Hoppa till huvudinnehåll

Langinkoski 7581

Langinkoski spöfiskeområde ligger nära Kotka stads centrum, vid den nedersta forsen i Langinkoski-armen av Kymmene älv, vid kejsar Alexander III:s fiskestuga, i Langinkoski naturskyddsområde. Langinkoski bjuder på en kulturhistorisk fiskemiljö och södra Finlands bästa chans att få stora havsöringar och laxar på fluga. 

Kombinera kultur och fiske - kom till Langinkoski och lura havsöring och lax med fluga och bekanta dig med kejsar Alexander III:s fiskestuga som nu är ett museum. 

Vattentemperaturen i Langinkoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Langinkoski

Rekreationsfiske
1.1–30.9 och 1.12–31.12.
Flugfiske
Havslax, Öring, Sik, Regnbågsforell, Harr, Asp
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljningen börjar 15.12.2022 klockan 9.00. 

Området har en kvot på högst åtta (8) flugfiskare. Kontrollera på förhand att det finns tillstånd att få.

På Langinkoski tillståndsområde för spöfiske kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 6 timmar, 12 timmar eller 24 timmar.

Personligt spöfisketillstånd

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 20 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 25 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 35 € Kl. 18.00

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Bokning av hela forsen

Om du vill boka hela forsen kan du göra det genom att köpa åtta tillstånd som gäller för en person i webbshopen. Om du vill boka hela forsen för fler än åtta fiskare kan du endast göra bokningen genom att ringa till Eräluvats telefontjänst. Gruppen får bestå av högst 15 fiskare.

Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges. Gruppens ansvarsperson är skyldig att för fiskekontrollanten visa upp en namnlista på alla som fiskar med grupptillståndet.

Priset och giltighetstiden för att boka hela forsen är följande:

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 160 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 200 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 280 € Kl. 18.00

Om det finns fler än åtta fiskare kostar varje extra persons tillstånd lika mycket som ett tillstånd för en person, dvs. 20, 25 eller 35 euro beroende på tillståndets giltighetstid.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1–30.9 och 1.12–31.12.

Vad får man göra med tillståndet

Med tillståndet 7581 för Langinkoskis tillståndsområden för spöfiske är endast flugfiske tillåtet. Handredskapsfiske med drag eller jigg är förbjudet i detta tillståndsområde.

Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Forststyrelsens spöfisketillstånd 7413 för Södra Finland berättigar inte till fiske i tillståndsområdet Langinkoski. 

Fiskeredskap och bete

Endast traditionella flugfiskeredskap är tillåtet med tillståndet.

I Langinkoskis tillståndsområdet för spöfiske är det förbjudet att använda drag, jigg, betespasta, silikonboll eller motsvarande samt naturliga beten såsom maskar, larver, räkor eller agnfiskar.

Vattenfordon

Användning av båt är förbjuden. 

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd KVOT
6 timmar 1 harr eller lax med klippt fettfena eller öring med klippt fettfena
12 timmar 1 harr eller lax med klippt fettfena eller öring med klippt fettfena
24 timmar 1 harr eller lax med klippt fettfena eller öring med klippt fettfena

Med ett tillstånd får man alltså fånga endast en av följande fiskarter: harr, lax med klippt fettfena, öring med klippt fettfena. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Lax med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Lax med klippt fettfena Minst 60 cm 1.9.–31.5.
Öring med klippt fettfena Minst 60 cm 1.9.–31.5.*
Sik Inget fångstmått 1.9.–31.5.
Harr Minst 40 cm 1.4.–31.5.
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid

*Undantagsvis får den skimrande vandringsöringen med klippt fettfena fångas mellan den 1 december och den 31 maj.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Langinkoskis tillståndsområdet för spöfiske ligger alldeles i närheten av Kotka centrum, så Kotka stads tjänster finns nära till hands.

Vid forsen finns en villa som byggdes för Alexander III och som i dag är ett museum, öppet under sommaren.

Vård av fiskevatten

Antalet naturliga yngel följs med årligen med elfiske och smoltskruv. I biflödena har småskalig restaurering genomförts.

I Kymmene älv lever naturliga lax- och havsöringsstammar, som skyddas genom att det är förbjudet att ta naturlig lax och havsöring (=som har fettfenan kvar) som byte. I Langinkoski görs inga utplanteringar, men på annat håll i Kymmene älv utplanteras vandringsyngel av lax och havsöring med klippt fettfena.

vattenföring

Den aktuella vattenföringen i Langinkoski ser du här (ymparisto.fi, på finska).

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Langinkoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet.