Korvatunturi 3546

I Kairijoki huvudfåra mellan Ylä-Kairi och Saunakoski samt i Kemi älv i Lipakkatrakten utplanteras öring av fångststorlek, resten av området är reserverat för fiske av vild fisk. Merparten av öringen utplanteras i Kairijoki huvudfåra. Stora sikar stiger upp i Kairijoki från Kemi älv.

På området finns 150 km älv som är lämpad för paddling. Över hälften av Kairijoki huvudfåra är snabbt strömmande fors eller strömdrag som lämpar sig särskilt för flugfiske. Kemi älvs huvudfåra varierar mellan svagt sluttande strömmar, snabba forsar och djupa lugnvatten och passar bra också för spinnfiske. Området är vildmarkslikt, men det finns vägar nära fiskeställena och paddlingsrutterna. I sidobäckarna förökar sig öring och bäckröding naturligt.

Korvatunturi

Rekreationsfiske
I Kairijoki huvudfåra mellan Aarto-ojansuu och Ylä-Kairi bro 1.6 - 1.10. I resten av Korvatunturi-området hela kalenderåret. Öringfiske är förbjudet 1.9 – 30.11.
Flugfiske, Pilkfiske, Kastfiske
Harr, Gädda, Bäckröding, Sik, Öring
Ungfiskar av naturliga arter planterats, Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Vindskydd, Båtramp, Stuga

Köp tillstånd

Priser:

 • 10 € / 3 h
 • 12 € / dygn
 • 40 € / vecka
 • 60 € / säsong

OBS! Säsongstillståndet är giltigt endast på Kemi älvs sida, från ovanför Kairijokisuu till under Uuraojansuu.

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa tillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

Tillståndstyp Nummer Pris
3 timmar 0600 55 1639 8,01 € + msa
Ett dygn 0600 55 1640 10,01€ + msa
Under 18 år 3 timmar 0600 55 1642 4,01 € + msa
Under 18 år ett dygn 0600 55 1643 5,01 € + msa

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer. Noggrannare anvisningar >

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savukoski: Kairijoen Eräkeskus Oy
Tulppio: Tulppion Majat Ky

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

I Kairijoki huvudfåra mellan Aarto-ojansuu och Ylä-Kairi bro 1.6 - 1.10. I resten av Korvatunturi-området hela kalenderåret. Öringfiske är förbjudet 1.9 – 30.11.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • Varje fiskare får använda ett spö eller en lina, som ska vara inom räckhåll för fiskaren.
 • Området mellan Majavasokka (Kairiveri) -bro till nedre delen av Suksenköngäs, förutom Vasaköngäs separata tillståndsområde, är flugfiskeområde där man får fiska endast med flugfiskeredskap (fluga utan kasttyngd).
 • Vid Kairiveri, från bron 400 m nedåt, finns Barnens pool, där endast barn under 15 år får fiska.
 • Vid hyrstugorna ska man undvika att orsaka onödigt besvär eller störa dem som bor i stugorna.

Fångstkvot

3 timmars tillstånd 1 laxfisk
Dygnstillstånd 3 laxfiskar
Veckotillstånd 3 laxfiskar/dygn
Säsongstillstånd 3 laxfiskar/dygn

 

Fångstkvoten gäller inte sik och bäckröding.

 

Fångstmått

 • Öring minst 50 cm
 • Öring utan fettfena minst 50 cm
 • Harr minst 35 cm i Kairijoki huvudfåra
 • Harr minst 30 cm i resten av Korvatunturi-området

Övriga uppgifter

Tjänster

På området finns vindskydd, kåtor, koktak, eldplatser och sjösättningsplatser. Man kan höra sig för om inkvartering, restaurangtjänster och annan service på Kairijoen Eräkeskus, tfn 016 841 481.

På vintern finns en märkt snöskoterrutt i området.

OBS! En del av de minst använda rastplatserna har avlägsnats. Vid rastplatserna finns inte uppsamlingskärl för blandat avfall, så blandat avfall ska föras till avfallsbehållaren (moloken) nära bron som går till Eräkeskus Kairiveri.

Vård av fiskevatten

I Kairijoki huvudfåra mellan Ylä-Kairi och Saunakoski samt i Kemi älv i Lipakkatrakten utplanteras öring av fångststorlek.