Hoppa till huvudinnehåll

Peurajärvis fiskeområde 7510

Peurajärvi vid Nurmes och Sotkamos gräns erbjuder väldigt varierande vatten med olika fiskemöjligheter. Området har över 200 hektar sjöar, träsk och små älvar. Här finns något för både öringsfiskare, gäddfiskare och göstrollare, samt nu även ljustrare. Peurajärvi har mångsidigt serviceutbud för en trevlig fisketur eller en stugsemester med utfärder, bärplockning eller jakt. Naturintresserade kan också bekanta sig med Hiidenportti nationalpark, som ligger på vandringsavstånd från Peurajärvi.

Iso-Valkeinen har klart vatten och här kan du fiska regnbågslax som planterats ut i fångststorlek. I områdets övriga vatten kan du få gös, abborre, gädda och sik. Ett specialmål i området är Urtti-Valkeinen, som under den isfria tiden är reserverad för ljustring och harpunfiske.

Upplev ljustringens spänning eller lättsamt regnbågsfiske i Peurajärvis klara fiskevatten.

Peurajärvis fiskeområde

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Fiske är förbjuden 10.6. kl. 00:00-12.6. kl. 15.00 (Spödagen 2021).
Pilkfiske, Kastfiske, Ljustring
Regnbågsforell, Sik, Gädda, Gös, Abborre
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats, Planterade vuxna fiskar
Kåta, Eldplats, Vindskydd, Hyrbåt, Egen båt, Stuga
Iso-Valkeinen

Köp tillstånd

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar 12 €
24 timmar 18 €
7 dygn 90 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spökfisketillstånd. För ungdomar under 15 år som fiskar ensamma finns i Eräluvat-webbutiken ett kostnadsfritt fisketillstånd för en vecka.

Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Nurmes: Konesola Ky
Kuhmo: Pääkkönen & Piirainen

Kuhmo: Huoltamo Kuksa Oy

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Fiske är förbjuden 10.6. kl. 00:00-12.6. kl. 15.00 (Spödagen 2021).

Vad får man göra med tillståndet

Peurajärvi 7510 spötillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 

Det målspecifika spöfisketillståndet Peurajärvi 7510 behövs för fiske i Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen. De allmänna fiskerättigheterna (mete, pilkfiske och handredskapsfiske med betald fiskevårdsavgift) gäller inte i Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen, enligt beslut av Norra Karelens NTM-central (POSELY/1345/5710/2015), för att trygga den ekonomiska nyttan av utplanteringar. 

Att fiska med handredskap med betald fiskevårdsavgift och att meta och pilka enligt den allmänna fiskerätten är också tillåtet i områdets övriga vatten. 

Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 berättigar till fiske i områdets övriga vatten utom Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen.

Fiskeredskap och bete

I Urtti-Valkeinen är endast ljustring / fiske med båge eller harpun och dykfiske tillåten när sjön är isfri och på vintern pilkning. Övrigt fiske är förbjudet. 

Ljustring / bågfiske, harpunering och dykfiske är förbjudet i Iso-Valkeinen.

I Iso-Valkeinen är alla konstgjorda beten och naturliga beten (mask, larv, betespasta m.m.) tillåtna.

Vid fiske från isen får en fiskare använda högst två spön eller linor, av vilka det ena får vara ett angelspö och när vattnen är isfria bara ett spö eller en lina som är i handen eller inom räckhåll (max. 2 m avstånd). Vid dragrodd får man använda 2 spön eller linor per fiskare. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska.

Även krokfiske, ljustring och bågfiske är möjligt i Peurajärvi och Mäntyjärvi med fisketillstånd 7001 för Övre Karelen och Övre Savolax.

Obs!  Om man från isen fiskar med pirk och samtidigt använder ett angeldon måste fiskevårdsavgiften vara betald.

Vattenfordon

Att använda egen båt är tillåtet på Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen. I Iso-Valkeinen och i Urtti-Valkeinen är det förbjudet att använda motorbåt (även elmotor) vid fiske.

Förvaring av båtar är tillåten endast i båthamnen vid östra stranden av Iso-Valkeinen. Ägarens kontaktuppgifter måste finnas synliga i båten.

Fångstkvot och fångstrespons

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 regnbågslax
24 timmar 3 regnbågslaxar
7 dygn 2 regnbågslaxar per dygn

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Gös 45 cm.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

 

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Forststyrelsen hyr ut fem roddbåtar. Hyran för en båt är 15 euro per dag eller 45 euro per vecka. Uthyrningen och nycklarna sköts av Reijo och Tarja Piironen från Saramo. Reijos telefonnummer är 040 752 6141 och Tarjas telefonnummer 040 752 6153. Tarja svarar på telefonen från 17 till 21. Nycklar kan hämtas dagligen från 9 till 21.

Förvaring av egen båt på området kostar 20 euro per år. Båtplatser kan hyras från Konesola i Nurmes genom att ringa 013 480 180.

Stuginkvartering i Peurajärvi stugor. Det finns också en stor stuga för större grupper. Stugor hyrs av Lomarengas (lomarengas.fi).

Det finns stignät med vindskydd och eldplatser, koktak, hyresstugor och husvagnsplatser i området. Det finns också stigrutt till Hiidenportti nationalpark.

Vård av fiskevatten

I Iso-Valkeinen utplanteras regnbågslax av fångststorlek fyra gånger i mars-april, maj-september med 2-3 veckors mellanrum samt före jul. Sik och gös utplanteras årligen i områdets sjöar och dammer.