Hoppa till huvudinnehåll

Paistunturi 1301

Tillståndsområde 1301 Paistunturi ersätter delvis det tidigare tillståndsområdet för spöfiske 1574 Utsjoki ödemark. Det andra ersättande tillståndsområdet för spöfiske är 1302 Kaldoaivi.

Paistunturis omfattande tillståndsområde för spöfiske ligger i Paistunturis ödemark kring Kevo naturreservat samt i de norra delarna av Muotkatunturi ödemarksområde. Tillståndsområdet omfattar såväl sjö-, tjärn- som älvvatten. Områdets fjällbjörksdungar och kalfjäll döljer ett stort antal vattenområden där man kan fiska, där de mest eftertraktade fiskarterna är röding, öring och harr. I områdets vattendrag finns också sik, gädda och abborre.

En del av fiskeställena ligger nära vägen och är lättillgängliga och lämpar sig väl för till exempel dagsutflykter för hela familjen och kortare fisketurer. Å andra sidan möjliggör det vidsträckta ödemarksområdet även långa vandringar. Man kan fråga lokala turistföretagare om snöskotertransporter ut i terrängen.

Paistunturi

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Älvar och bäckar är fredade 1.9 - 30.11.
Pilkfiske, Kastfiske, Trolling, Flugfiske
Röding, Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Skärmskydd, Kåta, Ödestuga, Eldplats, Hyresstuga
Områdena längs Tenos rödingvatten är lämpliga som mål för en dagsutflykt. Sjöarna nås till fots eller med skidor. Turistföretagen erbjuder även transport med snöskoter.

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.1.2024.

Antalet spöfisketillståndet för Paistunturi är begränsat. Kontrollera på före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

ANTALET TILLSTÅND

Till spöfisketillståndsområdet Paistunturi säljs 1000 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

Totalt säljs 100 säsongstillstånd.

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Paistunturi kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 15 €
Hela säsongen (kalenderår) 100 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Älvar och bäckar är fredade 1.9 - 30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Paistunturi 1301 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi.

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. I dessa lugnvatten är även handredskapsfiske med ett (1) spö tillåtet för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023. 

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till spöfisketillståndet

Med tillståndet får man fiska i en del av områdets strömmande vattendrag samt i områdets specialvatten: Rohttoluoppali, Rávdojávri (Petsikko), Áhkojávri, Vuolimus och Bajimus Sieiddejávri, Hánnojávri (Karigasniemi), Gáregas-, Vuorggotčear-, Gaskabeaičohka-, Solccarjávri och Jalven muorin lampi.

Spöfisketillstånd Paistunturi 1301 berättigar inte till fiske i följande vattendrag, även om de är belägna i området:

  • Kevo naturreservat
  • Älvar och sjöutvidgningar som mynnar ut i Tana älv, som är markerade i rött på kartan över tillståndsområdet. På dessa områden behöver fiskare ett annat tillstånd.

Spöfisketillstånd Paistunturi 1301 berättigar inte heller till fiske i områdets privata vatten.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

I Övre Lappland (d.v.s. också i tillståndsområdet Paistunturi) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

För att förhindra spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris och vattenpest (Elodea canadensis) måste fiskeredskapen som tas med sig till tillståndsområdet Paistunturi vara helt torra. Dessutom rekommenderas att fiskeredskapen desinficeras vid desinficeringspunkterna innan man börjar fiska. Fiskeredskapen kan desinficeras

  • hos flera turistföretag vid Tana älv,
  • i Enare fiskhamn och
  • på SEO bensinstation i Ivalo.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

fiskart Kvoten per 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Fiske i älvar och bäckar är helt förbjudet från den 1.9–30.11.)
Harr Minst 30 cm Harr har ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men fiske i älvar och bäckar är helt förbjuded från den 1.9–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Ytterligare information

Mer information om turismtjänster i Utsjoki finns i webbtjänsten Exploreutsjoki.fi (på finska).

Mer information om tillståndsområdet Paistunturi och fiske där kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.