Hoppa till huvudinnehåll

Havsområdets spöfisketillstånd 7412

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet kan du fiska med fluga eller drag på de av Forststyrelsen förvaltade vattenområdena i havet på sträckan Virolahti - Torneå. Tillståndet omfattar ca 56 000 ha vattenområden i havet.

Havsområdets spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Handredskapsfiske, Trolling, Flugfiske
Öring, Gös

Karta över tillståndsområdet

Lappland Österbotten och Kajanaland Övriga Finland,

Köp tillstånd

Havsområdets spöfisketillstånd för vuxna 

Priserna på spötillstånden är följande:

Giltighet av tillstånd PRIS
24 timmar 10 €
7 dygn 15 €
Kalenderår 25 €

Spöfisketillståndet för vuxen är familjevist. Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar eller förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Havsområdets spöfisketillstånd för 15–17-åringar 

Tillståndet för 15–17-åringar gäller för hela kalenderåret och kostar 10 euro. Tillståndet är personligt.

Havsområdets spöfisketillstånd för under 15-åringar 

Tillståndet för en person under 15 år gäller för hela kalenderåret och kostar ingenting. Tillståndet är personligt.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Vattendrag som hör till spöfisketillståndet

Spöfisketillståndet för havsområdet omfattar ca 56 000 ha Forststyrelsens förvaltade vattenområdena i havet på sträckan Virolahti - Torneå. De centrala vattenområdena som omfattas av Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet hittas på Utflyktskarta.fi-tjänsten.

Spöfisketillståndet för havsområdet berättigar inte till fiske

 • på vattenområden i privat ägo, tex på delägarlagens vatten 
 • på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden
 • på allmänt vattenområde i havet
 • samtillståndsområden
 • på uthyrningsområden med full fiskerätt eller
 • på vattenområden med specialstatus.
 

Därtill är fiskaren skyldig att ta reda på de av fiskeområdena utfärdade särskilda begränsningarna och regler för minimimått.

Områdesvisa

Vid Storskär är fiske förbjudet:

 • På de platser som är reserverade för ryssjor
 • I Södra Viken 15 mars–15 juni
 • I Storsanden 1 maj–31 augusti
 • I Skvättan 1 maj–31 augusti

Vid Norrskär är fiske förbjudet på de platser som är reserverade för ryssjor och i Synnertsbergets närhet mellan 1 april–15 augusti.

Fiskeredskap och bete

Tillståndet berättigar till betes- eller agnmete från is (sk. ismete) med flera spön.

Tillståndet berättigar till högst åtta (8) spön eller linor per tillstånd.

Vattenfordon

Spöfisketillstånd för havsområdet ger en fiskare rätt att hålla sin båt vid stranden av vattendrag som tillhör det spöfiskeområdet och är Forststyrelsens skogsbruksmark. Båten ska vara försedd med ägarens namn och kontaktinformation. Båtens ägare är skyldig att hålla sin båtplats snygg och prydlig.

Fiske i en nationalpark

Fiskare måste ta reda på nationalparkernas särskilda regler med tanke tex vistelsebegränsningar, landstigning och uppgörande av eld. Information finns bl a på adressen Utinaturen.fi.

Fångstmått och fredningstider

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Minst 60 cm I Finska viken helt fredad
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Lax Söder om breddgraden 63˚30  ́N minst 60 cm och norr om breddgraden 63˚30  ́N minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad

Med beslut av de regionala NTM-centralerna kan fångstmåtten vara mindre eller större. Kolla därför upp fångstmåtten innan fisket inleds.