Hoppa till huvudinnehåll

Storskär 4011

I Malax kommun, vattenareal 3 619 ha.

Området är ett viktigt häckningsområde för fågel. Vid fiske bör man beakta fåglarnas häckningsro. Under tiden 1.4–31.7 rekommenderas inte landstigning på andra ställen än i hamn. Man bör röra sig endast längs stigarna.

Kontrollera områdets bestämmelser angående rörelseförbud, camping, uppgörande av eld m.m.

Storskär

Fångst med övriga redskap
Kalenderår. Kontrollera regionala begränsningar i tillståndsvillkoren.
Katsa, Nät, Ryssja, Ljuster, Harpun, Båge, Långrev, Agnkrok
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Havslaks, Sik, Mörtfiskar, Strömming

Köp tillstånd

12 € / tillstånd, högst 8 st. / person, fångstlag eller båtlag.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopades 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Med mobilappen kan du skaffa fisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår. Kontrollera regionala begränsningar i tillståndsvillkoren.

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för kommersiellt fiske måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av specialplanerare Veijo Honkanen. Hans telefonnummer är 040 571 4397 och e-postadress veijo.honkanen(a)metsa.fi.

Regionala begränsningar

Fiske är förbjudet

 • på de platser som är reserverade för ryssjor
 • i Södra Viken 15 mars–15 juni
 • i Storsanden och Skvättan 1 maj–31 augusti.

Områdena är utmärkta på kartan över tillståndsområdet.

Fångstbegränsningar

Ett fångst- eller båtlag får fiska med högst 240 meter nät, om inte fångst- eller båtlaget i fråga bedriver kommersiellt fiske. Bestämmelser om detta finns i 49 § i lagen om fiske.

I tillståndsområde är det förbjudet att använda flytnät.

Knutavståndet på nät ska vara

 • minst 60 millimeter 1 januari–15 maj
 • minst 40 millimeter 16 maj–31 december.

Vid fiske efter sik i havet ska knutsavståndet i nät vara minst 45 millimeter från 1.7.2024 (847/2022). Som fiske efter sik med nät betraktas ett fiske där minst hälften av fångstens vikt utgörs av sik.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring utan fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Lax Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Fångstkvot

En fritidsfiskare får ta upp högst två (2) laxar i dygnet som fångst. Bestämmelser om detta finns i 4 § i förordningen om fiske.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja eller mjärdredskap, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger alltså rätt att använda endast ett slags fångstredskap åt gången. Ett tillstånd för fiske med övriga redskap tillåter alltså inte att till exempel fiska med både nät och katsa samtidigt, utan för detta behöver fiskaren två tillstånd för fiske med övriga redskap.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2015. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Förordningen 1360/2015 är läsbar på Finlex webbsida (finlex.fi).

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 1 Mb).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen och/eller på kartan över tillståndsområdet.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 69 år betala statens fiskevårdsavgift. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften.