten och vatten med fiskeförbud i Utsjoki. Utsjokis spöfisketillståndet berättigar inte till fiske i dessa vattenområden.

Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Fiskredskap, bete och rensningsavfall

Drag och fluga är tillåtna.

I Övre Lappland (d.v.s. också i Utsjoki tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet Utsjoki utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Du ska kunna visa upp ett intyg över desinficeringen för fiskeövervakaren på begäran. Desinfektionsställen där man får bevis:

 • Kalastajan Majatalo (Karigasniemi)
 • Juha Lohi (Seitala)
 • Tenon Tunturituvat ky (Tanssijoki)
 • Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu (Yläköngäs)
 • Lomakylä Valle (Utsjoki)
 • Uulan Säästö (Utsjoki)
 • Tenon Lohituvat (Niemelä)
 • Pub Restaurant Rastigaisa (Utsjoki)
 • Vetsituvat (Vetsikko)
 • Vetsikon leirintämökit (Vetsikko)
 • Tenon Lohiranta (Niittyranta)
 • Nuorgamin Lomakeskus (Nuorgam).

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Fiskart Kvot för 24 timmar
Lax 1 fisk
Öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Forststyrelsen rekommenderar att fiskare fångar puckellax och hundlax.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Lax Minst 30 cm 1.9.–30.11. *
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11. *
Harr Minst 30 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

* Under fredningstiden för lax och öring är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

I området finns inte märkta stigar, underhållna eldplatser, ödestugor eller hyrstugor. I Utsjoki finns många turistföretag som erbjuder inkvarterings-, frilufts- och guidetjänster. Övriga uppgifter om dessa tjänster finns på adressen Exploreutsjoki.fi.

Observera på detta område

Vid Utsjoki finns många privata vatten- och landområden som man inte får röra sig genom. Bilar ska inte heller parkeras i vägskäl som leder till privata markerna. Tänk också på att bevara hemfriden vid dessa fastigheter när du fiskar.

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).