Hoppa till huvudinnehåll

Kommuninvånares älvtillstånd för spöfiske, Enare 1530

Anarâškielân (PDF, 119 ks, lekkâs uđđâ laasân)
Nuõrttsääʹmǩiõʹlle (PDF, 118 ǩt, ävvan ođđ ikkna)

Davvisámegillii (PDF, 126 kt, leahkkasa ođđa gaskabláđđái)

Tillstånd att fiska med spö i älv för kommuninvånare i Enare beviljas för områden där lax och öring stiger och som ligger på statens vattenområden inom området för Enares kommun.

Kommuninvånarna beviljas avgiftsfritt fisketillstånd för övriga statliga vatten i hemkommunens område. Läs mer om fisketillstånd för kommuninvånare i övre Lappland.

Älvtillstånd är ett säsongstillstånd som alla kommuninvånare kan få om de vill. Tillståndet är personligt och fås till självkostnadspris. Priset är fastställt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter.

Områden som hör till Enares älvtillstånd för kommuninvånare

Älvtillstånd för kommuninvånare i Enare ger rätt till fiske med spö på de älvområden som hör till statens vattenområden: Paatsjokis vattendrag i Ivalojoki och de sidoälvar som mynnar ut i Ivalojoki samt Repojoki, Juutuanjoki, Matkajoki och Kettujoki, Vaskojoki, Lemmenjoki, Ala-Menesjoki, Kaamasjoki, Kiellajoki från landsvägsbron nedströms, Sarmijoki, Nangujoki, Kontosjoki, Nellimjoki, Surnujoki, Pasvik älv, Neidenälvens vattenområden i Neidenälven, Silisjoki, Kuosnijoki och Vaijoki, Tuulomajokis vattenområden i Lutto och de sidoälvar som mynnar ut i Lutto på området för Enare kommun.

Gränserna för statens vattenområden finns i tjänsten Utflyktskarta.fi.
Tillståndsområden för spöfiske finns markerade i lila färg på kartan.

Kommuninvånares älvtillstånd för spöfiske, Enare

Rekreationsfiske
Fisketiderna varierar mellan älvarna. Tiderna ska kontrolleras i fiskestadgan för Enare fiskeområde (se tillståndsvillkoren) och i fiskestadgan för Urho Kekkonens nationalpark (PDF, utdelas med tillståndet).

Karta över tillståndsområdet

Ei karttaa tällä hetkellä Lappland, Enare

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2022 börjar 1.3.2022 klockan 9.00.

Fisketillstånd Pris
Säsongtillstånd, vuxen 40 €
Säsongtillstånd, under 18 år 0 €

Observera att även avgiftsfria tillstånd för minderåriga ska lösas ut från ett försäljningsställe för tillstånd.

 

Övre Lapplands naturum Siida (utinaturen.fi)
Inarintie 46, 99870 Enare
Telefon 0206 39 7740

Kundtjänsten i Ivalo (utinaturen.fi)
Ivalontie 10, 99800 Ivalo
Telefon 0206 39 7701

Kundtjänsten i Saariselkä Kiehinen (utinaturen.fi)
Lutontie 16, 99830 Saariselkä
Telefon 0206 39 7200 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Fisketiderna varierar mellan älvarna. Tiderna ska kontrolleras i fiskestadgan för Enare fiskeområde (se tillståndsvillkoren) och i fiskestadgan för Urho Kekkonens nationalpark (PDF, utdelas med tillståndet).

Fångstkvot

FISK KVOT
Lax 2 st. / dygn
Öring 3 st. / dygn

 

Fångstmått och fredningstider

Fisk Fångstmått
Öring (alla former) Minst 50 cm
Lax Minst 30 cm
Insjölax Minst 60 cm
Harr Minst 35 cm

Fredningstiderna varierar mellan älvarna. Tidena bör kontrolleras i fiskestadgan för Enares fiskeområden (på finska) (inarinkalataloualue.fi) och fiskestadgan för Urho Kekkonens nationalpark (PDF, utdelas med tillståndet).

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.