Havsområdets spöfisketillstånd 7412

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet kan du fiska med fluga eller drag på de av Forststyrelsen förvaltade vattenområdena i havet på sträckan Virolahti - Torneå. Tillståndet omfattar ca 56 000 ha vattenområden i havet. Spöfisketillståndet för havsområdet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, tex på delägarlagens vatten, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på allmänt vattenområde i havet, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus.

Havsområdets spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Handredskapsfiske, Trolling, Flugfiske
Öring, Gös

Köp tillstånd

Priser:

Havsområdets spöfisketillstånd (familjetillstånd)

 • 10 € / dygn
 • 15 € / vecka
 • 25 € / kalenderår

Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Havsområdets spöfisketillstånd för under 18-åringar (personligt)

 • 10 € / kalenderår

 

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa tillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

Tillståndstyp Nummer Pris
Ett dygn 0600 55 1640 10,01 € + msa
Vecka 0600 55 1641 15,02 € + msa

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer. Noggrannare anvisningar >
​​​​

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • De centrala vattenområdena som omfattas av Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet hittas på Retkikartta.fi-tjänsten.
 • Spöfisketillståndet för havsområdet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, tex på delägarlagens vatten, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på allmänt vattenområde i havet, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus. Därtill är fiskaren skyldig att ta reda på de av fiskeområdena utfärdade särskilda begränsningarna och regler för minimimått. Tilläggsuppgifter om de områdesvisa begränsningarna finns på områdesbeskrivningens mellanblad ”områdesbegränsningar”.
 • Tillståndet är i kraft när det är betalt. Tillståndet samt betalningskvittot bör medföras och på begäran uppvisas för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (= det namn som nämns i tillståndet) ansvarar för det fiske som bedrivs. Fiskaren är skyldig att utreda lovligheten och lagligheten för fisket som bedrivs med stöd av tillståndet.
 • Tillståndet kan återtas om tillståndsvillkoren inte efterföljs.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift bör 18-64 åringar betala statens fiskevårdsavgift när fiskesättet är något annat än mete eller pilkfiske.
 • Tillståndet berättigar till betes- eller agnmete från is (sk. ismete). Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i rinnande vattendrag med vandringsfiskstatus (förbudet gäller förutom fors- och strömområden även lugnvatten).
 • Efter att fisket avslutats skall fångstanmälan göras på webbsidan www.tuikki.fi.
 • Spöfisketillståndet är familjevist. Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Regionala begränsningar:

Vid Storskär är fiske är förbjudet:

 • På de platser som är reserverade för ryssjor
 • På följande begränsningsområden:
  • Södra Viken 15.3–15.6
  • Storsanden 1.5–31.8
  • Skvättan 1.5–31.8

Vid Norrskär är fiske är förbjudet:

 • På de platser som är reserverade för ryssjor
 • i Synnertsbergets närhet 1.4–15.8

 

Fångstkvot

 • Harren är totalt fridlyst i havet.
 • Öring med fettfena (naturligt förekommande) är totalt fridlyst i Finska viken.
 • Vid fritidsfiske är laxkvoten högst 2 laxar/dygn/person.

Fångstmått

 • I havsområdet utanför Finska viken är fångstmåttet för öring med fettfena (naturligt förekommande) minst 60 cm.
 • Fångstmåttet för fettfenklippt öring (utplanterad) är 50 cm.
 • Laxens fångstmått är minst 60 cm, undantaget Bottenviken norr om breddgraden 63˚30  ́N där fångstmåttet är minst 50 cm.
 • Gösens fångstmått är minst 42 cm.  
 • OBS ! Med beslut av de regionala NTM-centralerna kan fångstmåtten vara mindre eller större. Kolla därför upp fångstmåtten innan fisket inleds.