Hoppa till huvudinnehåll

Korvatunturi 3546

I Kairijoki huvudfåra mellan Ylä-Kairi och Saunakoski samt i Kemi älv i Lipakkatrakten utplanteras öring av fångststorlek, resten av området är reserverat för fiske av vild fisk. Merparten av öringen utplanteras i Kairijoki huvudfåra. Stora sikar stiger upp i Kairijoki från Kemi älv.

På området finns 150 km älv som är lämpad för paddling. Över hälften av Kairijoki huvudfåra är snabbt strömmande fors eller strömdrag som lämpar sig särskilt för flugfiske. Kemi älvs huvudfåra varierar mellan svagt sluttande strömmar, snabba forsar och djupa lugnvatten och passar bra också för spinnfiske. Området är vildmarkslikt, men det finns vägar nära fiskeställena och paddlingsrutterna. I sidobäckarna förökar sig öring och bäckröding naturligt.

OBS! Skärmskydden vid Ylimmäinen Vasaoja och Alimmainen Vasaoja området kring Kairijoki har rivits sommaren 2021. 

Korvatunturi

Rekreationsfiske
I Kairijoki huvudfåra mellan Aarto-ojansuu och Ylä-Kairi bro 1.6 - 1.10. I resten av Korvatunturi-området hela kalenderåret. Öringfiske är förbjudet 1.9 – 30.11.
Flugfiske, Pilkfiske, Kastfiske
Harr, Gädda, Bäckröding, Sik, Öring
Ungfiskar av naturliga arter planterats, Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Skärmskydd, Sjösättningsplats for båt, Stuga

Köp tillstånd

I tillståndsområdet Korvatunturi kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar, 7 dygn eller under hela säsongen. OBS! Säsongstillståndet är giltigt endast på Kemi älvs sida, från ovanför Kairijokisuu till under Uuraojansuu. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar  15 €
7 dygn  50 €
Hela säsongen (kalenderår) 70 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savukoski: Kairijoen Eräkeskus Oy
Savukoski: Seo Korvatunturi
Savukoski: Hotell Samperin Savotta
Savukoski: Tulppion Majat / Samperi Oy

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

I Kairijoki huvudfåra mellan Aarto-ojansuu och Ylä-Kairi bro 1.6 - 1.10. I resten av Korvatunturi-området hela kalenderåret. Öringfiske är förbjudet 1.9 – 30.11.

Undantag från fisketider

Mellan Aarto-ojansuu och Ylä-Kairi bro i Kairijokis huvudfåra är fiske tillåtet endast mellan den 1 juni och den 1 oktober. Området är markerat på kartan över tillståndsområdet.

Kontrollera de lagstadgade fredningstiderna i punkten Fångstmått och fredningstider.

Områdesvisa begränsningar

I Kairijoki finns ett flugfiskeområde där det är tillåtet att fiska endast med flugfiskeredskap. Flugfiskeområdet är indelat i två delar. Den första delen av området börjar vid Majavasokka bro och slutar vid Murkinahauta på gränsen till tillståndsområdet Vasaköngäs. Den andra delen börjar vid Järviseljänpalo nära den norra gränsen till tillståndsområdet Vasaköngäs och slutar vid nedre delen av Suksenköngäs. Tillståndsområdets gränser är markerade i terrängen med blåa flugfiskeskyltar.

I Kairijoki finns också den så kallade Barnens pool, där endast barn under 15 år får fiska. Området börjar vid Majavasokka bro och sträcker sig 400 meter nedåt älven.

Vid hyrstugorna ska man undvika att orsaka onödigt besvär eller störa kunderna som bor i stugorna.

Vad får man göra med tillståndet

För allt fiske i tillståndsområdet Korvatunturi måste du skaffa spöfisketillståndet Korvatunturi 3546.

I tillståndsområdet Korvatunturi gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. Där är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om man inte har skaffat spöfisketillstånd. NTM-centralen i Lappland har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte. Dessutom är mete och pilkfiske förbjudna mellan Aarto-ojansuu och Ylä-Kairis gamla bro.

Fiskeredskap

Fiskaren får använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. 

Användning av fluga med kasttyngd är förbjuden vid fiske i flugfiskeområdet.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många laxfiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
24 timmar 3 öringar eller harrar
7 dygn 3 öringar eller harrar per dygn
Hela perioden 3 öringar eller harrar per dygn

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

 

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11.
Harr Minst 30 cm, i Kairijoki huvudfåra minst 35 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

På området finns skärmskydd, kåtor, koktak, eldplatser och sjösättningsplatser.

Man kan höra sig för om inkvartering, restaurangtjänster och annan service på Kairijoen Eräkeskus. Dess telefonnummer är 016 841 481 och webbadress www.kairiver.com (på finska).

En del av de minst använda rastplatserna har avlägsnats. Vid rastplatserna finns inte uppsamlingskärl för blandat avfall, så blandat avfall ska föras till avfallsbehållaren (moloken) nära bron som går till Eräkeskus Kairiver.

På vintern finns en märkt snöskoterrutt i området.

Vård av fiskevatten

I Kairijoki huvudfåra mellan Ylä-Kairi och Saunakoski samt i Kemi älv i Lipakkatrakten utplanteras öring av fångststorlek.