Keihärinkoski 6586

Keihärinkoski - en av vårt lands mest kända öringforsar – ligger vid Kivijärvirutten, den första forsen från Keitele uppåt. I forsen är endast traditionellt flugfiske tillåtet.

Vården av fiskbeståndet går främst ut på att förbättra livsbetingelserna för den naturligt förekommande insjööringen. Det är fortfarande möjligt att i forsen få stora insjööringar som är resultat av naturlig lek. Dessutom utplanteras i forsen öringsyngel av olika åldrar, med klippt fettfena.

Keihärinkoski

Rekreationsfiske
1.1 -31.8 och 1.12 – 31.12.
Flugfiske
Abborre, Gädda, Harr, Insjölax, Gös, Mörtfiskar, Öring
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Vindskydd, Stuga

Köp tillstånd

Forsen har en kvot på fem (5) fiskare.

Tillståndsförsäljningen börjar 8.1. 2020 klockan 9.00.

Enstaka reserveringar:

 • börjar från och med 8.1. för tidsintervall mellan 8.1. - 31.3. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.
 • börjar från och med 1.4. för tidsintervall mellan 1.4. - 31.12. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Reservationer för hela forsar:

 • börjar från och med 8.1. för tidsintervall mellan 8.1. - 31.3. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret. För tidsintervall mellan 1.4. - 31.12. kan du köpa tillstånd endast via servicenumret ( reservationer endast för 24h).
 • börjar från och med 1.4. för tidsintervall mellan 1.4. - 31.12. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Priser:

 • 20 € / 6 timmar (tillstånd kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00)
 • 25 € / 12 timmar (tillstånd kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00)
 • 35 € / dygn (dygnstillstånd börja alltid kl. 18:00)
 • Bokning av hela forsen: 100 € / 6 t, 125 € / 12 t och 175 € / d, ytterligare personer (över 5 pers.) +20 € / 6 t, +25 € / 12 t och +35 € / dygn.
 • Bokning av hela forsen = boka hela fiskarkvoten på en gång.
 • Bokning för grupper på fler än 5 personer endast via servicenumret för jakt- och fisketillstånd.

Obs! Tillståndspriserna är lika för alla (inga ungdomstillstånd).

Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges.

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1 -31.8 och 1.12 – 31.12.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges.
 • Endast traditionellt flugfiske är tillåtet. Vid fisket ska man använda krokar utan hulling eller krokar där hullingen tryckts ned ordentligt.
 • Alla 1-åriga och äldre utplanterade öringar har klippt fettfena sedan år 2012. Alla öringar med fettfena ska släppas fria så snabbt och smärtfritt som möjligt.
 • Vadande är förbjudet 1.12 – 31.5.
 • Harren är fredad 1.4-31.5.
 • Insjölaxen är fredad 1.8-30.11.

 

Fångstkvot

6 timmars tillstånd 1 utplanterad laxfisk (klippt fettfena)
12 timmars tillstånd 1 utplanterad laxfisk (klippt fettfena)
1 dygns  tillstånd 2 utplanterade laxfiskar (klippt fettfena)

 

Fångstmått

 • Naturlig öring (med fettfena) ska alltid släppas fri oberoende av storlek! 
 • Utplanterad öring (med klippt fettfena) 50 cm.
 • Harr 40 cm.
 • Insjölax 60 cm

Övriga uppgifter

Tjänster

Vid forsstranden finns en stuga, som kan reserveras på numret +358 44 2897797.

Vård av fiskevatten

I forsen utplanteras rom och/eller små yngel av öring och harr. Vid vården av fiskbestånden och planeringen av den används bl.a. elfiske och räkning av öringens lekgropar.

VATTENFÖRING

Den aktuella vattenhöjden och vattenföringen ser du här.