Södra kustområdet 6005

Forststyrelsens vattenområden, sammanlagt 2 763 hektar vid södra och sydvästra Finlands kust i Gustavs, Pargas, Nådendal, S:t Karins, Raseborg, Kyrkslätt, Finby och Pernå,se förteckningen över vattenområdena nedan.
 

Södra kustområdet

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Katsa, Långrev, Ryssja, Agnkrok, Nät, Spöfiske
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Sik, Mörtfiskar, Id, Öring

Köp tillstånd

Priser:

10 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • I enlighet med § 49 i Lag om fiske kan enbart kommersiella fiskare använda nät vars sammanlagda längd överskrider 240 meter per båt- eller fångstlag.
 • Redskapstillståndet berättigar inte till kommersiellt fiske. För denna verksamhet bör man erhålla särskilt tillstånd. Information om tillstånd för kommersiellt fiske; vilt- och fiskeplanerare Olli Urpanen, 040-7205963 eller olli.urpanen@metsa.fi.
 • Öringsfiske med flytnät är förbjudet i havet (Förordning om fiske § 12)
 • Vid laxfiske med nät i havet är minsta tillåtna knutavstånd 80mm (Förordning om fiske § 12)
 • Vid sikfiske med nät söder om breddgraden 62o30'N (Öskata/Närpes) är nätens minsta tillåtna knutavstånd 43 mm. Nätfisket anses vara sikfiske då minst hälften av fångstens vikt består av sik (Förordning om fiske § 12).

Fångstmått och fredning

 • Lax minst 60 cm (Förordn. om fiske § 2)
 • Öring utan fettfena minst 50cm (Förordn. om fiske § 2)
 • Gös minst 42cm (Förordn. om fiske § 2)

Fredningar enligt förordning om fiske:

 • Öringar med fettfena är fredade (Förordn. om fiske § 1).
 • Harren är fredad (Förordn. om fiske § 1).

Fångstkvot

Vid fritidsfiske 2 laxar /dygn/ fiskare (fiskeförordningen 4 §)

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.