Hoppa till huvudinnehåll

Havsområdets spöfisketillstånd 7412

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet kan du fiska med fluga eller drag på de av Forststyrelsen förvaltade vattenområdena i havet på sträckan Virolahti - Torneå. Tillståndet omfattar ca 56 000 ha vattenområden i havet. Spöfisketillståndet för havsområdet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, tex på delägarlagens vatten, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på allmänt vattenområde i havet, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus.

Havsområdets spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Handredskapsfiske, Trolling, Flugfiske
Öring, Gös

Karta över tillståndsområdet

Lappland Österbotten och Kajanaland Övriga Finland,

Köp tillstånd

Priser:

Havsområdets spöfisketillstånd för vuxna (familjetillstånd)
 • 10 € / dygn
 • 15 € / vecka
 • 25 € / kalenderår

Spöfisketillståndet för vuxen är familjevist. Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Havsområdets spöfisketillstånd för 15-18-åringar (personligt tillstånd)
 • 10 € / kalenderår
Havsområdets spöfisketillstånd för under 15-åringar (personligt tillstånd)
 • 0 € / kalenderår

 

 

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • De centrala vattenområdena som omfattas av Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet hittas på Retkikartta.fi-tjänsten.
 • Spöfisketillståndet för havsområdet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, tex på delägarlagens vatten, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på allmänt vattenområde i havet, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus. Därtill är fiskaren skyldig att ta reda på de av fiskeområdena utfärdade särskilda begränsningarna och regler för minimimått. Tilläggsuppgifter om de områdesvisa begränsningarna finns på områdesbeskrivningens mellanblad ”områdesbegränsningar”.
 • Tillståndet är i kraft när det är betalt. Tillståndet samt betalningskvittot bör medföras och på begäran uppvisas för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (= det namn som nämns i tillståndet) ansvarar för det fiske som bedrivs. Fiskaren är skyldig att utreda lovligheten och lagligheten för fisket som bedrivs med stöd av tillståndet.
 • Tillståndet kan återtas om tillståndsvillkoren inte efterföljs.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift bör 18-64 åringar betala statens fiskevårdsavgift när fiskesättet är något annat än mete eller pilkfiske.
 • Tillståndet berättigar till betes- eller agnmete från is (sk. ismete). Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i rinnande vattendrag med vandringsfiskstatus (förbudet gäller förutom fors- och strömområden även lugnvatten).
 • Efter att fisket avslutats skall fångstanmälan göras på webbsidan www.tuikki.fi.
 • Spöfisketillståndet är familjevist. Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Regionala begränsningar:

Vid Storskär är fiske är förbjudet:

 • På de platser som är reserverade för ryssjor
 • På följande begränsningsområden:
  • Södra Viken 15.3–15.6
  • Storsanden 1.5–31.8
  • Skvättan 1.5–31.8

Vid Norrskär är fiske är förbjudet:

 • På de platser som är reserverade för ryssjor
 • i Synnertsbergets närhet 1.4–15.8

 

Fångstkvot och fångstrespons

 • Harren är totalt fridlyst i havet.
 • Öring med fettfena (naturligt förekommande) är totalt fridlyst i Finska viken.
 • Vid fritidsfiske är laxkvoten högst 2 laxar/dygn/person.

Fångstmått och fredningstider

 • I havsområdet utanför Finska viken är fångstmåttet för öring med fettfena (naturligt förekommande) minst 60 cm.
 • Fångstmåttet för fettfenklippt öring (utplanterad) är 50 cm.
 • Laxens fångstmått är minst 60 cm, undantaget Bottenviken norr om breddgraden 63˚30  ́N där fångstmåttet är minst 50 cm.
 • Gösens fångstmått är minst 42 cm.  
 • OBS ! Med beslut av de regionala NTM-centralerna kan fångstmåtten vara mindre eller större. Kolla därför upp fångstmåtten innan fisket inleds.