Mikkelin Valkea 7552

I Södra Savolax nära S:t Michel ligger den klara Valkeajärvi, som är 14 hektar stor. Sjöns mest eftertraktade bytesfiskar är regnbågslax som utplanteras i fångststorlek 1-3 gånger i månaden, samt feta sikar. De populäraste fiskemetoderna är på vintern pilkfiske och i slutet av sommaren och början av hösten flugfiske. Valkeajärvi har två eldplatser och runt sjön går en stig som är delvis belagd med bräder. Sjön är lättåtkomlig och enkel att röra sig kring och passar därför alla fiskare och naturintresserade.  

Kom och lura sik och regnbågslax och njut av den vackra skogssjön, kanske med korvgrillning och pannkaffe på lägereld! 

Mikkelin Valkea

Rekreationsfiske
1.1.–5.6 och 8.6 kl. 15:00 –31.12. Fiske är förbjudet 6-8.6.2019 till kl. 15 på grund av barnens Spödagen.
Pilkfiske, Kastfiske, Flugfiske
Regnbågsforell, Sik, Abborre
Planterade vuxna fiskar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Vindskydd

Köp tillstånd

Priser:

  • 12 € / 3 h
  • 18 € / dygn
  • 90 € / vecka

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. För under 15-åringar som fiskar ensamma finns i Eräluvat-webbutiken ett separat kostnadsfritt fisketillstånd för en vecka. 

Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha:

 

Tillståndstyp Nummer Pris
3 timmar 0600 55 1639 12,02 € + msa
Ett dygn     0600 55 1640   18,03 € + msa
Under 18 år 3 timmar 0600 55 1642 6,01 € + msa
Under 18 år ett dygn 0600 55 1643 9,01 € + msa

 

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer.

Noggrannare anvisningar >

 

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

 

 

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1.–5.6 och 8.6 kl. 15:00 –31.12. Fiske är förbjudet 6-8.6.2019 till kl. 15 på grund av barnens Spödagen.
  • Tillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 
  • För allt fiske krävs Mikkelin Valkea 7552 spötillstånd. De allmänna fiskerättigheterna (mete, pilkfiske och handredskapsfiske med betald fiskevårdsavgift) gäller inte enligt beslut av Södra Savolax NTM-central (922/5710/2014), för att trygga den ekonomiska nyttan av utplanteringar. 
  • På sommaren (=när vattnet är isfritt) får endast konstgjorda beten användas. Naturliga beten (mask, larver, betespasta, silikonbollar m.m.) är förbjudna.
  • På vintern (=vid pimpling från isen) får också naturliga beten användas.
  • Vid fiske från isen får en fiskare använda högst två spön eller linor, av vilka det ena får vara ett angeldon och när vattnen är isfria bara ett spö eller en lina som är i handen eller inom räckhåll (på max. 2 m avstånd). Spöet får inte lämnas ensamt att fiska.
  • Användning av båt och flytring är förbjuden.

Obs!  Om man från isen fiskar med pirk och samtidigt använder ett angeldon måste fiskevårdsavgiften vara betald.

 

Fångstkvot

3 timmars tillstånd 1 laxfisk
Dygntillstånd 3 laxfiskar/ dygn
Veckotillstånd 2 laxfiskar/ dygn

 

Fångstkvoten gäller inte sik. Fisketillståndet upphör att gälla när fiskaren tagit den mängd kvoterade fiskar som kvoten tillåter.

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.

Obs! Fiskaren får beroende på tillståndstyp och antalet tillstånd ta högst 3 laxfiskar per dygn(00:00-24:00) som fångst. 

 

Övriga uppgifter

Tjänster

I området finns en spånglagd 2,2 km lång stig, 2 eldplatser, ett vindskydd, ett torrdass och en djupkarta.

Vägledning från S:t Michel-Pieksämäki-vägen och Ihastjärventie. 

Vård av fiskevatten

Regnbågslax av fångststorlek utplanteras 1-3 gånger i månaden, under sommaren oftare och under vintern mer sällan.