Hoppa till huvudinnehåll

Keihärinkoski 6586

Keihärinkoski - en av vårt lands mest kända öringforsar – ligger vid Kivijärvirutten, den första forsen från Keitele uppåt. Vården av fiskbeståndet går främst ut på att förbättra livsbetingelserna för den naturligt förekommande insjööringen. Det är fortfarande möjligt att i forsen få stora insjööringar som är resultat av naturlig lek. Dessutom utplanteras i forsen öringsyngel av olika åldrar, med klippt fettfena.

I forsen är endast traditionellt flugfiske tillåtet.

Keihärinkoski

Rekreationsfiske
1.1 -31.8 och 1.12 – 31.12.
Flugfiske
Abborre, Gädda, Harr, Insjölax, Gös, Mörtfiskar, Öring
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Vindskydd, Stuga

Köp tillstånd

Forsen har en kvot på fem (5) fiskare.

Tillståndsförsäljningen

Tillståndsförsäljningen börjar 11.1. 2021 klockan 9.00. Tillståndsförsäljningen av året 2020 pågar frem till 10 januari 2021.

Enstaka reservationer

Börjar från och med 11.1. för tidsintervall mellan 11.1. - 31.3. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Börjar från och med 1.4. för tidsintervall mellan 1.4. - 31.12. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Reservationer för hela forsen

Börjar från och med 11.1. för tidsintervall mellan 11.1. - 31.3. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret. För tidsintervall mellan 1.4. - 31.12. kan du köpa tillstånd endast via servicenumret (reservationer endast för 24h).

Börjar från och med 1.4. för tidsintervall mellan 1.4. - 31.12. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Personligt spöfisketillstånd

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 20 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 25 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 35 € Kl. 18.00

Bokning av hela forsen

Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges.

Giltighet pris Giltighetstiden börjar
6 timmar 100 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
12 timmar 125 € Kl. 0.00, 6.00, 12.00 eller 18.00
24 timmar 175 € Kl. 18.00

Ytterligare personer (över 5 pers.) 20 € / 6 t, 25 € / 12 t och 35 € / 24 t.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1 -31.8 och 1.12 – 31.12.

Vad får man göra med tillståndet

Mete och pilkfiske med betald spöfisketillstånd är förbjudna i fors- och strömområden.

Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 berättigar inte till fiske i Keihärinkoski områdets vatten.

Fiskeredskap och bete

Endast traditionellt flugfiske är tillåtet. Vid fisket ska man använda krokar utan hulling eller krokar där hullingen tryckts ned ordentligt.

Användning av naturbeten (maskar, räkör, betespasta eller dylikt) är förbjuden i Keihärinkoski spöfiskeområden.

Fångstkvot och fångstrespons

Giltighet av tillstånd kvot
6 timmar 1 harr eller öring med klippt fettfena eller insjölax
12 timmar 1 harr eller öring med klippt fettfena eller insjölax
24 timmar 2 harr eller öringar med klippt fettfena eller insjölaxar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I fors- och strömområden 1.9.–30.11.*
Harr Minst 40 cm 1.4.–31.5.
Insjölax Minst 60 cm I fors- och strömområden 1.8.–30.11.

*

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Vid forsstranden finns en stuga, som kan reserveras på numret +358 44 2897797.

Vård av fiskevatten

I forsen utplanteras rom eller små yngel av öring och harr.

Vid vården av fiskbestånden och planeringen av den används bl.a. elfiske och räkning av öringens lekgropar.

VATTENFÖRING

Den aktuella vattenhöjden och vattenföringen ser du här.