Hoppa till huvudinnehåll

Latokartanonkoski 7594

Tillståndsområdet för spöfiske i Näsegårdsforsen ligger i närheten av Salo stad i Kisko å i Bjärnå. Tillståndsområdet omfattar en över en halv kilometer lång sträcka i en historisk, naturskön och delvis mycket storslagen miljö. Näsegårdsforsen är en sällsynt fors i södra Finland, där flugfiskarens spö kan böjas av såväl havsöring, lax som sik.

I Näsegårdsforsen kan du kombinera kultur och fiske: narra havsöring och lax med en fluga och bekanta dig samtidigt med områdets historia längs naturstigen!

Vattentemperaturen i Latokartanonkoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Latokartanonkoski

Rekreationsfiske
1.1–31.8. och 1.12–31.12.
Flugfiske
Havslax, Öring, Sik, Gös
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats

Karta över tillståndsområdet

Ei karttaa tällä hetkellä Övriga Finland, Salo

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 8.1.2024 klockan 9.00.

Området har en kvot på högst sex (6) flugfiskare. Kontrollera på förhand att det finns tillstånd att få.

På Latokartanonkoski tillståndsområde för spöfiske kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 6 timmar, 12 timmar eller 24 timmar.

Personligt spöfisketillstånd

GILTIGHET PRIS Giltighetstiden börjar
6 timmar 20 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 25 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 35 € Kl. 18.00

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Bokning av hela forsen

Om du vill boka hela forsen kan du göra det genom att köpa sex tillstånd som gäller för en person i webbshopen. Om du vill boka hela forsen för fler än sex fiskare kan du endast göra bokningen genom att ringa till Eräluvats telefontjänst. Gruppen får bestå av högst 10 fiskare.

Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges. Gruppens ansvarsperson är skyldig att för fiskekontrollanten visa upp en namnlista på alla som fiskar med grupptillståndet.

Priset och giltighetstiden för att boka hela forsen är följande:

GILTIGHET PRIS GILTIGHETSTIDEN BÖRJAR
6 timmar 120 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 150 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 210 € Kl. 18.00

Om det finns fler än sex fiskare kostar varje extra persons tillstånd lika mycket som ett tillstånd för en person, dvs. 20, 25 eller 35 euro beroende på tillståndets giltighetstid.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1–31.8. och 1.12–31.12.

Vad får man göra med tillståndet

Med tillståndet 7594 för Näsegårdsforsens tillståndsområden för spöfiske är endast flugfiske tillåtet. Fiske i bifåror nedanför kvarnruinen är förbjudet. Handredskapsfiske med drag eller jigg är förbjudet i detta tillståndsområde.

Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Forststyrelsens spöfisketillstånd 7413 för Södra Finland berättigar inte till fiske i tillståndsområdet Latokartanonkoski. 

Fiskeredskap och bete

Endast traditionella flugfiskeredskap är tillåtet med tillståndet.

Endast krokar utan hullingar får användas.

I Latokartanonkoskis tillståndsområdet för spöfiske är det förbjudet att använda drag, jigg, betespasta, silikonboll eller motsvarande samt naturliga beten såsom maskar, larver, räkor eller agnfiskar.

Vattenfordon

Användning av båt är förbjuden. 

Fångstkvot

Lax och öring ska alltid släppas fria. För andra arter finns ingen fångstkvot.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

FISKART FÅNGSTMÅTT FREDNINGSTID
Lax med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet

Helt fredad

Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Lax med klippt fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med klippt fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Sik Inget fångstmått 1.9.–31.11.
Gös Minst 45 cm Ingen fredningstid

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Bredvid forsen finns ett rymligt parkeringsområde. Det kommer också att komma en toalett till området. I närheten av forsen finns ett bra nätverk av stigar och dessutom strävar man efter att i fortsättningen röja den igenvuxna stigen vid Manilla. 

Vård av fiskevatten

Antalet naturliga yngel följs upp årligen genom elprovfiske.

En restaureringsplan har utarbetats för forsen. Restaureringarna genomförs under de närmaste åren.

I Kiskonjoki finns ett naturligt öringsbestånd, för att skydda beståndet är det förbjudet att ta öring som fångst. Detsamma gäller lax som förekommer i små mängder i Kisko å. I Näsegårdsforsen planteras inga öringar, men öringar som planterats på andra ställen kan förekomma i forsen. Laxen har sporadiskt planterats ut i Kisko ås vattendrag.

vattenföring

Den aktuella vattenföringen i Latokartanonkoski ser du här (ymparisto.fi, på finska).

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Langinkoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet.