Utsjoki 1572

Tillståndsförsäljning börjar den 21 maj 2019 kl. 9.00.  

Utsjoki huvudfåra är en av Tana älvs viktigaste stora biälvar. Älvområdet kan lätt nås från landsvägen mellan Enare och Utsjoki. Älven rinner genom många ganska stora och även mindre sjöar. Utsjoki är en viktig fortplantningsälv för ishavslaxen. Tryggandet och ökandet av laxbestånden grundar sig på att det ska finnas ett tillräckligt lekbestånd och därför är antalet fisketillstånd begränsat. Fisket regleras med biälvsregler och tillståndsvillkor. 

I området finns fast bosättning och privata vattenområden som inte hör till tillståndsområdet. 

Veckofredning: Fiske är förbjudet från söndag kl. 19.00 till måndag kl. 19.00. 

Antalet fisketillstånd är begränsat, så kolla tillgången före du reser. Tillstånd säljs för tiden 1.7-20.8. 

Utsjoki

Rekreationsfiske
1.7. - 20.8. Tillstånd börjar kl. 07:00 eller 19:00
Flugfiske, Kastfiske
Havslax, Öring, Harr, Sik
Naturliga fiskstammar, inga planteringar

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljning börjar 21.5.2019 kl. 9.00. Du kan köpa tillstånd på Eräluvat-webbutik eller via servicenumret 020 69 2424.

Obs! Om du beställt ditt tillstånd per telefon under förhandsförsäljningen så observera att tillståndet ska vara betalt på förfallodagen på räkningen.  

Tillståndskvoter: 180 tillståndsdygn. För ett dygn säljs högst 6 tillstånd.

Fisketillstånd som inte lösts ut eller inte sålts kommer till försäljning senare under fiskeperioden. Om tilläggsdygn meddelas på webbplatsen Eräluvat.fi. 

Tillståndspris: 20 €/12 timmar 

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

 

Mobiltillstånd kan inte köpas för området.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.7. - 20.8. Tillstånd börjar kl. 07:00 eller 19:00

Tillåtna fångstredskap: drag och fluga 

Tillståndsområde: Tillståndet berättigar till fiske enbart i det område som utmärkts på kartan över tillståndsområdet. Tillståndsområdets gränser är utmärkta på kartan som kan skrivas ut med tillståndet. 

Fångstanmälan: Enligt fiskereglerna för Tana älv och dess biälvar är fångstanmälan obligatorisk. Efter avslutat fiske kan fångstanmälan läggas i postens uppsamlingslåda (Postavgiften betald). 

Veckofredning: Fiske är förbjudet söndag kl. 19.00 till måndag kl. 19.00. 

Desinficering av fiskeredskapen: Fiskeredskap som hämtas från utanför kommunerna i Övre Lappland ska desinficeras före fiskandet, för att förhindra spridning av fisksjukdomar. Ett intyg på desinficerandet ska kunna uppvisas. Desinficering som man får intyg på kan göras i följande turistföretag vid Tana älv: Kalastajan Majatalo (Karigasniemi), Juha Lohi (Seitala), Tenon Tunturituvat ky (Tanssijoki), Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu (Yläköngäs), Lomakylä Valle (Utsjoki), Uulan Säästö (Utsjoki), Tenon Lohituvat (Niemelä), Pub Restaurant Rastigaisa (Utsjoki), Vetsituvat (Vetsikko), Vetsikon leirintämökit (Vetsikko), Tenon Lohiranta (Niittyranta), Nuorgamin Lomakeskus (Nuorgam).

Användning av agnfisk samt fiskrensning: Det är förbjudet att hämta agnfisk från andra vattendrag till Tana älvs sjösystem. Användning av agnfisk är förbjuden i Tana älvs sjösystems avrinningsområde. Fisk som fångats i andra vattendrag får inte rengöras i sjösystemets avrinningsområde i omedelbar närhet av naturliga vatten (Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004). 

Fångstkvot

Lax och öring 1 fisk / tillstånd
Andra laxfiskar  3 laxfiskar / tillstånd

 

Fångstmått

  • Lax 30 cm
  • Alla former av öring 50 cm
  • Harr 30 cm

Övriga uppgifter

Tjänster

I området finns inte märkta stigar, underhållna eldplatser, ödestugor eller hyrstugor. I Utsjoki finns många turistföretag, som erbjuder övernattnings-, frilufts- och guidetjänster. 

Vid Utsjoki finns många privata vatten- och landområden som man inte får röra sig genom och bilar får inte parkeras i vägskäl som leder till de privata markerna.