Hoppa till huvudinnehåll

Kommuninvånares älvtillstånd för spöfiske, Enare 1500

Anarâškielân (PDF, 119 ks, lekkâs uđđâ laasân)
Nuõrttsääʹmǩiõʹlle (PDF, 118 ǩt, ävvan ođđ ikkna)

Davvisámegillii (PDF, 126 kt, leahkkasa ođđa gaskabláđđái)

Tillstånd att fiska med spö i älv för kommuninvånare i Enare beviljas för områden där lax och öring stiger och som ligger på statens vattenområden inom området för Enares kommun. Tillståndet berättigar också till fiske med håv 1 oktober–30 november.

Kommuninvånarna beviljas avgiftsfritt fisketillstånd för övriga statliga vatten i hemkommunens område. Läs mer om fisketillstånd för kommuninvånare i övre Lappland.

Älvtillstånd är ett säsongstillstånd som alla kommuninvånare kan få om de vill. Tillståndet är personligt och fås till självkostnadspris. Priset är fastställt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter.

Områden som hör till Enares älvtillstånd för kommuninvånare

Älvtillstånd för kommuninvånare i Enare ger rätt till fiske med handredskap på de älvområden som hör till statens vattenområden.

Gränserna för statens vattenområden finns i tjänsten Utflyktskarta.fi.
Tillståndsområden för spöfiske finns markerade i lila färg på kartan.

Utöver detta tillstånd behöver kommuninvånaren inte skaffa andra tillstånd för fiske med spö i älv i den egna hemkommunen.

Kommuninvånares älvtillstånd för spöfiske, Enare

Rekreationsfiske
Fisketiderna varierar mellan älvarna. Tiderna ska kontrolleras i fiskestadgan för Enare fiskeområde (se tillståndsvillkoren). I vatten där fisket inte har begränsats genom ett fiskeriområde eller annan lagstiftning, är fiske tillåtet när det är isfritt, med undantag av lax och öring som är fredade mellan 1 september och 30 november.

Karta över tillståndsområdet

Ei karttaa tällä hetkellä Lappland, Enare

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.3.2024.

Fisketillstånd Pris
Säsongtillstånd, vuxen 40 €
Säsongtillstånd, under 18 år 0 €

Älvtillstånd för kommuninvånare kan köpas vid Forststyrelsens serviceställen i Övre Lappland samt via servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 (vardagar 9–15).

Avgiftsfria fisketillstånd för älvfiske för minderåriga och älvtillstånd för nya kommuninvånare beviljas tills vidare endast vid Övre Lapplands naturum Siida och servicepunkten i Ivalo.

 

Övre Lapplands naturum Siida (utinaturen.fi)
Inarintie 46, 99870 Enare
Telefon 0206 39 7740

Kundtjänsten i Ivalo (utinaturen.fi)
Sairaalantie 3B, 99800 Ivalo
Telefon 0206 39 7701

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Fisketiderna varierar mellan älvarna. Tiderna ska kontrolleras i fiskestadgan för Enare fiskeområde (se tillståndsvillkoren). I vatten där fisket inte har begränsats genom ett fiskeriområde eller annan lagstiftning, är fiske tillåtet när det är isfritt, med undantag av lax och öring som är fredade mellan 1 september och 30 november.

Tillåtna fångstredskap: Spöfiske. Dessutom fiske med håv 1 oktober–30 november.

 

Vid fiske ska följande begränsnings- och fredningsbeslut följas:

Fångstkvot

FISK KVOT
Lax 2 st. / dygn
Öring 3 st. / dygn

 

Fångstmått och fredningstider

Fisk Fångstmått
Öring (alla former) Minst 50 cm
Lax Minst 30 cm
Insjölax Minst 60 cm
Harr

Minst 35 cm i Luttojoki, Näätämöjoki, Juutuanjoki och Silisjoki
Minst 30 cm i andra älvar

Fredningstiderna varierar mellan älvarna. Tidena bör kontrolleras i fiskestadgan för Enares fiskeområden (på finska) (inarinkalataloualue.fi).

.Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.