Hoppa till huvudinnehåll

Kommuninvånares älvtillstånd för spöfiske, Utsjoki 1510

Davvisámegillii (PDF, 108 ks, ođđa gilkor rahpasa)

Tillstånd att fiska med spö i älv för kommuninvånare i Utsjoki beviljas för områden där lax och öring stiger och som ligger på statens vattenområden inom området för Utsjokis kommun.

Kommuninvånarna beviljas avgiftsfritt fisketillstånd för övriga statliga vatten i hemkommunens område. Läs mer om fisketillstånd för kommuninvånare i övre Lappland.

Älvtillstånd är ett säsongstillstånd som alla kommuninvånare kan få om de vill. Tillståndet är personligt och fås till självkostnadspris. Priset är fastställt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter.

Laxfisket i Tana älvs vattendrag är förbjudet 2023–2024.

Områden som hör till Utsjokis älvtillstånd för kommuninvånare

Älvtillstånd för kommuninvånare i Utsjoki ger rätt till fiske med spö på områden enligt stadgan för Tana älvs sidovatten, i statens vattenområden i områden för Utsjoki kommun.

Gränserna för statens vattenområden finns i tjänsten Utflyktskarta.fi.
Tillståndsområden för spöfiske finns markerade i lila färg på kartan.

Utöver de områden med spöfisketillstånd som syns på kartan hör även Kevojoki i statens vattenområden till tillståndet.

Kommuninvånares älvtillstånd för spöfiske, Utsjoki

Rekreationsfiske
Fiske med spö och bete är tillåtet 1.6.–20.8

Karta över tillståndsområdet

Ei karttaa tällä hetkellä Lappland, Utsjoki

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.3.2024.

Fisketillstånd Pris
Säsongtillstånd, vuxen 40 €
Säsongtillstånd, under 18 år 0 €

Observera att även avgiftsfria tillstånd för minderåriga ska lösas ut från ett försäljningsställe för tillstånd.

 

Övre Lapplands naturum Siida (utinaturen.fi)
Inarintie 46, 99870 Enare
Telefon 0206 39 7740

Kundtjänsten i Ivalo (utinaturen.fi)
Ivalontie 10, 99800 Ivalo
Telefon 0206 39 7701

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Fiske med spö och bete är tillåtet 1.6.–20.8
  • Laxfisket i Tana älvs vattendrag är förbjudet under fiskeperioden 2023 och 2024.
  • Tillståndet berättigar inte till fiske i privata vatten.
  • Tillståndet berättigar inte till fiske med fångstredskap.

Fångstkvot

FISK KVOT
Lax 0 st. (helt fredad)
Öring 3 st. / dygn

Fångstmått och fredningstider

Fisk Fångstmått
Öring (alla former) Minst 50 cm
Lax Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet
Harr Minst 30 cm

Veckofredningen inleds söndagar kl. 19 och avslutas måndagar kl. 19 och gäller på alla de vatten som omfattas av tillståndet. Allt fiske är förbjudet.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.