Hoppa till huvudinnehåll

Kalliojoki 5575

Kalliojoki är ett samtillståndsområde, som består av Forststyrelsens och Lentua skifteslags forsområden. Kalliojoki vattenrutt i Kuhmo börjar vid vår östra gräns och mynnar ut i Lentua. Vid rutten finns ett tiotal sjöarmed korta forsar emellan.

Kalliojoki rekreationsfisketillstånd berättigar till fiske i ruttens forsar. Rutten är i sin helhet ca 40km lång och omfattar 27 forsar. Forsarnas sammanlagda längd är över 4 km och de flesta är lätta att nå.

Före Kalliojoki rensades för flottning var den Lentuas insjöörings viktigaste lekplats. Ruttens forsar har senare restaurerats så att de igen är gynnsammare för laxfiskar. Restaureringarna slutfördes 2011. Den vanligaste bytesfisken i forsarna är harr, men öring förekommer också. Dessutom kan det ibland hända att man får dra uppen blank insjööring.

Kalliojoki

Rekreationsfiske
Ett kalenderår; öringen är fredad i forsar och strömmar 1.9 - 30.11, harren är fredad 1.4 - 31.5.
Kastfiske, Flugfiske
Harr, Öring, Gädda, Abborre, Sik
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd

Karta över tillståndsområdet

Österbotten och Kajanaland, Kuhmo

Köp tillstånd

I samtillståndsområdet Kalliojoki kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar, 7 dygn eller kalenderår. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 10 €
7 dygn 25 €
Kalenderår 50 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

Kuhmo: Pääkkönen & Piirainen
Suomussalmi: TB Turjanhovi

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår; öringen är fredad i forsar och strömmar 1.9 - 30.11, harren är fredad 1.4 - 31.5.

Vad får man göra med tillståndet

Spöfisketillståndet Kalliojoki 5575 gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg).

Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte. 

Forststyrelsens övriga spöfisketillstånd och enbart fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske i samtillståndsområde.

Områdes- och tillträdesbegränsningar

Kalliojoki ruttens översta forsar är fredade som lekområden för fiskarna. Fredningsområdena är markerade på kartan över tillståndsområdet.

Korpikoski målet nås via en bilväg genom skogen norr om Korpikoski. För fiske från södra stranden behövs markägarens tillstånd. 

Fiskeredskap

Vid fiske från stranden eller isen får fiskaren använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen.

I avsnittet mellan Kalliojärvi och Jokijärvi är fiske tillåtet endast med flugfiskeredskap. Flugfiskeområdet har märkts ut på PDF-karta 1 i anslutning till objektkartan.  

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många laxfiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
24 timmar 3 harrar eller 1 öring
7 dygn 3 harrar eller 1 öring per dygn
Kalenderår 3 harrar eller 1 öring per dygn

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

FISKART Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Minst 60 cm I fors- och strömområden 1.9.–30.11.
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I fors- och strömområden 1.9.–30.11.
Harr Minst 35 cm, mellan Kalliojärvi och Jokijärvi minst 45 cm 1.4.–31.5.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tipsar

De bästa tidpunkterna för fiske i Kalliojoki är för- och sensommaren, när det är mycket vatten i forsarna och ytvattnen inte är för varma. Särskilt harren är lättast att få tag på i slutet av sommaren och på hösten.

Det lönar sig att söka upp forsar som det inte fiskas så mycket i. De flesta forsarna i Kalliojoki är lättåtkomliga och man kan byta fors rätt så enkelt. I stället för att stanna vid en fors med många fiskare lönar det sig att söka upp en annan fors.

Försiktigt ätande fiskar är väldigt svåra att lura. Då är det bäst att byta till ett lite mindre bete eller en mindre fluga. Det här fungerar särskilt när man fiskar harr med fluga.

Forsens slutavsnitt kan bjuda på överraskningar. Kalliojokirutten har flera forsar som rinner rakt ut i sjön.Till dessa forsar stiger då och då stora öringar från sjön och de hugger helst på beten som imiterar småfisk, t.ex. siklöja

Vård av fiskevatten

Kalliojokis vattenled har iståndsatts 2009-2010. Vid iståndsättningen har ån rensats och återställts närmare ett naturligt tillstånd, i synnerhet har laxfiskarnas levnadsförhållanden förbättrats. Iståndsättningar har fortsatt på 2010-talet genom att öka mängden lergrus i forsarna som möjliggör fiskens naturliga fortplantning.

Fiskbeståndet i Kalliojoki vårdas genom utplantering avsmå yngel av öring och harr.

VATTENFÖRING

Kalliojokis genomsnittliga vattenföring är i de övre delarna 3,6 m3/s och i de nedre 5,5 m3/s.