Suomussalmi 5001

Suomussalmi

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok, Ljuster, Harpun, Båge
Siklöja, Abborre, Gädda, Gös, Sik, Lake, Insjölax, Öring, Harr

Köp tillstånd

Priser:

6 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

 

 

Suomussalmi: TB-Turjanhovi
Suomussalmi: Ämmän Erä-Urheilu
Kuhmo: Naturumet Petola
Kuhmo: Pääkkönen&Piirainen Oy
Kuhmo: Neste Salmela

 


 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Kontrollera de sjöspecifika knutavstånden och fredningsområdena i förteckningen över vattenområdena.
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske (tidigare yrkesfiske). Tillstånd för det måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av jakt- och fiskeplanerare Kari Sarajärvi, 0400-296113, eller kari.sarajarvi@metsa.fi. Pasi Korhonen, 040-1589412, pasi.korhonen@metsa.fi

Fångstmått och fredning

Minimimått enligt fiskeförordningen bl.a.

 • insjölax minst 60 cm
 • öring med fettfena minst 60 cm
 • öring utan fettfena minst 50 cm
 • gös minst 42 cm

Kontrollera de vattenspecifika begränsningarna i förteckningen över vattenområdena.
 

Fångstkvot

Inga fångstkvoter.

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Övriga uppgifter

Vård av fiskevattnen

I tillståndsområdets reglerade vatten utplanteras sik, öring, insjölax, gös och harr. Dessutom planterar Forststyrelsen ensomrig sik i vatten utanför de reglerade områdena.