Hoppa till huvudinnehåll

Vattnen som administreras av Forststyrelsen är indelade i spöfiskeområden. En del av spöfiskeområdena omfattar en älv eller en sjö, andra är större helheter. Det är tillåtet att fiska i ett visst spöfiskeområde om du skaffar ett spöfisketillstånd för området i fråga. Tillstånd skaffas alltså separat för varje spöfiskeområde. I områdets tillståndsvillkor kan du kontrollera vilka fiskemetoder som är tillåtna och andra områdesspecifika regler. Tillståndsvillkoren kan läsas på varje fiskeställes egna webbsidor.

Om du fiskar med endast ett spö räcker bara fiskevårdsavgiften ibland också i Forststyrelsens områden för spöfisketillstånd. Forststyrelsens fiskeställen är dock i allmänhet ström- och forsställen i vandringsfiskevatten eller fredade specialområden där ett spöfisketillstånd behövs i tillägg till fiskevårdsavgiften. För att fiska med flera spön behöver du förutom fiskevårdsavgiften alltid ett områdesspecifikt spöfisketillstånd.

Användning av flera spön (t.ex. trolling) är tillåten bland annat på följande områden: 2410 Västra Lappland, 3410 Östra Lappland, 5411 Österbotten och Kajanaland, 7412 Havsområdena och 7413 Södra Finland. På spöfiskeområdenas egna webbsidor står det hur många spön som får användas i området.

I många spöfiskeområden finns ett särskilt värdefullt naturligt fiskbestånd eller utplanterad fisk, som öring, harr, röding eller regnbågslax. Ofta har man satsat mer på servicen i de här områdena än i andra. Där kan finnas till exempel ödestugor, eldplatser, vindskydd, hängbroar, spångar, stigar och bryggor. Vissa områden har med avsikt bevarats i ödemarkstillstånd. 

Tillståndet är en placering i naturen, eftersom intäkterna används för vård av fiskevattnen. 

Köpinformation

Tillståndstyperna som är tillgängliga, tillståndens priser och försäljningsställena varierar beroende på spöfiskeområdet. På spöfiskeområdenas egna webbsidor kan du läsa hurdant tillstånd som kan köpas till området, vad tillståndet kostar och varifrån det kan köpas.

Till spöfiskeområdena säljs beroende på området olika tillstånd som är giltiga från tre timmar till en hel säsong. I tabellen nedan presenteras specialtillstånd som är tillgängliga i vissa av Forststyrelsens spöfiskeområden.

Specialtillstånd Vad är speciellt?
Personer under 18 år Tillstånd kan i regel köpas till halva priset.
Personer under 15 år En person under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot i många spöfiskeområden.
Familjetillstånd Priset och fångstkvoten är dubbelt högre jämfört med ett tillstånd som gäller för en person. Som familj räknas barn under 18 år tillsammans med sina föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Spöfisketillståndens priser varierar mellan olika områden. Priset kan kontrolleras på respektive fiskeställes egna webbsidor.

Spöfisketillstånd kan köpas i webbutiken eller via servicenumret:

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer. 

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas också via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Spöfisketillstånd kan ofta köpas också vid det lokala tillståndsförsäljningsstället. Information om eventuella försäljningsställen finns i beskrivningarna av tillståndsområdena.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

Innan du skaffar ett spöfisketillstånd bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för tillstånd.

Vanliga frågor om fiske

Var får man fiska med fiskevårdsavgiften? Var får man information om fisketillstånd till privata vatten? När kan man bli tvungen att gottgöra skyddsvärdet för en hotad fiskart?

Läs svaren på vanliga frågor om fiske.