Hoppa till huvudinnehåll

Havsområdets spöfisketillstånd 7412

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet kan du fiska med fluga eller drag på de av Forststyrelsen förvaltade vattenområdena i havet på sträckan Virolahti - Torneå. Tillståndet omfattar ca 56 000 ha vattenområden i havet.

Havsområdets spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår
Kastfiske, Trolling, Flugfiske
Abborre, Gädda, Gös, Havslax, Sik, Mörtfiskar

Karta över tillståndsområdet

Lappland Österbotten och Kajanaland Övriga Finland,

Köp tillstånd

Havsområdets spöfisketillstånd för vuxna 

För en vuxens spöfisketillstånd kan kunden välja en giltighetstid på 24 timmar, sju dygn eller under hela säsongen. Priserna på spötillstånden är följande:

Giltighet av tillstånd PRIS
24 timmar 10 €
24 timmar (från och med 1.1.2024) 15 €
7 dygn 15 €
7 dygn (från och med 1.1.2024) 20 €
Hela säsongen (kalenderår) 25 €
Hela säsongen (kalenderår, från och med 1.1.2024) 30 €

Spöfisketillståndet för vuxen är familjevist. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Havsområdets spöfisketillstånd för under 18-åringar 

Spöfisketillståndet för under 18-åringar gäller för hela kalenderåret och kostar 10 euro (från och med 1.1.2024 12 euro). Tillståndet är personligt, så det berättigar inte andra innehavare än tillståndshavaren att fiska.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår

Vattendrag som hör till spöfisketillståndet

Spöfisketillståndet för havsområdet omfattar ca 56 000 ha av Forststyrelsens förvaltade vattenområden i havet på sträckan Virolahti - Torneå. De centrala vattenområdena som omfattas av Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet hittas på adressen Utflyktskarta.fi.

Spöfisketillståndet för havsområdet berättigar inte till fiske

  • på vattenområden i privat ägo, tex på delägarlagens vatten 
  • på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden
  • på allmänt vattenområde i havet
  • samtillståndsområden
  • på uthyrningsområden med full fiskerätt eller
  • på vattenområden med specialstatus.
 

Därtill är fiskaren skyldig att ta reda på de av fiskeområdena utfärdade särskilda begränsningarna och regler för minimimått.

Områdesvisa

Vid Storskär är fiske förbjudet:

  • På de platser som är reserverade för ryssjor
  • I Södra Viken 15 mars–15 juni
  • I Storsanden 1 maj–31 augusti
  • I Skvättan 1 maj–31 augusti

Vid Norrskär är fiske förbjudet på de platser som är reserverade för ryssjor och i Synnertsbergets närhet mellan 1 april–15 augusti.

Fiskeredskap och bete

Tillståndet tillåter fiskare att idka så kallat ismete-fiske, dvs. spöfiske på is med flera spön.

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda drag och fluga och vid sikmete även mask eller larv.

Tillståndet berättigar till högst åtta (8) spön eller linor per tillstånd.

Vattenfordon

Spöfisketillstånd för havsområdet ger en fiskare rätt att hålla sin båt vid stranden av vattendrag som tillhör det spöfiskeområdet och är Forststyrelsens skogsbruksmark med mångbruksskogar. Om det i området finns en gällande plan som styr förvaringen av båtar till en viss plats, ska båtarna förvaras på anvisade platser. Båten ska vara försedd med ägarens namn. Båtens ägare är skyldig att hålla sin båtplats snygg och prydlig.

Fiske i en nationalpark

Fiskaren måste ta reda på nationalparkernas särskilda regler till exempel gällande vistelsebegränsningar, landstigning och uppgörande av eld. Information finns på adressen Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp högst två (2) laxar, oavsett hur länge spöfisketillståndet är giltighet. Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

I tabellen nedan anges fångstmått och fredningstider enligt förordningen om fiske:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Minst 60 cm I Finska viken helt fredad
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Lax Söder om breddgraden 63˚30  ́N minst 60 cm och norr om breddgraden 63˚30  ́N minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad

Genom beslut av de lokala NTM-centralerna kan fångstmåttet vara mindre eller större än i tabellen ovan. Kontrollera alltså fångstmåttet i webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi innan fisket inleds.