Hoppa till huvudinnehåll

Taivalkoski 4004

Taivalkoski

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok
Abborre, Gädda, Lake, Siklöja, Sik, Mörtfiskar, Öring
Kostonjärvi

Köp tillstånd

6 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Taivalkoski: Kylmäluoma camping
Pudasjärvi: Neste Pudasjärvi
Pudasjärvi: Syöte naturum (utinaturen.fi)
Kuusamo: Kundtjänst Karhuntassu (utinaturen.fi)

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Tillståndet för fiske med övriga redskap i Taivalkoski 4004 ger inte tillståndshavaren rätt att fiska i Kylmäluomanjärvi. För att fiska där måste en fiskare skaffa tillstånd för fiske med övriga redskap i Kylmäluomanjärvi 4016.

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för kommersiellt fiske måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av jakt- och fiskeplanerare Kari Sarajärvi. Hans telefonnummer är 0400 296 113 och e-postadress kari.sarajarvi@metsa.fi.

Ett fångst- eller båtlag får fiska med högst 240 meter nät, om inte fångst- eller båtlaget i fråga bedriver kommersiellt fiske. Bestämmelser om detta finns i 49 § i lagen om fiske. I vissa sjöar kan den tillåtna mängden nät också vara mindre än 240 meter. Fiskaren ska kontrollera begränsningarna i vattenområdesförteckningen.

En fiskare ska kontrollera vilka specifika fångstbegränsningar, fredningsområden och eventuella andra anvisningar som gäller ett vattendrag i vattenområdesförteckningen. Vattenområdesförteckningen finns som en PDF-fil i samband med kartan.

Tillstånd för fiske med övriga redskap ger man rätt att förvara sin båt på Forststyrelsens skogsbruksmark. Båten måste markeras med ägares namn och kontaktuppgifter. Det är ägares skyldighet att hålla båtplatsen ren.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Lax Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Öring med fettfena Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Öring utan fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Insjölax Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Fångstkvot och fångstrespons

Fångstmängderna är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

  • 1 nät, maximal längd 31 m
  • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
  • 3 katsor
  • 1 långrev, högst 100 krokar
  • 10 agnkrokar
  • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb, öppnas på en ny flik).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.

Övriga uppgifter

Vi planterar ut en sommar gamla sikyngel i en del av vattendragen i tillståndsområdet. I Kostonjärvi planterar vi ut 2-3-åriga öringar.