Hoppa till huvudinnehåll

Lemmenjoki nationalpark 1562

Lemmenjoki är Finlands största nationalpark. Utöver älven hör dit också vidsträckta ödemarksområden norr och söder om Lemmenjoki. Tillståndsområdet är beläget i huvudsak i parkens basområde och i ödemarken norr om Lemmenjoki. Till tillståndsområdet hör både strömmande vaten och små sjöar. Till området hör bl.a. vissa av Lemmenjokis biflöden, som t.ex. Máttit Ravadas och Searitjoki samt Vaskojokis och Postijokis övre lopp. 

Många som fiskar i det här området är ute efter harr, men man kan också få öring i sjöarna. Utöver harr och öring är vanliga bytesfiskar också abborre och gädda. Stora harrar finns särskilt i sjöutvidgningarna och dammarna nära Vaskolompolo ödestuga. 

Områdets gränser: Från Njurgalahti via Joenkielinens fjälltopp till Viipustunturis topp, därifrån via Poijuskáidis topp västerut inkluderande Postijokis och Vaskojokis övre lopp. I norr går områdets gräns från Martiniiskonpalos topp till Jäkäläpääs topp, därifrån via Látnjoaivis topp till Paltsavaaras topp och därifrån längs västra sidan av Äivihjärvi till  Njurgalahti. 

Obs! Lemmenjoki mellan Ravadasjärvi och Njurgalahti samt Vaskojoki hör inte till tillståndsområdet sedan början av 2017. Fiske i Lemmenjoki är möjligt med tillståndet för Juutuanjoki 1578, zon 6 (Ala-Menesjoki - Lemmenjoki). Fiske i Vaskojoki i Lemmenjoki nationalpark är möjligt med tillståndet för Juutuanjoki 1578, zon 5 (Vaskojoki: Lemmenjoki nationalparks gräns (Kutusuvanto) - Vaskojärvi). Ytterligare information om tillståndsområdets fiskearrangemang och fiskekvoter får du på sidan som behandlar området Juutuanjoki 1578. 

Fiske i Skietsimjoki och Enare älv förutsätter Tana älvs fisketillstånd. 

Lemmenjoki nationalpark

Rekreationsfiske
Kalenderår. Älvar och bäckar är fredade 1.9 - 30.11.
Kastfiske, Trolling, Flugfiske
Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Stuga

Köp tillstånd

Priser: 

 • 10 € / dygn 
 • 35€ / vecka 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är de dubbla. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas både gifta par och sambor. 

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår. Älvar och bäckar är fredade 1.9 - 30.11.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas. 
 • För fiske i Lemmenjoki mellan Njurgalahti och Ravadasjärvi behövs ett separat spöfisketillstånd nr 1578. 
 • Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasitengyrodactylys salaris. 
 • Fiskeredskap som hämtas till länen i Övre Lappland från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe. 
 • Desinfektionsställen: Vid Tana älv finns möjlighet till desinficering på 15 ställen där man säljer tillstånd, vid Nejdenälven i anslutning till skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi. I fiskhamnen i Enare och Polarlento Oy i Kilpisjärvi. 
 • Att göra upp eld är tillåtet endast på märkta ställen. I nationalparken måste man följa parkens ordningsregler. Mer information om reglerna i Lemmenjoki nationalpark får duhär. 
 • Skräpfritt friluftsliv förebygger uppkomsten av avfall! Alla som rör sig i området ska själv ta med sig sitt avfall från terrängen. 

Fångstkvot och fångstrespons

3 laxfiskar / dygn 

Fångstmått och fredningstider

 • Alla slag av öring 50 cm 
 • Harr 30 cm 

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Ytterligare information:

Ivalo turistservice, tfn 0206 39 7701.
Siida, Övre Lapplands naturum, Enare, tfn 0206 39 7740.
Fjäll-Lapplands naturum, Enontekis, tfn 0206 39 7950.

Information om områdets natur och utflyktsmål: http://www.utinaturen.fi/sv/utflyktsmal 

Annan service i området:

Enare Saariselkä