Hoppa till huvudinnehåll

Lemmenjoki nationalpark 1562

Lemmenjoki är Finlands största nationalpark. Utöver älven hör dit också vidsträckta ödemarksområden norr och söder om Lemmenjoki. Tillståndsområdet är beläget i huvudsak i parkens basområde och i ödemarken norr om Lemmenjoki. Till tillståndsområdet hör både strömmande vaten och små sjöar. Till området hör bl.a. vissa av Lemmenjokis biflöden, som t.ex. Máttit Ravadas och Searitjoki samt Vaskojokis och Postijokis övre lopp. 

Många som fiskar i det här området är ute efter harr, men man kan också få öring i sjöarna. Utöver harr och öring är vanliga bytesfiskar också abborre och gädda. Stora harrar finns särskilt i sjöutvidgningarna och dammarna nära Vaskolompolo ödestuga.

Lemmenjoki nationalpark

Rekreationsfiske
Kalenderår. Älvar och bäckar är helt fredade 1.9–30.11.
Kastfiske, Trolling, Flugfiske
Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Stuga

Köp tillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

I detta tillståndsområde kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd Pris
24 timmar 10 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Till spöfisketillståndsområde säljs 1600 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår. Älvar och bäckar är helt fredade 1.9–30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Lemmenjoki nationalpark 1562 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa lugnvatten för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller är under 18 år eller 65 år fyllda.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Tillståndsområdet Lemmenjoki nationalpark 1562 omfattar inte Vaskojoki från Vaskojärvi nedströms eller den del av Lemmenjoki som ligger mellan Ravadasjärvi och Njurkulahti.

I Lemmenjoki nationalpark finns delar av tillståndsområdet Juutuanjoki 1578, som har indelats i zoner. För att fiska i dessa områden ska fiskaren skaffa

  • tillstånd för zon 6, om hen fiskar mellan Njurkulahti och Ravadasjärvi med undantag av sjöutvidgningarna
  • tillstånd för zon 5, om hen fiskar i Vaskojoki mellan Vaskojärvi och Kutusuvanto.

Ivalojoki, Repojoki och Lismajoki övre lopp hör till zon 3 i tillståndsområdet Ivalojoki 1567.

Till detta tillståndsområde hör inte heller Kietsimäjoki eller Enare älv. För att fiska i Kietsimäjoki eller Enare älv krävs fisketillstånd för Tana älv (tenonkalaluvat.fi).

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

I Övre Lappland (d.v.s. också i Lemmenjoki nationalparks tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet Lemmenjoki nationalpark utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Du kan desinficera fiskeredskapen i Enare fiskehamn och hos flera turistföretag vid Tana älv.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Eldplatser och avfall

I nationalparks rekreationszon är det tillåtet att göra upp eld endast på märkta ställen.

Alla som rör sig i området ska själv ta med sig sitt avfall från terrängen. 

I nationalparken måste man följa parkens ordningsregler. Mer information om reglerna i Lemmenjoki nationalpark får du i Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp högst tre (3) öringar eller harr. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Fiske är helt förbjudet i älvar och bäckar 1.9–30.11.)
Harr Minst 30 cm Ingen fredningstid för harr i detta tillståndsområde, men allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Ytterligare information om området och fiske:

Information om områdets utflyktsmål finns i Utinaturen.fi.

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).