Hoppa till huvudinnehåll

Lemmenjoki nationalpark 1508

Lemmenjoki är Finlands största nationalpark. Utöver älven hör dit också vidsträckta ödemarksområden norr och söder om Lemmenjoki. Tillståndsområdet är beläget i huvudsak i parkens basområde och i ödemarken norr om Lemmenjoki. Till tillståndsområdet hör både strömmande vaten och små sjöar. Till området hör bl.a. vissa av Lemmenjokis biflöden, som t.ex. Máttit Ravadas och Searitjoki samt Vaskojokis och Postijokis övre lopp. 

Många som fiskar i det här området är ute efter harr, men man kan också få öring i sjöarna. Utöver harr och öring är vanliga bytesfiskar också abborre och gädda. Stora harrar finns särskilt i sjöutvidgningarna och dammarna nära Vaskolompolo ödestuga.

Numret för detta tillståndsområde ändras 2024. Det nya numret är 1508.

Lemmenjoki nationalpark

Rekreationsfiske
Kalenderår. Älvar och bäckar är helt fredade 1.9–30.11.
Kastfiske, Trolling, Flugfiske
Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Eldplats, Stuga

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.1.2024.

Antalet spöfisketillstånd i tillståndsområdet Lemmenjoki nationalpark är begränsat. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

Antalet tillstånd

Till tillståndsområdet Lemmenjoki nationalpark säljs sammanlagt 1 600 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Lemmenjoki nationalpark kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd Pris
24 timmar 10 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår. Älvar och bäckar är helt fredade 1.9–30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Lemmenjoki nationalpark 1508 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö eller
  • i områden med strömmande vatten.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. I dessa lugnvatten är även handredskapsfiske med ett (1) spö tillåtet för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023. 

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Spöfisketillstånd Lemmenjoki nationalpark 1508 berättigar inte till fiske i följande Forststyrelsens vattendrag trots att de ligger i området:

Till detta tillståndsområde hör inte heller Kietsimäjoki eller Enare älv. För att fiska i Kietsimäjoki eller Enare älv krävs fisketillstånd för Tana älv (tenonkalaluvat.fi).

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

I Övre Lappland (d.v.s. också i tillståndsområdet Lemmenjoki nationalpark) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

För att förhindra spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris och vattenpest (Elodea canadensis) måste fiskeredskapen som tas med sig till tillståndsområdet Lemmenjoki nationalpark vara helt torra. Dessutom rekommenderas att fiskeredskapen desinficeras vid desinficeringspunkterna innan man börjar fiska. Fiskeredskapen kan desinficeras 

  • i Enare fiskehamn,
  • hos flera turistföretag vid Tana älv och
  • på Sevetin Baari i Sevettijärvi.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

Eldplatser och avfall

I nationalparks rekreationszon är det tillåtet att göra upp eld endast på märkta ställen.

Skräpfritt friluftsliv förebygger uppkomsten av avfall! Forststyrelsen har under senare år koncentrerat avfallshanteringen till sorteringsstationer vid friluftsområdenas infarts/utfartsleder. Rastplatsernas kärl för blandavfall har blivit färre och i stället har informationen om avfallshantering ökat. Alla som rör sig i området ska själv ta med sig sitt avfall till en sorteringsstation.

I Lemmenjoki nationalpark måste man följa parkens ordningsregler. Mer information om reglerna i Lemmenjoki nationalpark får du i Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp högst tre (3) öringar eller harr. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Fiske är helt förbjudet i älvar och bäckar 1.9–30.11.)
Harr Minst 30 cm Ingen fredningstid för harr i detta tillståndsområde, men allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Ytterligare information

Mer information om Lemmenjoki området och fiske där kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Information om områdets utflyktsmål finns i Utinaturen.fi.