Hoppa till huvudinnehåll

Kaunislampi 6567

En helhet på tre dammar med samma tillstånd. Spöfiskeställe i norra delen av Mellersta Finland i närheten av Salamajärvi nationalpark där du kan fiska regnbågslax och sik. Speciellt på Heikinlampi som hör till området finns det rikligt med kastutrymme där även de yngsta fiskarna i familjen kan enkelt träna fiske. Ett kort avstånd därifrån erbjuds olika inkvarterings- och dylika tjänster i samband med Koirasalmi skogshuggarstugorna.

Ett nytt kombinerat tillstånd finns tillgängligt

Ett nytt dygnstillstånd finns tillgängligt till området, det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi som man kan fiska med både på Heikinlampi och tillståndsområdet Koirajärvi 6566. Det kombinerade tillståndet berättigar inte till fiske på andra vatten i Kaunislampi 6567. Du bekantar dig väl med kartan över tillståndsområdet.

Kaunislampi

Rekreationsfiske
Ett calenderår. Fiske på Heikinlampi är förbjuden 10.6. kl. 00:00 - 12.6. kl. 15:00 (Spödagen 2021).
Pilkfiske, Handredskapsfiske
Abborre, Gädda, Regnbågsforell, Sik
Planterade vuxna fiskar
Eldplats, Vindskydd, Stuga
Det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi, Koirajärvis rekreationsfiskeområde 6566

Köp tillstånd

Priser:

 • 12 € / 3 h
 • 18 € / dygn
 • 90 € / vecka (inte tillgängligt som mobiltillstånd)
 • Det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi 25 € / dygn (inte tillgängligt som mobiltillstånd) 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd. Under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. För under 15-åringar som fiskar ensamma finns i Eräluvat-webbutiken ett kostnadsfritt fisketillstånd för en vecka.

Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Koirasalmi naturstuga: Luonnollisesti M&M
Möttönen: A&P Taipale Oy

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett calenderår. Fiske på Heikinlampi är förbjuden 10.6. kl. 00:00 - 12.6. kl. 15:00 (Spödagen 2021).
 • Tillståndet tillåter handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske.
 • Allt fiske förutsätter spöfisketillståndet Kaunislampi 6567. På Heikinlampi får man också fiska med det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi. De allmänna fiskerättigheterna (mete, pilkfiske, handredskapsfiske med fiskevårdsavgift) är förbjudna med beslut av NTM-centralen i Norra Savolax (2198/5710-2015) för att trygga den ekonomiska nyttan av utplantering av fiske.
 • Alla konstgjorda beten (drag, fluga, jigg, pilk) är tillåtna. Även naturliga beten (mask, räka, betespasta o.s.v.) är tillåtna.
 • Fiskare får vid fiske på is använda två spön och revar varav den ena får vara ett s.k. ismete. Under den isfria perioden får man använda ett spö/rev i hand eller inom räckhåll för fiskarens hand (max. 2 m). Att lämna ett spö ensamt är förbjudet.
 • Fiske med harpun och dykfiske är förbjudet.
 • Användning av båt och flytring är förbjuden.
 • Obs! Om man isfiskar med ett aktivt spö (pilk) och samtidigt använder ett ismete ska man ha betalt fiskevårdsavgiften. Fiskevårdsavgiften förutsätts också under den isfria perioden då man fiskar med spinnfiskeutrustning. Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för 18–64 år gamla.

Fångstkvot och fångstrespons

3 timmars tillstånd 1 laxfisk
Dygntillstånd 3 laxfiskar
Det kombinerade tillståndet Koirajärvi-Heikinlampi (dygntillstånd) *) 3 laxfiskar
Veckotillstånd 2 laxfiskar/ dygn
Laxfiskar Regbågslax

*) På Koirajärvi och Heikinlampi får man lyfta sammanlagt tre laxfiskar.

Fångstkvoten gäller inte sik.

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.

Fiskare får lyfta högst den mängd laxfisk som näms i tillståndstypen. Oberoende av tillståndstypernas kombination är maximalantalet tre laxfiskar / dygn.

Fångstmått och fredningstider

Regnbågslaxen har inget minimimått

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Området ligger i Salamajärvi nationalpark nära Koirajärvi. I området finns spånglagda stigar och eldplatser med vindskydd.

Inkvartering, mat m.m. i Koirasalmi naturstuga. Läs mer på www.koirasalmi.fi

I området finns Ahvenlampi och Kaunislampi hyrstugor.

Vård av fiskevatten

Utplantering av regnbågslax av fångststorlek i maj-september med 2-3 veckors mellanrum, under vintern 1-2 gånger. Under vintern görs utplanteringar i Heikinlampi och Kaunislampi.